Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Obligasjoner gjør fossilavtrykk 27 mrd større

En gjennomgang av Oljefondets obligasjonsportefølje avdekker 27 milliarder kroner i olje- og kullselskaper. Oljefondets veddemål mot klimaendringene er større enn antatt.
BHP Billiton er et av verdens største gruveselskaper. Bildet viser kullproduksjon i Australia. Oljefondet har økt investeringene i selskapet i 2013. Foto: BHP Billiton
BHP Billiton er et av verdens største gruveselskaper. Bildet viser kullproduksjon i Australia. Oljefondet har økt investeringene i selskapet i 2013. Foto: BHP Billiton
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En gjennomgang av Oljefondets obligasjonsportefølje avdekker 27 milliarder kroner i olje- og kullselskaper. Oljefondets veddemål mot klimaendringene er større enn antatt.

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) investerer over 5000 milliarder av Norges oljeinntekter i aksjer og obligasjoner over hele verden. Tidligere har Framtiden i våre hender avdekket aksjeinvesteringer i de største kull- og oljeselskapene for 247 milliarder. I en ny undersøkelse har vi gjennomgått fondets litt over 1060 obligasjoner. 59 av disse obligasjonene er utstedt til olje- og kullselskaper.

De samlede verdiene på rentepapirene utgjør til sammen 27 milliarder kroner. Dermed blir Oljefondets samlede investeringer i de største kull- og oljeselskapene 274,6 milliarder.*

Investeringene i fossil industri har det siste året fått stor oppmerksomhet, etter press fra miljøorganisasjoner som Framtiden i våre hender. Våren 2014 vedtok Stortinget at en ekspertgruppe skal vurdere fondets investeringer i fossil energi og gi råd om fondet bør selge seg ut av kull og olje.

Bekymringen fra miljøorganisasjonene deles nå av stadig flere finansaktører som peker på den finansielle risikoen ved at selskapene eier større ressurser enn vi kan utvinne og forbruke uten at klimamålsetningene brytes.

*Framtiden i våre hender bruker Carbon Trackers liste over de 100 største kull- og 100 største oljeselskapene som utgangspunkt for våre beregninger over fossile investeringer. Selskapene er rangert etter størrelsen på reserver av kull, olje og gass som selskapene har oppgitt til sine aksjonærer. Det finnes flere andre oljeselskaper i Oljefondets portefølje som ikke er med på listen, men dette vil i hovedsak være mindre selskaper og dermed mindre investeringsbeløp.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!