Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arild Hermstad og Framtiden i våre hender frykter etikken i Oljefondet nå blir svekket.

Når etikk må slåss med butikk

Å sette profittmaksimerere i Norges Bank til å passe etikken i Oljefondet, er som å sette bukken til å passe havresekken, mener Framtiden i våre hender.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender frykter etikken i Oljefondet nå blir svekket.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender frykter etikken i Oljefondet nå blir svekket.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Å sette profittmaksimerere i Norges Bank til å passe etikken i Oljefondet, er som å sette bukken til å passe havresekken, mener Framtiden i våre hender.

Ti år etter at Statens Pensjonsfond utland fikk sine første etiske retningslinjer og et etikkråd, foreslår finansminister Siv Jensen (FrP) å legge ned dette rådet. Etikkrådet har overvåket selskapene som Oljefondet investerer i, og gitt råd vedrørende selskaper som er beskyldt for brudd på de etiske retningslinjene og dermed også brudd på menneskerettighetene eller ødeleggelse av miljøet.

Nå vil finansminister Siv Jensen at Etikkrådet legges ned, og at Norges bank skal ta over vaktbikkjerollen.

– Hva innebærer det for den etiske forvaltningen av fondet?

– Norges bank har profitt som overordnet hensyn i sin forvaltning av Oljefondet.  Når ansvaret for å følge de etiske retningslinjene og uttrekk overføres til Norges bank, er det stor fare for at hensynet til profitt danker ut hensynet til etikk, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

– Er det grunn til å tro Oljefondet vil selge seg ut av færre selskap på grunn av etiske hensyn?

– Ja. Siv Jensen sier at utelukkelse er ment å være siste utvei etter at selskapets vilje og evne til å forbedre seg er testet ut. Dermed risikerer vi at brudd på de etiske retningslinjene, som grove brudd på menneskerettighetene, ikke er grunnlag for utelukkelse i seg selv. Ved grove brudd på menneskerettigheter så er det ikke Norges oppgave å føre dialog med selskapene, men å si tydelig i fra at dette skal vi ikke ha i vårt investeringsunivers, sier Hermstad.

– Uttrekk har stor betydning

– Finansministeren stilte i pressekonferansen spørsmål ved om det er antallet uttrekk som er målet på suksess, eller om det er det at selskapene faktisk endrer adferd?

Å bruke uttrekk som verktøy har en disiplinerende effekt på andre selskaper.

Arild Hermstad
– Vi har i løpet av ti år trukket oss ut av 63 selskaper som i dag ville hatt en verdi på 32 milliarder kr. Dette er småtterier sett i lys av fondets størrelse, men de har hatt store ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Signaleffekten av uttrekk er stor; fondsforvaltere i Norge og internasjonalt ser til Norge. Å bruke uttrekk som verktøy har dermed en disiplinerende effekt på andre selskaper.

– Antall uttrekk de siste årene har vært få på grunn av tiden det tar fra Etikrådet gir en tilråding til Finansdepartementet avgjør hvordan og om de skal følge denne. Så å redusere dette antallet betyr i praksis at uttrekk er et verktøy som knapt vil bli brukt.

– Hva er begrunnelsen for å gjøre disse endringene?

– Siv Jensen sier at «Gjennom å samle alle virkemidlene på ett sted gir vi forvalteren klarere ansvar og forutsigbarhet.» Men det er en stor svakhet ved det foreslåtte systemet at profitthensyn blandes med etikkhensyn.

Finansdepartementet foreslått et nytt ekspertråd som skal vurdere hvordan Norges Bank arbeider med ansvarlige investeringer. Videre vil Jensen at det skal stilles tre konkrete krav når etikken overføres til banken:
  • Krav til åpenhet om bankens prinsipper og strategiene innenfor ansvarlige investeringer.
  • Økte krav til rapportering, herunder om dialog med enkeltselskaper og om virkningene av eierskapsarbeidet.
  • Krav om offentliggjøring og begrunnelse for utelukkelser.

– Vi er fornøyd med åpenhetslinjen til finansministeren. Spesielt det siste, om åpenhet om dialog med enkeltselskaper og hva det gir av resultater er et krav vi har jobbet lenge med, sier Hermstad. I tillegg er det viktig at åpenhet rundt begrunnelsen for uttrekk opprettholdes.

Stusselig på miljø

Regjeringen foreslår å heve de miljørettede investeringene til 30 - 50 milliarder kr i stedet for dagens 20-30 milliarder.

– Dette er skuffende. I beste fall kan i underkant av 1 prosent av fondet investeres miljørettet. Vi håpet at investeringene i fornybar skulle nærme seg det nåværende nivået på fondets fossile investeringer, som er på 274 milliarder kr. Vi vet jo at det globalt sett investeres alt for lite i fornybar, og alt for mye i fossilt, sier Hermstad.

Figur: Oljefondets beholdning og miljørettede investeringer. Den rød linjen viser utviklingen i beholdningen, den blå utviklingen i de miljørettedet investeringene.

miljoinvesteringerSPU

#Oljefondets beholdning i mrd. kr.Miljøinvesteringer i mrd. kr.
2010 3077 25,7
2011 3312 21,1
2012 3816 26
2013 5038 31,4
2014 5200 50

Utvalg vurderer fossilfrie investeringer

Stortinget vedtok i mars at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal se på om oljefondet bør selge seg ut av kull og gass. Mandatet og medlemmene for utvalget ble offentliggjort i dag. «Gruppen skal ikke gi råd om den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis eller andre deler av forvaltningsstrategien for SPU.»

– Vi mener det er merkelig at Finansdepartementet avgrenser gruppas oppgaver på den måten. Hvis vi som eiere av et av verdens største pensjonsfond vil bli fossilfrie, må det nødvendigvis bli en del av en overordnet strategi, sier Hermstad.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!