Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Galp Energia er et av oljeselskapene hvor Universitet i Oslo har plassert sine sparepenger. Foto: Galp

Grønt universitet investerer i svart energi

Universitetet i Oslo har laget klimaregnskap for all drift, men utelatt investeringer i oljeselskap. Kravet om fossilfrie universiteter reises nå av norske studenter.
Galp Energia er et av oljeselskapene hvor Universitet i Oslo har plassert sine sparepenger. Foto: Galp
Galp Energia er et av oljeselskapene hvor Universitet i Oslo har plassert sine sparepenger. Foto: Galp
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Universitetet i Oslo har laget klimaregnskap for all drift, men utelatt investeringer i oljeselskap. Kravet om fossilfrie universiteter reises nå av norske studenter.

Klimautslippene fra Universitetet i Oslo er grundig regnet ut, helt utslippene fra universitetets forskningsskip og helt ned til kopipapir og hver enkelt pc-skjerm. Klimaregnskapet er publisert på UiO sine hjemmeside, og er del av en plan om å gjøre universitetet grønt. Men et viktig avtrykk er ikke tatt med: Institusjonens aksjer i norske og internasjonale oljeselskaper.

Les om lokale aksjoner mot oljeinvesteringer i Bergen og Trondheim

Framtiden i våre hender har gjennomgått aksjefondene til stiftelsen Unifor, som forvalter investeringer for Universitetet i Oslo, NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og en rekke andre institusjoner og stiftelser. UiOs plasseringer i Unifor er på hele 600 millioner, mens NTNU har 59 millioner, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås har 5 millioner, ifølge tall Framtiden i våre hender har fått fra Unifor. (*Se presisering nederst i artikkelen.)

Oljetunge fond

Unifor plasserer pengene i ulike aksje- og rentefond hos andre banker og finansforvaltere. En gjennomgang av de åtte aksjefondene i Unifors aksjeportefølje avdekker at flere av fondene har en tung overvekt av olje- og offshoreselskaper. Av oljeselskap finnes Statoil og Det norske oljeselskap i tre av fondene, mens de internasjonale oljeselskapene Exxon Mobil, Total og Galp Energia finnes i et fjerde fond.

Investeringene i oljesektoren står i kontrast til universitetets mål om å være grønt. «Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift,» skriver UiO på sine hjemmesider. Et eget klimagassregnskap ble laget av eksterne konsulenter i 2011 for å bidra til å dempe klimaavtrykket: «Klimagassregnskap er et regnskap over en organisasjons eller virksomhets direkte og indirekte utslipp av gasser som har egenskaper som kan føre til økt drivhuseffekt.»

Grønn profil - svarte investeringer

Men i regnskapet er altså ikke overnevnte investeringer inkludert. Samtidig er oljeselskapene innrettet på å forsyne verden med fossil energi – den viktigste årsaken til klimaendringene. Exxon Mobil har fått kritikk for at de i en egen rapport om framtidens energiforsyning i realiteten avfeier internasjonale klimamålene om å begrense de globale klimaendringene til 2 grader. Hvis Exxon får gjennomslag for sin strategi – slik de lover aksjeeiere som UiO – vil vi trolig ende på 3-4 graders økt gjennomsnittstemperatur.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, tidligere kalt UMB, har også en grønn profil, og omtaler seg slik på nettsidene: «NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.» Ut over dette har vi ikke funnet informasjon på nettsidene om hvilke miljøhensyn institusjonen tar når det gjelder drift og investeringer.

Dagsavisen har i sin dekning av denne saken kontaktet Universitet i Oslo for en kommentar. Universitetsrektor Ole Petter Ottersens korte kommentar lyder: «Vi følger pensjonsfondets etiske retningslinjer.»

UNIFORs aksjefond:
UNIFORs aksjeinvesteringer på vegne av blant andre Universitetet i Oslo, NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fondsfinans Spar
Investerer i Statoil og Det Norske Oljeselskap ASA, samt seks offshoreselskaper. Investeringene utgjør til sammen 28 % av aksjene.

KLP AksjeNorge Indeks
Fire oljeselskaper (Statoil, Det Norske Oljeselskap ASA, DNO International og Panoro Energy) inngår i aksjefondet, samt 23 offshore-selskaper. Investeringene utgjør 35 % av fondet.

Delhpi Global
Investerer ikke i oljeselskaper.

Nordea Globale Stabile Aksjer
To av de store internasjonale oljeselskapene (Total og Exxon Mobil) finnes i fondet, samt 15 selskaper klassifisert som «forsyningsselskaper» for oljeindustrien.

Pareto Aksjer Global
Investerer ikke i oljeselskaper.

TreeTop Global Opportunities
Fondet har kun aksjer i ett oljeselskap, det portugisiske Galp Energia.

Trient Dynamic Balanced
Oppdatering: Fondet investerer i Statoil og Det Norske Oljeselskap, samt flere forsyningsselskaper.

Presisering: De økonomiske midlene som Unifor investerer tilhører i utgangspunktet uavhengige stiftelser og fond, men som bevilger disse midlene til forskning ved de nevnte universitetene. Samtidig er Unifor opprettet av Universitetet i Oslo, som også nedsetter Unifors styre og retningslinjer. (Tillegg, skrevet 19. april 2016.)
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!