Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Problematisk soya fra Brasil

Soyabønnene som importeres fra Brasil til norsk dyrefôr kan ha vært sprøytet med helsefarlige sprøytemidler og kan ha bidratt til avskoging, økt landkonsentrasjon og press på urfolksterritorier. Det kommer fram i en rapport fra Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Regnskogfondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Soyabønnene som importeres fra Brasil til norsk dyrefôr kan ha vært sprøytet med helsefarlige sprøytemidler og kan ha bidratt til avskoging, økt landkonsentrasjon og press på urfolksterritorier. Det kommer fram i en rapport fra Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Regnskogfondet.


Med en økende verdensbefolkning med et kosthold som blir stadig mer basert på kjøttvarer, har etterspørselen etter soya vært økende. I Norge er landbruket i dag helt avhengig av importert soya for å kunne produsere nok kjøtt, kylling og melk. De siste fem årene har importen fra Brasil ligget på rundt 400 000 tonn årlig.

Ikke åpne om leverandørene
I Brasil fører soyaproduksjonen med seg en rekke miljømessige og sosiale utfordringer. Rapporten «From Brazilian Fields to Norwegian Farms» tar sikte på å finne ut hvordan utfordringene blir håndtert i produksjonen av soyaen som  ender opp på det norske landbruksmarkedet. Amaggi, det brasilianske selskapet som eier den norske hovedimportøren Denofa AS, er ikke villig til å oppgi hvilke gårder som produserer soya til Norge. Rapporten har derfor benyttet seg av det brasilianske eksportregisteret for å finne fram til hvilke kommuner eksporten skjer fra.

Feltreisen som ligger til grunn for rapporten undersøkte produksjonsforholdene ved en rekke gårder i nettopp disse kommunene, alle i delstaten Mato Grosso.

Sprøytemidler

Enkelte av de besøkte gårdene overholdt ikke lovmessige pålegg rundt bruk av sprøytemidler og gjenplanting av ulovlig hogget skog. Rapporten forteller også at soyaprodusentene som ble intervjuet fortalte om blandede erfaringer knyttet til sertifiseringsprosesser og krav til disse.

En av de tydeligste anbefalingene rapporten kommer med  er derfor at Denofa og andre importører av soya til Norge må offentliggjøre sine leverandørsliter slik at det blir mulig å følge opp hvorvidt gårdene opptrer i henhold til lovverk og sertifisering. Rapporten anbefaler også en forsterket dialog rundt de eksisterende sertifiseringsordningene og en mer offensiv holdning til å begrense bruken av farlige sprøytemidler. Rapporten råder i tillegg Denofa og andre soyaimportører til å sørge for at samtlige av leverandørene deres respekterer lovverkets krav om gjenplanting av skog på områder som har blitt ulovlig avskoget, samt at norske importører ikke kjøper soya fra urfolksterritorier.

Rapporten har ikke undersøkt forholdene for soyaproduksjon for norsk fiskeoppdrett, som utgjør hoveddelen av importvolumet fra Brasil.

Les også saken Vi spiser fire kvadratmeter regnskog i året og se rapporten Godt brasiliansk - en kartlegging av soyaforbruket i norsk landbruk og oppdrettsnæring.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!