Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rapport: Oljefondet er skitnere enn du trodde

En ny og omfattende gjennomgang av Oljefondet avslører hele 82 milliarder kroner i 156 kullselskaper. Selskapene er involvert i noen av de verste formene for kullproduksjon.

Oljefondets selskaper står for 41% av verdens kullproduksjon. Kull er det farligste bidraget til klimaendringer.
Oljefondets selskaper står for 41% av verdens kullproduksjon. Kull er det farligste bidraget til klimaendringer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

En ny og omfattende gjennomgang av Oljefondet avslører hele 82 milliarder kroner i 156 kullselskaper. Selskapene er involvert i noen av de verste formene for kullproduksjon.

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje. Det er vanskelig å finne en investering som ødelegger klima mer.

pdf Laste ned og les rapporten «Dirty and Dangerous» her: (5.50 MB)

Norge kritiseres allerede for sine store klimautslipp fra oljeproduksjon. Rapporten viser hvordan Norges Bank i Oljefondet investerer oljepenger i selskaper som omdanner klimaskadelig kull til olje. Prosessen skaper enorme klimautslipp; Oljefondselskapet Sasol i Sør-Afrika er trolig verdens største utslippskilde for CO2. Oljefondet inneholder investeringer for 1,3 milliarder i Sasol, som av Norges Bank er klassifisert som et oljeselskap selv om oljen kommer fra kull. Dette er et av flere eksempler på hvordan Oljefondets investeringer i kull er større enn tidligere antatt.

Dirty and Dangerous

Rapporten «Dirty and Dangerous» er en total gjennomgang av Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) for å finne fondets samlede investeringer i kullsektoren. Oljefondets kullinvesteringer er langt større enn tidligere avdekket, med 82 milliarder investert gjennom aksjer og obligasjoner. Studien har i tillegg til rene kullselskaper gransket gruveselskaper og energiprodusenter med kullproduksjon som del av annen produksjon, og er dermed den mest presise kullstudien som er gjort av Oljefondet.

Den tyske organisasjonen Urgewald har utført studien i samarbeid med Framtiden i våre hender og Greenpeace. I arbeidet med rapporten har vi undersøkt og summert de 156 selskapenes samlede kullproduksjon som samlet ligger på 3,2 milliarder tonn kull årlig. Det utgjør 41% av verdens samlede årlige kullproduksjon på 7,8 mrd tonn.

Kull til gass og olje

I tillegg til Sasol som omdanner kull til olje, avdekkes store investeringer i kinesiske oljeselskaper som omdanner kull til gass. I Kina har Oljefondet investeringer i ni selskaper som utvikler kull-til-gass-produksjon, noe vil føre til kraftig økning av Kinas klimautslipp de neste tiårene. Den kinesiske kullsektoren bidrar til store lokale utslipp av sot som tåkelegger Beijing. Kullkraftverkene bruker også store mengder vann i områder av Kina som er i ferd med å gå tom for vann.

Det internasjonalt anerkjente klimamålet om å hindre temperaturøkninger over smertegrensen på 2 grader, betyr at klimautslippene må reduseres raskt. Kull er den største kilden til klimagasser, og det meste av verdens kull må bli liggende i bakken om klimamålene skal nås. Selskapene i Oljefondet planlegger produksjon som ligger langt over grensen for hva som er forsvarlig. Oljefondets selskaper i Kina planlegger kullproduksjon for flere tiår framover.

Investerer i de verste

«Dirty and Dangerous» beskriver også i detalj Oljefondets investeringer i indiske og amerikanske kullgruver. I Appalachene, en fjellkjede i USA, har Norges Bank investert 2,5 milliarder i selskaper som driver såkalt «Mountain-top-removal» – en svært ødeleggende praksis for å utvinne kullet under fjellene. I Tyskland og Polen investeres det i brunkull, den skitneste formen for kull, som bidrar til å hindre overgangen til fornybar energi i Europa.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!