Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kullvekst tross nedsalg i Oljefondet

Både kull- og oljeinvesteringene til Oljefondet økte i 2014, på tross av at Norges Bank solgte seg ut av 52 kullselskaper. Det viser en grundig gjennomgang av fondets aksje- og obligasjonsportefølje for 2014.
Yngve Slyngstad i Norges Bank har solgt Oljefondet ut av 51 kullselskaper, men kjøpt seg opp i flere nye. Foto: Norges Bank
Yngve Slyngstad i Norges Bank har solgt Oljefondet ut av 51 kullselskaper, men kjøpt seg opp i flere nye. Foto: Norges Bank
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Både kull- og oljeinvesteringene til Oljefondet økte i 2014, på tross av at Norges Bank solgte seg ut av 52 kullselskaper. Det viser en grundig gjennomgang av fondets aksje- og obligasjonsportefølje for 2014.

Oljefondet har aksjer i 90 av verdens 100 største oljeselskaper, og økt eierandelen i 59 av disse. En økt eierandel fra 2013 til 2014 betyr i de fleste tilfeller at Norges Bank har kjøpt flere aksjer. Verdien av de 90 selskapene økte med 11,6 milliarder, fra 227 til 239 milliarder. Verdiøkningen er en kombinasjon av ferske oljeinntekter fra Nordsjøen som Norges Bank har kjøpt nye aksjer for og avkastningen på aksjer fra tidligere. Det er verdt å merke seg at Oljefondet også har investert i obligasjoner utstedt fra internasjonale oljeselskaper, noe som ikke er regnet inn i beløpet.


Klikk for større bilde

Varslet nedsalg …

I forkant av Norges Banks lansering av årsmelding og investeringsportefølje for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) hadde fondets leder Yngve Slyngstad varslet at de hadde solgt seg kraftig ned i kull.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad har redusert investeringer i kullprodusenter med 84 prosent, men sier han kan godt kvitte seg med resten, skrev Dagens Næringsliv i midten av februar 2015. Men utfordringen ligger i hva som er kull:

– Det kommer an på hvordan man definerer kull. Snakker vi om rene kullprodusenter, er det en liten sektor. Det er ikke noe problem for oss, innenfor mandatet, å selge alt, men det må også være i tråd med mandatets intensjon om finansiell avkastning, sier Slyngstad.

I en ny gjennomgang av Oljefondets investeringer for 2014 har den tyske organisasjonen Urgewald i samarbeid med Framtiden i våre hender funnet 51 kullselskaper som nå er ute av fondet. Verdien av disse investeringene var ett år i forveien 3 milliarder kroner.

Men verdien økte …

Men Norges Bank har også kjøpt nye aksjer i 7 nye kullselskaper i løpet av 2014, til en verdi av en halv milliard. Dessuten har Norges Bank økt investeringene i flere av de store gruve- og energiselskapene. Samlet sett har verdien av investeringene i kull vokst med over 3 milliarder kroner, fra 82,7 til 85,7 milliarder kroner. Verdiøkningen kommer på tross av at 52 selskaper er ute av porteføljen. Beløpet gjelder både aksjer og obligasjoner.

Framtiden i våre hender, Urgewald og Greenpeace Norge ga i desember 2014 ut rapporten «Dirty and Dangerous» som ga et forslag på moderate kriterier for hva som skal regnes som kullselskaper, og en liste på over 100 selskaper som faller innenfor kriteriene.

Les rapporten  pdf Dirty and Dangerous (5.50 MB)

Ut med India, inn med Kina

Et annet interessant trekk ved Oljefondets investeringer i kull er hvordan Norges Bank har solgt seg ut av 13 av 14 kullselskaper i India. Men Urgewald har også avdekket to nye indiske kullselskaper som har kommet inn i fondet i 2014. Investeringene i India falt 363 millioner kroner fra 2013 til 2014.

Samtidig har verdien av kullaksjene i Kina økt med over 1,7 milliarder. Her har fire selskaper blitt kastet ut av aksjeporteføljen, mens fire nye har kommet til.

Øker i kullversting

Etter at Norges Bank lanserte årsmeldingen for 2014, har Urgewald gått igjennom 134 selskaper og oppdatert Oljefondets aksje- og obligasjonsinvesteringer. Organisasjonenes definisjon av kullselskaper er dermed større enn det Slyngstad kaller «kullgruveselskaper».

Et av selskapene hvor Norges Bank har doblet aksjeverdien er det amerikanske kullselskapet Duke Energy, som har økt fra 1,6 til 3,3 milliarder kroner i 2014. Selskapet har de siste månedene blitt satt under tiltale for å ha dumpet farlig aske i elva, og kan komme til å måtte betale en rekordstor bot for dette.

Det britisk-australske gruveselskapet BHP Billiton er et annet selskap hvor Norges Bank har doblet aksjeinvesteringene. Et av BHP Billitons nye kullprosjekter er i sentrale Kalimantan i Indonesia, hjertet av Borneo. Norges Bank solgte seg i 2013 ut av 6 indonesiske kullgruveselskaper av «bærekraftshensyn», i etterkant av Framtiden i våre henders rapport om kullproduksjonen i Kalimantan. Men dette ser ikke ut til å hindre fondet i å investere i BHP Billiton i 2014.

De samlede investeringene i olje og kull ligger på over 309 milliarder kroner. Enkelte selskaper driver med både kull- og olje, og finnes derfor i begge oversikter over, men er i den samlede summen regnet bare en gang. I tillegg kommer aksjeinvesteringer i små oljeselskaper og obligasjoner i olje som ikke er regnet inn i de 309 milliardene.

Antallet rene kullgruveselskaper i Oljefondet har falt de siste årene, men en stor del av verdens kull produseres av store internasjonale gruveselskaper eller kraftprodusenter hvor selve kullgruvedriften bare er en del av selskapets aktivitet. Et sted mellom 60 og 80% av verdens kullreserver bli liggende i bakken dersom man skal overholde de internasjonale klimamålene om maks to graders global oppvarming. Det betyr at det meste av verdens kull må bli liggende i bakken, noe som vil ramme både store og små kullprodusenter.


Klikk for større bilde

Klikk for større bilde
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!