Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ikke prat, men handling


Per Bondevik, leder i rådgivingsorganet Initiativ for etisk handel, mer enn antyder i Vårt Land (28.5) at Framtiden i våre hender er så opptatt av målet – levelønn for tekstilarbeidere i fabrikker verden over – at det blir med kampanjer og ”prat”.
Indiske tekstilarbeidere markerer 1. mai utenfor Dehli. (Foto: CCC)
Indiske tekstilarbeidere markerer 1. mai utenfor Dehli. (Foto: CCC)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Per Bondevik, leder i rådgivingsorganet Initiativ for etisk handel, mer enn antyder i Vårt Land (28.5) at Framtiden i våre hender er så opptatt av målet – levelønn for tekstilarbeidere i fabrikker verden over – at det blir med kampanjer og ”prat”.

Bondevik anerkjenner riktignok vår jobb for å sette søkelyset på utfordringene i leverandørkjeden. Det har han grunn til. I en årrekke har vi, gjennom nettverket Clean Clothes Campaign, samarbeidet med fagforeninger og frivillige organisasjoner i Bangladesh, Kambodsja og India. Sammen har vi kikket bak fabrikkenes kulisser og funnet uholdbare arbeidsforhold; sultelønninger, arbeidsdager på 12-14 timer, utstrakt fagforeningsknusing, trakassering og vold.

Bondevik nevner samtidig vår bruk av kampanjer og svartelisting av selskaper og hevder at det ikke bringer ”… praktiske løysinger på korleis dei gode intensjonane skal setjes ut i livet”.

Bondevik vet, men nevner ikke, at Framtiden i våre hender arbeider med mange virkemidler for å støtte arbeiderne i kampen for høyere lønninger og anstendige arbeidsforhold. Forbrukerrettede kampanjer, hvor folk flest gis muligheten til kollektivt å si ifra at de ønsker at klærne de kjøper skal være produsert med respekt, er bare en av flere måter å nå våre mål. I over ti år har vi også skrevet mange rapporter om utfordringer i leverandørkjeden, vi har drevet research og kommet med avsløringer. Vi går også direkte inn i stygge arbeidskonflikter på fabrikker og bidrar til at de blir løst. Vi samarbeider med mange tunge aktører, blant annet den globale føderasjonen IndustiALL, for å nå våre mål.

Gang på gang, har vi kommet med forslag til løsninger som kunne har brakt gode arbeidsforhold ut i livet. Problemet er at kleskjedene unnlater å benytte disse, eller bruker dem først etter langvarig og økende press. Av og til ser vi endog at kleskjeder undergraver potensialet for løsning i spesifikke konflikter eller kommer med særs dårlige unnskyldninger for ikke å ta tak i problemene på fabrikkgulvet.

Lederen for Initiativ for etisk handel hevder at vårt fokus på målet er så ”… overveldande at dei nærmest øydelegg for ein konstruktiv og avgjerende diskusjon om vegen fram” og at bare ”prat” ikke tjener arbeiderne».

Bondevik, om noen, burde være klar over at Framtiden i våre hender ikke prater, men handler. Er det kanskje derfor hans organisasjon, som representerer kleskjeder og andre aktører i næringslivet, ønsker å skape et annet bilde av oss enn det realiteten tilsier?


Debattinnlegget sto på trykk i Dagsavisen 14.6.14 og er et svar på Initiativ for etisk handels innlegg "Målet øydelegg for vegen" (publisert 28.5).


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!