Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljesandutvinning i Alberta, Canada, er en miljøfiendtlig måte å utvinne energi på. Oljefondet bør ikke være en del av dette. (Foto: istock)

Fossilfritt eller kullfritt oljefond?

Siste dag i februar ble det klart at Venstre og KrF vil stemme mot Aps gode forslag om at oljefondet skal selge seg ut av kull. Dette er dårlig nytt på kort sikt, siden det er flertall på Stortinget for at oljefondet skal selge seg ut av kull.
Oljesandutvinning i Alberta, Canada, er en miljøfiendtlig måte å utvinne energi på. Oljefondet bør ikke være en del av dette. (Foto: istock)
Oljesandutvinning i Alberta, Canada, er en miljøfiendtlig måte å utvinne energi på. Oljefondet bør ikke være en del av dette. (Foto: istock)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Siste dag i februar ble det klart at Venstre og KrF vil stemme mot Aps gode forslag om at oljefondet skal selge seg ut av kull. Dette er dårlig nytt på kort sikt, siden det er flertall på Stortinget for at oljefondet skal selge seg ut av kull.

Det er lett å gyve løse på miljøpartiet Venstre og KrF, og slå fast at de her svikter sine miljøvelgere. Men det er ikke sikkert at tidspunktet for å bli sinte er det riktige. Venstre og KrF får altså Erna og Siv med på at det skal settes ned en ekspertgruppe, som blant annet skal gi råd om eventuell utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper.

Dette er ingen garanti for at fondet med denne løsningen vil selge seg ut, verken av kull, oljesand eller annen klimaødeleggende fossil energi. Manøveren gir stor fallhøyde for V og KrF, dersom konklusjonen neste år blir at fondet fortsetter som før uten nedsalg i fossile selskaper. Men det gir samtidig muligheten til å få på plass en langsiktig strategi for nedsalg i fossile selskaper, som kan få tilslutning fra alle partiene på Stortinget.

Ti år siden etiske retningslinjer

Nedsalget i tobakk kom etter mange års press, blant annet fra Framtiden i våre hender. I dag er det ikke så mange som tenker på om det kom i 2008 eller i 2009.

Arild Hermstad Framtiden i våre hender
Det er nå ti år siden vi fikk på plass de etiske retningslinjene for oljefondet. Dette skjedde etter at Graver-utvalget foreslo en så klok strategi at den fikk tilslutning fra samtlige partier på Stortinget. Ingen ville trodd at det var mulig da debatten ble ført i 2002 og 2003. Det har vist seg at retningslinjene var fremtidsrettede og robuste, og det har skjedd forbedringer: Tobakkselskaper har blitt kastet ut, fondet har sluttet seg til internasjonale miljøinitiativer som Carbon Disclosure Project og vi har fått et program for miljørettede investeringer.

For å nevne noe. 

Dersom vi kan få en tverrpolitisk enighet når neste generasjon med etiske retningslinjer skal vedtas, vil det gjøre det enklere å få til gradvise forbedringer når tiden går. Å gjøre oljefondet fossilfritt er vårt endelige mål, og det er i prinsippet et mål verden er enig i: Vi skal slutte med utslipp av klimagasser, og da kan vi ikke fortsette å tjene penger på å brenne kull, olje og gass.

Svakheten ved Arbeiderpartiet

Aps kuvending om kull var svært gledelig og betimelig, noe jeg har skrevet om flere ganger tidligere. Men svakheten var at de ikke ønsket en bredere tilnærming og å se på flere fossile selskaper. Dessuten måtte det utredes hva som menes med kullselskaper, og det er en fordel å gjøre dette på en måte som også er robust mot innvendinger fra finansmiljøene.

Slyngstad prøvde seg som kjent med en definisjon da han var i Finanskomiteen, og han konkluderte med at bare selskaper som utelukkende driver med kullgruver er å anse som kullselskaper. Totalt sett, mener Slyngstad, har fondet investert ca 2,5 milliarder i slike selskaper. Dette er små selskaper og investeringene er synkende, fastslo Slyngstad. Men Framtiden i våre henders gjennomgang viser at de selskapene som sitter på de største kullreservene, slett ikke bare driver med kull. Totalt er fondet nå investert i ca 60 av de 100 største kullselskapene i verden. Investeringene utgjør mer enn 50 milliarder kroner.

Det blir nå viktig å få finansmiljøene med på at det er lurt å selge seg ned i fossile selskaper, og timingen er faktisk ikke så prekær. En parallell: Nedsalget i tobakk kom etter mange års press, blant annet fra Framtiden i våre hender. I dag er det ikke så mange som tenker på om det kom i 2008 eller i 2009.

Det fungerer godt, det er det viktigste, og vi står ikke foran noen omkamp. Det er vanskelig for motstanderne av strenge etiske retningslinjer å vise til dette som et lite gjennomtenkt vedtak, selv om noen hevder vi har tapt penger på å gå ut av tobakk. Til det er å si at våre etiske grenser ikke spør etter hvor mye vi taper på å ta hensyn til andre ting enn de rent forretningsmessige; det er sikkert mulig å regne ut at vi har tapt på ikke å investere i selskaper som driver med barnepornografi, slavedrift eller klasevåpen. Men det blir rett og slett uinteressant.

Ikke perfekt

Forslaget fra Venstre og KrF er ikke perfekt. Her er noen klare mangler: Det står ikke i avtalen at ekspertgruppens skal være uavhengig, og det er ikke et mandat som slår fast at vi skal selge oss ut av kull eller annen fossil energi. Med andre ord er det duket for harde politiske dragkamper i året som kommer.

Det er bra at ekspertene skal se på hele fossilsektoren. Kull er definitivt en versting, men også oljesandselskaper og en del oljeselskaper er svært lite bærekraftige. Mange selskaper mangler strategier for å overleve i en verden med høyere pris på utslipp eller strenge teknologiske krav til virksomheten. De velger å kjempe imot klimareguleringer. Slike selskaper bør også identifiseres og selges.

Jeg ønsker at fondet begynner å måle og rapportere årlig på hvor stor eksponering de har mot fossil energi, og hvor mye de investerer i grønne selskaper og prosjekter. Målet må være at fondet skal bevege seg fra svarte investeringer til grønne, og at de måles årlig på om de er på rett vei.

Det beste hadde vært om vi både fikk et nedsalg i kull som ble iverksatt denne våren og med en klar bestilling på at hele klimastrategien til fondet skal gjennomgås og endres. Når ingen av forslagene inneholder begge deler, er det ikke verdens største problem at vi må vente et år på en utredning som også regjeringspartiene må ta stilling til. Hvis det skulle vise seg at V og KrF har gått med på noe som er null verdt for klimaet, så lover jeg at det skal bli rabalder. Men inntil videre tror jeg det vil være mulig å få med H og Frp på en fremtidsrettede strategi for nedsalg i kull og annen fossil energi.

Vi fikk Erna og Siv med på å innføre etiske retningslinjer for ti år siden. Nå er tiden moden for at fondet blir en pådriver for den grønne omstillingen.