Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H&M fortsatt svak på levelønn

H&M har presentert sin bærekraftsrapport for 2014. Rapporten viser at klesgiganten har en lang vei å gå før tekstilarbeiderne er sikret en levelønn.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

H&M har presentert sin bærekraftsrapport for 2014. Rapporten viser at klesgiganten har en lang vei å gå før tekstilarbeiderne er sikret en levelønn.

Kommentar av Carin Leffler, fagrådgiver etikk

I en pressemelding uttaler H&M-sjefen Karl-Johan Persson at selskapet har begynt å teste ut den såkalte Fair Wage-metoden, som har som mål å øke arbeidernes lønnsnivå, i tre modellfabriker. Person sier «Selv om det er tidlig i prosessen ser de første resultatene lovende ut fra fabrikken som har blitt evaluert. Med utgangspunkt i disse erfaringene har vi som mål å trappe opp metoden hos alle våre strategiske leverandører, senest i løpet av 2018».

H&M er stolt over sine pilotprosjekter ved tre fabrikker: en i Kambodsja som ble startet i 2013, og nystartede prosjekter ved to fabrikker i Bangladesh. Framtiden i våre hender er mindre imponert. Kleskjedens bærekraftsrapport sier ikke et ord om hvor mye lønningene i fabrikken i Kambodsja har gått opp. Det eneste vi får vite er at andelen arbeidere, som har blitt spurt, sier at de er «tilfreds» med «betalingssystemet» (hva det nå er?) har blitt doblet i perioden. H&M sier overtidsbruken har gått ned, samtidig som arbeidernes lønn har gått opp. Ikke fordi H&M betaler mer for varene - og dermed gir rom for mer i lønningsposen til arbeiderne - men primært som et resultat av økt produktivitet, at arbeidernes nå får lønn etter «ferdighet» og «bedre produksjonsplanlegging». Det høres fint ut, men hvorfor realiseres ikke kleskjedens løfter å betale mer for latterlig billige varer? Det hadde kunnet bidra til at arbeiderne fikk et lønnsløft som monnet, uten at det truet H&Ms årlige milliardoverskudd.

Pilotprosjekter kan gi nyttig læring, ikke minst når det gjelder hva som må til for at arbeidere skal få mer i lønningsposen. Utfordringen er hvordan H&M skal kunne overføre erfaringer fra et «drømmescenario» (tre fabrikker som forplikter seg til samarbeid i fem år og som har hele sin produksjon etter oppdrag fra H&M) til en realitet der et mangfold av fabrikker hvor H&M bare er en av mange kjøpere og hvor behovet for stadig nye leverandører dykker opp.

Det er umulig å etterpørve H&Ms påstander knyttet til pilotprosjektet fordi fabrikkens navn holdes hemmelig, også for så sentrale aktører som fagforeninger i Kambodsja. Slik hemmelighold står stikk i strid med kleskjedens satsing på åpne leverandørlister. H&M er åpen om mange sine leverandører, og i løpet av 2014 ble fabrikkoversikten kraftig utvidet og omfatter nå også en del av selskapets underleverandører. Det er en svært positiv utvikling og et resultat av et økende press mot kleskjeden fra fagforeninger, frivillige organisasjoner og forbrukere om større åpenhet.

H&M sier i sin bærekraftsrapport at de har laget en plan for å påvirke regjeringen i fire land (Kambodsja, Etiopia, Myanmar og Bangladesh) for at tekstilarbeiderne skal få høyere lønninger. Vi ikke er kjent med innholdet i denne strategien, men ser fram til å følge H&Ms arbeid på området. Viktig er dog H&Ms løfte til disse regjeringene – og arbeiderne de sysselsetter: ”Vi forplikter oss til varige relasjoner med leverandørene, vil fortsette å produsere i landet og er villige til å ta på oss de økte kostnadene som høyere lønninger eventuelt medfører”. Dette blir en prøvestein for H&M: å omsette ord til praksis.

En lignende strategi fra selskapets side trengs for at arbeidere i fabrikker verden over skal kunne organisere seg i fagforeninger og på en trygg måte kunne jobbe for en styrking av sine rettigheter. H&Ms bærekraftstrategi er svak på dette området. Riktignok har de signert en avtale med FN-organet Internasjonal Labour Organization om en styrking av faglige rettigheter i leverandørkjeden, men denne avtalen inneholder få nye moment utover det H&M allerede gjør i dag.

Det som trengs er at H&M skriver under på en global, bindende avtale som sikrer arbeiderne en levelønn og faglige rettigheter. Til tross for at H&M kjøper varer fra fabrikker som selskapet ikke selv eier har de et arbeidsgiveransvar som burde reflektere deres makt som oppdragsgiver.

H&Ms produksjon sysselsetter hundretusener av arbeidere i land spredt over kloden. De fleste av  disse tjener ikke nok for å kunne leve et liv i verdighet, mange knapt nok til å overleve. Sterkere innsats må til for at retten til å organisere seg og langt høyere lønninger skal bli en realitet for arbeiderne.

H&M bør styrke sin innsats på følgende områder:  
•  Ha en jevnlig kontakt med anerkjente og uavhengige fagforeninger i produksjonslandene.
• Få leverandørene til å skrive under en garanti som sikrer arbeiderne retten til å organisere seg.
• Prioritere fabrikker med fungerende fagforeninger.
• Avvikle kundeforhold med fabrikker som påviselig driver med fagforeningsknusing over tid.
• Agere raskt for at akutte konflikter knyttet til fagorganisering og lønn på enkeltfabrikker får en varig løsning.
• Skrive under avtaler med fagforeninger som forplikter kleskjeden til å sikre vesentlig høyere lønninger for tekstilarbeiderne.

Omverden forventer at H&M, et av verdens største kleskjeder, jobber like hardt for at tekstilarbeidernes drøm om en levelønn og retten for å gjøre sin stemme hørt, som den iherdige innsatsen for å framstå som et selskap som tar etikken på ramme alvor.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!