Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Engasjerte aktivister har fått flere institusjoner til å vurdere fossilfrie investeringer. Her fra FIVHs sommersamling 2014. (Foto: Håkon Lindahl)

Flere vurderer fossilfrie investeringer

Flere norske institusjoner vurderer nå å trekke sine investeringer ut av selskaper som driver med utvinning av kull, olje og gass. Her er en oversikt over hva vi har oppnådd så langt i kampanjen Fossilfrie penger.

Engasjerte aktivister har fått flere institusjoner til å vurdere fossilfrie investeringer. Her fra FIVHs sommersamling 2014. (Foto: Håkon Lindahl)
Engasjerte aktivister har fått flere institusjoner til å vurdere fossilfrie investeringer. Her fra FIVHs sommersamling 2014. (Foto: Håkon Lindahl)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Flere norske institusjoner vurderer nå å trekke sine investeringer ut av selskaper som driver med utvinning av kull, olje og gass. Her er en oversikt over hva vi har oppnådd så langt i kampanjen Fossilfrie penger.

Investeringer i fossile selskaper ødelegger ikke bare klimaet, men innebærer også en økonomisk risiko. 2/3 av de kjente fossile reservene må bli liggende i bakken hvis vi skal nå FNs klimamål om å ikke overstige mer enn 2 graders global temperaturstigning. Å fortsette med fossile investeringer vil være å gamble penger på en mislykket klimapolitikk.

Ekspertgruppe vurderer om oljefondet skal trekkes ut av fossil
Målsetningen for Fossilfrie penger er at Statens pensjonsfond utland (oljefondet)  skal selge seg ut av fossile selskaper. Tidlig i kampanjen vant vi en viktig seier, da regjeringen oppnevnte en ekspertgruppe som skal «vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid».
Vi følger arbeidet til gruppen tett, og ser fram til at utvalget kommer med sine anbefalinger innen utgangen av november 2014. Gjennom avsløringer, kartlegginger og møter utfordrer vi dessuten både KLP og Storebrand til å redusere sin eksponering i fossilindustrien.

Etisk uansvarlig forskning?
Aktivister i Framtiden i våre hender har startet lokale initiativ i flere norske byer for at kommunale pensjonsfond og universiteter skal flytte sine investeringer fra  fossile selskaper til miljøvennlige næringer.  I Trondheim har engasjementet ført til et vedtak i bystyret om at de skal utrede konsekvenser og muligheter ved å trekke Kraftfondet ut av fossile verdipapirer.
I Bergen, Trondheim, Oslo og Ås har studentene startet kampen for fossilfritt universitet ved å mobilisere mot UNIFORs investeringer i olje- og offshoreselskaper.
I tillegg har en sterk allianse i Bergen satt kritisk søkelys på Akademia-avtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen, som innebærer at Statoil sponser universitetet med flere millioner årlig bl.a. til petroleumsforskning. Avtalen har blitt klaget inn til De Nasjonale forskningsetiske komiteer (NENT), som nylig konkluderte med at det kan ansees som  uetisk å forske på petroleumsvirksomhet dersom dette hindrer oss i nå klimamålene. Et viktig skritt i riktig retning! Vil du starte en lokal kampanje? Les mer her

Internasjonale seiere! 
Med engasjement verden over har det blitt skapt en internasjonal Go Fossilfree-bevegelse, som Fossilfrie penger er en del av. Flere store institusjoner som Kirkenes verdensråd, School of Oriental and African Studies (SOAS) i London, og Stanford i USA, har i løpet av de siste månedene vedtatt å stanse eller trekke sine investeringer i en eller flere typer fossile selskaper. På verdensbasis, har hele 13 universiteter og rundt 30 byer fattet lignende vedtak for fond de forvalter.

Hjelp oss å samle signaturer og bli med på klimamarsj 19.-21. september.            
Over 8000 personer har så langt signert denne kampanjen. Mye positivt har skjedd, men fortsatt utgjør de fossile investeringene i oljefondet rundt 274 milliarder kroner, mot 26 milliarder kroner  til miljørettede investeringer.  Vi må derfor fortsette å holde trykket oppe fremover, og vi trenger din hjelp!

Hjelp oss å spre kampanjen på sosiale medier, og bli med på internasjonal klimamarsj helgen 19-21. september. I samarbeid med andre organisasjoner planlegger vi markeringer i flere byer denne helgen for fossilfrie investeringer, og dere er også hjertelig velkommen til å lage egne arrangementer.  Jo flere vi er, jo mer synlige blir vi. For mer informasjon, kontakt oss på post@framtiden.no

 

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!