Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arild Hermstad og Framtiden i våre hender krever klima prioriteres i statsbudsjettet.

Dette krever vi av statsbudsjettet

Arbeidet med statsbudsjettet for 2015 er i gang, og her kan du lese Framtiden i våre henders innspill til regjeringen.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender krever klima prioriteres i statsbudsjettet.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender krever klima prioriteres i statsbudsjettet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Arbeidet med statsbudsjettet for 2015 er i gang, og her kan du lese Framtiden i våre henders innspill til regjeringen.
Framtiden i våre hender ønsker å følge opp regjeringens tanker om å skape moderne løsninger for det norske samfunnet. Med Framtiden i våre henders konkrete forslag, vil vi bidra til at regjeringen kan utvikle en framtidsrettet miljø- og klimapolitikk som monner.

Det er særlig fire områder vi er opptatt av, her kommer kortversjonen:

1. Begynn den grønne skattereformen 

I løpet av 2014 bør regjeringen sette ned en grønn skattekommisjon. Hovedmandatet til den nye grønne skattekommisjonen bør være å vurdere nærmere hvilken rolle skatte- og avgiftspolitikken kan spille for å oppnå et bedre miljø i et langsiktig perspektiv.

2. Styrk miljøvennlig jordbruk - reduser kjøttproduksjonen

Landbruksstøtten må dreies over til mer miljøvennlig landbruksproduksjon av frukt og grønt. Opplysningskontoret for Frukt og Grønt bør få en egen tildeling over statsbudsjettet på 60 millioner kroner, for å spre kunnskap, informasjon og begeistring for et kosthold som i større grad består av frukt og grønt.

3. Sats på bane og sykkel framfor vei og flytrafikk

Utslippene fra norsk flytrafikk øker dramatisk. Norges klimaforpliktelser og klimaforliket krever kutt i sektoren, og trafikkveksten må vris over til null- og lavutslippsløsninger som gange, sykkel og kollektivtrafikk. Regjeringen bør derfor innføre en klimaavgift på flytrafikk som øremerkes jernbane, slik at flere velger toget framfor å fly når de skal ut og reise.

4. Skifte fra fossilt til fornybarsamfunnet

Oljefondet er et av de viktigste verktøyene Norge har til å bidra til å skape en mer bærekraftig og framtidsrettet verden. Derfor bør regjeringen vri investeringsporteføljen mot fornybar sektor og klimavennlige foretak. Dessuten bør CO2-avgiften på sokkelen økes betraktelig- det må ikke lønne seg å forurense.

Så får vi se da, om regjeringen vil gjøre sitt for å skape den framtiden vi ønsker.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -