Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønt drømmebudsjett

Tenk deg at statsminister Grande, finansminister Lysbakken og fornybarminister Hansson sitter i regjering sammen. Det blir andre miljøboller.

Grønn dagdrømming. (Illustrasjon: Istockphoto)
Grønn dagdrømming. (Illustrasjon: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Tenk deg at statsminister Grande, finansminister Lysbakken og fornybarminister Hansson sitter i regjering sammen. Det blir andre miljøboller.

Fredag 21. november fikk vi endelig et statsbudsjettet for 2015, etter lange og harde forhandlinger. Selv om Venstre og KrF har gjort en god forhandlingsjobb utfra forholdene, er det ikke et budsjett som bringer Norge noe særlig nærmere lavutslippssamfunnet. Klimamålene for 2020 er heller ikke innenfor rekkevidde. Til det er Regjeringens blågrå prioriteringer fortsatt altfor tydelige.

Tre dager senere la Miljøpartiet de Grønne fram sitt alternative statsbudsjett, mens SV da allerede hadde lagt fram sitt første egne budsjett på åtte år. Venstre har også lagt fram et alternativt budsjett, som de også hadde som sitt krav i forhandlingene med H og Frp.  Disse tre partiene oppnådde alle en sekser på vår rangering av partiene før Stortingsvalget i 2013 (http://www.framtiden.no/201306136151/blogg/arilds-blogg/slik-stemmer-du-gront-i-ar.html). Derfor tenkte jeg det kunne være artig å dagdrømme litt om hva slags statsbudsjett landet kunne fått hvis vi la disse tre alternativene ved siden av hverandre. Hvordan ser det helgrønne budsjettet ut?

Transport ville de enkelt blitt enige om. Alle vil bruke minst 1,5 milliard mer på jernbane. Det blir også minst en milliard ekstra, kanskje to-tre, til annen kollektivtransport, og opp mot en milliard til sykkelveier. Mye av dette vil finansieres gjennom å droppe noen veiprosjekter: Resten tas med flere milliarder i økte avgifter på fossilbiler og flyreiser. Her har partiene så mange gode forslag til hvordan, at det bare er å velge og vrake.  SV ville sikkert også fått med de andre på å stille krav til nullutslipp i alle fergeanbud. MDG har satt av 120 millioner til nullutslippsferger, og Venstre vil neppe ha noe i mot dette. I sum ville landet brukt mange milliarder mindre på å fremme miljøskadelig transport. Utslippene ville gått ned, men neppe raskt nok for å nå klimamålene, uten ytterligere tiltak i årene som kommer.

Oljeindustrien vil måtte belage seg på mye høyere skatter og avgifter og at staten tar mer utbytte fra Statoil. Selv om det kanskje ikke blir så mye som de 17 milliardene De Grønne vil ha, bør det bli nok til å gjøre noen nye felt ulønnsomme. Og det blir i hvert fall nok til å finansiere SVs drøm om et «fullskala demonstrasjonsanlegg» for havvind, som de neppe vil ha problemer med å få med seg de andre partiene på.
Skogeiere som vil verne skog frivillig, kan se frem til 300-400 millioner nye kroner, sikkert også med et mål om opptrapping. Det, og flere andre ting, vil være bra for naturmangfoldet.

Folk flest vil merke det grønne skiftet gjennom en lang rekke økte avgifter på diverse miljøskadelig aktivitet. Men også mange muligheter til å tjene eller spare penger på å delta i det grønne skiftet. Stimuleringsordning for solceller på taket vil alle de tre partiene ha. Det vil gjøre at norske hus og hytter vil se annerledes ut fra luften. Men akkurat det vil nok færre oppleve, ettersom det blir ganske mye dyrere å fly. 

På grønt skatteskifte er også MDG mest ambisiøse målt i rene milliarder, mens Venstre nok har det mest gjennomtenkte og helhetlige opplegget. De gjør det i hvert fall tydelig at de ikke ser noe stort behov for å vente på den regjeringsoppnevnte grønne skattekommisjonen. Svært mye kan gjøres med en gang, og det haster.  Her ligger det nok en nøtt i forhandlingene med SV: Mange av de grønne skattene vil ramme folk flest ganske likt, ikke bare de rikeste. Noen av disse kan ha en fordelingseffekt som kan oppfattes som usolidarisk. Dette er nok hovedgrunnen til at SV er mindre offensive på dette området. Både Venstre og De Grønne har lagt inn skattelette for de med lavest inntekt og økt skatt på de rike for å kompensere, men de må kanskje gi avkall på noen av avgiftene for å få med SV. 

En fellesnevner for alle budsjettene er at partiene flytter en god del flere milliarder enn det som ble flyttet i de virkelige budsjettforhandlingene. Likevel er det ikke snakk om så voldsomt mye. De Grønne flytter mest, omkring 44 mrd eller ca 5% av totalen. Er det nok? Er det virkelig mulig å endre kurs i tilstrekkelig grad ved bare å flytte på 1 av 20 kroner? Sannsynligvis er svaret ja, ettersom en mye større endring ville skapt mye ustabilitet og uforutsigbarhet, og sannsynligvis gjort det vanskelig å gjennomføre og videreføre og forsterke i årene som kommer. Det er verdt å merke seg for de som frykter økonomisk ragnarok dersom miljøpartiene skulle komme til makten.
Det er mulig Trine, Audun og Rasmus trenger ikke bare en, men to kaffekopper før de blir enige. Kanskje må de forhandle en hel ettermiddag. Det som er helt sikkert, er at jeg mer enn gjerne spanderer all den kaffen som trengs for å skape et budsjettforlik mellom de tre grønneste partiene. Og den vil helt sikkert være både miljøsertifisert og rettferdig.