Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det blå skiftet er i gang! Men hva skjedde med det grønne?

Klima og miljø er ikke en av satsingsområdene i statsbudsjettet. Regjeringen prioriterer skattekutt og veibygging, fremfor å ivareta planeten for framtidige generasjoner.

Regjeringen prioriterer veibygging framfor klima. (Foto: Istockphoto)
Regjeringen prioriterer veibygging framfor klima. (Foto: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Klima og miljø er ikke en av satsingsområdene i statsbudsjettet. Regjeringen prioriterer skattekutt og veibygging, fremfor å ivareta planeten for framtidige generasjoner.

Klima- og miljøverndepartementets liste over budsjettiltak for «grønn omstilling» er så full av tidligere annonserte tiltak, gamle tiltak, og tvilsomme miljøtiltak («Redusert formuesskatt vil kunne … realisere det grønne skiftet i næringslivet») at det ikke viser annet enn at Regjeringen fortsatt ikke er villige til å fylle budsjettet med reelle miljøprioriteringer.

Økte utslipp fra transport

Innenfor budsjettvinneren samferdsel er det en solid økning til jernbane på 8,7% (totalt 21 mrd kr), men budsjettets samlede miljøeffekt vil bli negativ når økningen på veiformål er 12,4 % (8 mrd til store vegprosjekter). Mer veier gir alltid mer bilkjøring, og reduserer miljøgevinsten av jernbaneutbyggingen.

Det er fint at Regjeringen styrker vedlikeholdet av jernbanen med 13%, selv om dette ikke vil dekke hele etterslepet på vedlikehold. Også på vedlikehold prioriteres vei høyere enn jernbane. Med en milliard mer til vedlikehold av jernbane ville det monnet.

Fritt fram for fly

Regjeringen vil gjøre det enklere og lettere å fly. De har ingen planer for å begrense flytrafikken, men legger til grunn at luftfarten selv kutter utslippene sine og at det vil komme på plass internasjonal kvoteplikt. Dette er ganske usannsynlig, og Regjeringen planlegger dermed for at flytrafikken også i 2015 vil gi økte klimautslipp.

Framtiden i våre hender ønsker avskaffing av taxfreeordningen og en egen flyseteavgift for å dempe etterspørselen.

Hva med sykkel, da? Regjeringens mål er å bygge 750 kilometere med gang- og sykkelvei innen utgangen av 2023. Da blir det litt snaut å legge opp til 37 kilometer i 2015, som Samferdselsdepartementet gjør i sin fagproposisjon.

Grønne skatter ble blågrå

Finansminister Siv Jensen påpeker gang på gang at regjeringen venter på rapporten fra grønn skattekommisjon – men en rekke skatter og avgifter har vi nok kunnskap om og kan igangsette allerede nå. Istedenfor kuttes avgifter på campingvogner, motorsykler og snøscootere, mens veibruksavgift på bensin og diesel ligger på samme nivå som i 2014, altså reelt sett en reduksjon.

Det viser at Regjeringen har startet et blågrått skatteskifte, ikke et grønt.

Null til miljøhensyn i offentlige innkjøp

Framtiden i våre hender ville at bevilgningen til Miljøhensyn i offentlige innkjøp gjeninnføres og økes til 15 millioner kroner. Dette er ikke innfridd. Det er veldig synd. Offentlige anskaffelser utgjør 400 milliarder kroner i året og har dermed stor påvirkning lokalt og nasjonalt.

Jeg tolker dette som et forhandlingsutspill fra H og Frp, to partier som ikke er interessert å prioritere miljø annet enn i festtaler. Nå er det opp til V, KrF og resten av Stortinget om de klarer å presse Erna og Siv slik at Statsbudsjettet for 2015 blir et redskap for en fremtidsrettet miljøpolitikk. Det er tydelig at H og Frp ikke klarer det på egen hånd.

Jeg tolker dette som et forhandlingsutspill fra H og Frp, to partier som ikke er interessert å prioritere miljø annet enn i festtaler. Nå er det opp til V, KrF og resten av Stortinget om de klarer å presse Erna og Siv slik at Statsbudsjettet for 2015 blir et redskap for en fremtidsrettet miljøpolitikk. Det er tydelig at H og Frp ikke klarer det på egen hånd.