Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

KLP ut av kull, hva med Oljefondet?

Oljefondet har investert 5,9 milliarder i 21 av de 27 kullselskapene som KLP nå utelukker. KLP hadde investert 386 millioner i selskapene.

Adaros enorme kullgruve på Borneo skulle sikre pensjonen til norske kommuneansatte. Nå har KLP trukket sine investeringer i selskapet. Foto: Sigurd Jorde
Adaros enorme kullgruve på Borneo skulle sikre pensjonen til norske kommuneansatte. Nå har KLP trukket sine investeringer i selskapet. Foto: Sigurd Jorde
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Oljefondet har investert 5,9 milliarder i 21 av de 27 kullselskapene som KLP nå utelukker. KLP hadde investert 386 millioner i selskapene.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) investerer pensjonen for Norges kommuneansatte, og forvalter en kapital på 470 milliarder kroner. Mandag 1. desember offentliggjorde selskapet en liste over 31 selskaper som de nå utelukker fra sin portefølje. 27 av selskapene er kullselskaper fra blant annet Kina, USA, Indonesia og India.

Statens Pensjonsfond Utland, kjent som Oljefondet, har investert 5,9 milliarder i de samme 27 kull-selskapene, viser Framtiden i våre henders analyse av Oljefondets portefølje. Av de 27 kullselskapene som KLP nå ekskluderer, er Oljefondet inne i 21 av dem. Samtidig har Oljefondet allerede i 2013 trukket seg ut av 4 indonesiske kullselskaper som KLP nå utelukker.

Borneos kull

Høsten 2013 avdekket Framtiden i våre hender KLPs tunge investeringer i kull og olje, med 1,3 milliarder investert i 28 av de 40 største kullselskapene i verden. Samtidig viste vi hvordan KLP investerte i fire indonesiske kullgruver Framtiden i våre hender har besøkt, og som står bak store miljø- og sosiale problemer i Borneo. Oljefondet trakk seg ut av disse i løpet av 2013, og nå følger KLP etter.

KLPs uttrekk fra kull kommer to dager før Finansdepartementet offentliggjør rapporten fra utvalget som skal se på Oljefondets investeringer i kull og olje. KLP definerer kullgruveselskaper og kullkraftproduksjon-selskaper som har en høy andel av inntektene sine fra kull, og skal som minimum utelukke de som har 50 prosent eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet.

Oljefondet neste?

Framtiden i våre hender lanserte nylig en egen rapport om Oljefondets investeringer i kull i samarbeid med tyske Urgewald og Greenpeace Norge. Rapporten har en grundig gjennomgang av hele kullporteføljen til Oljefondet, og avdekker 156 selskaper hvor fondet har aksjer og obligasjoner for 82 milliarder. KLP har på tross av uttrekket av de 27 selskapene fortsatt investeringer i flere av kullselskapene på denne listen.

Les rapporten her: Dirty and Dangerous

Investeringer i kullselskaper er kontroversielt fordi klimautslipp fra forbrenning av kull er et av de største bidragene til klimaendringene. Det meste av verdens kull må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå global oppvarming over faregrensen på to graders økning. Investeringene utgjør dermed en stor klimarisiko – og samtidig en finansiell risiko hvis nye klimalover gjør at kullet ikke kan utvinnes.

Gruvedrift etter kull er også svært miljøskadelig for områdene der gruvene ligger, flere av selskapene står bak overgrep mot lokalbefolkningen og store landområder går tapt til fordel for åpne dagbrudd.

Oljefondets investeringer i kullselskaper KLP ekskluderer:

SPU
Aksjer
SPU
Obligasjoner
Adaro Energy Tbk PT                      -    
Ameren Corp      209 247 988        12 614 807
American Electric Power Co Inc 1 100 894 352  
Banpu                      -    
China Coal Energy Co Ltd        34 145 120  
China Resources Power Holdings Co Ltd      469 231 786  
China Shenhua Energy Co Ltd      483 793 287  
CLP Holdings Ltd      945 774 252  
Coal India Ltd      107 534 226  
CONSOL Energy Inc      307 450 924  
Datang International Power Generation Co Ltd        26 129 014  
DMCI Holdings Inc        99 309 161  
E-CL SA                      -    
Exxaro Resources Ltd        84 339 775  
Hokuriku Electric Power Co      113 267 522  
Indo Tambangraya Megah                      -    
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd      148 758 904  
NTPC Ltd      423 025 776  
Peabody Energy Corp        64 389 093  
Power Assets Holdings Ltd      829 119 377  
Reliance power ltd                      -    
Shougang Fushan Resources Group Ltd      119 326 096  
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT                      -    
Tata Power Co Ltd        43 738 484  
TransAlta Corp      167 162 032        63 973 717
Turquoise Hill Resources Ltd        62 949 131  
Yanzhou Coal Mining Co Ltd        21 848 500  
Sum 5 861 434 800        76 588 524
Sum aksjer og obligasjoner      5 938 023 325

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!