Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vokser i oljeselskaper

Oljefondets aksjeverdi i internasjonale oljeselskaper har vokst med 10 prosent i 2013. I over halvparten av selskapene har Norges bank økt aksjeposten. Dette skjer samtidig som nye fondsforvaltere advarer mot investeringer i fossil energi.
Devon er et av oljeselskapene hvor Oljefondet har kjøpt nye aksjer i 2013. Her er selskapets oljesandprosjekt i Canada. Foto: Devon
Devon er et av oljeselskapene hvor Oljefondet har kjøpt nye aksjer i 2013. Her er selskapets oljesandprosjekt i Canada. Foto: Devon
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets aksjeverdi i internasjonale oljeselskaper har vokst med 10 prosent i 2013. I over halvparten av selskapene har Norges bank økt aksjeposten. Dette skjer samtidig som nye fondsforvaltere advarer mot investeringer i fossil energi.

I 88 av de 95 største oljeselskapene i verden har Oljefondet aksjeposter. Verdien ved utgangen av 2013 lå på 200 milliarder kroner, en økning på 18 milliarder fra året før. To av selskapene var nye i porteføljen i 2013. De samlede investeringene økte med ca 10 prosent.

Ser vi både kull og olje i sammenheng, hadde Oljefondet aksjer i de største produsentene av fossil energi for 247 milliarder, en økning på 13 milliarder fra 2012.

Her er lista over oljeinvesteringene: pdf Oljefondets investeringer i oljeselskaper 2013

Her er lista over kullselskaper i Oljefondet: pdf Oljefondets investeringer i kullselskaper 2013

Satser på feil hest

De to siste årene har stadig flere aktører i finansverdenen begynt å advare mot å investerer i selskaper som driver med fossil energi: kull, olje og gass. I Norge varslet Storebrand i 2013 at de begynte å utelukke kullselskaper fra sine fond. I februar 2014 varslet Skagenfondene, en av Norges største fondsforvaltere, at de hadde redusert andelen oljeselskaper og oljeserviceselskaper fra 25-26 prosent til 14 prosent.

– Den sammenligningen jeg gjør er: Hvis du laget hestevogner i 1910. Bilen er oppfunnet og det er ingen hemmelighet. Men det skulle mye til å slutte å produsere hestevogner og starte å produsere biler og lastebiler. Det er det paradigmeskiftet oljeindustrien står overfor nå. For jordens skyld burde vi også gjøre det, uttalte Ole Søeberg i Skagen Vekst til Dagens Næringsliv.

Oljefondet følger ikke trenden

Norges Bank følger ikke etter. Framtiden i våre hender har de to siste årene fulgt Oljefondets investeringer i en liste over de 100 største oljeselskapene og 100 største kullskapene, målt etter deres reserver omregnet til CO2. Etter flere konkurser, oppkjøp og sammenslåinger er lista nå på 95 selskaper, og Oljefondet har aksjer i 88 av disse. I løpet av fjoråret økte Oljefondets forvaltere aksjeandelen i 46 av selskapene, og kjøpte seg inn i to nye selskaper hvor de ikke hadde aksjer i 2012. Bevegelsene var store også andre veien: De reduserte aksjepostene i 43 selskaper og solgte seg ut av to selskaper.

I sin årsmelding skriver Norges Bank at fondet skal ta hensyn til klima når de forvalter selskapene, men utviklingen for de største oljeselskapene viser at de ikke tar klimahensyn når det gjelder oljeproduksjon. Både Canadian Oil Sands og Canadian Natural Resources var selskaper hvor fondet økte sin portefølje. Canadas tjæresandproduskjon er kjent som en av de mest klimaskadelige fossile energiressursene, ettersom det gir lite energi i forhold til mengden klimagasser som slippes ut. Norges Bank oppgir for øvrig aldri grunn for oppkjøp og nedsalg.

Samlet vekst i olje og kull

En tilsvarende undersøkelse av de 100 største kullselskapene viser at Oljefondet i 2013 var inne i 59 av de 100, en nedgang på to fra 2012. Verdien på investeringene i kull sank med over fire milliarder, noe som skyldes både nedsalg og at selskapenes aksjer sank i verdi.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!