Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikkrådet nedleggingstruet

I 2013 fikk et såkalt strategiråd i oppdrag å komme med anbefalinger til hvordan oljefondet kan styrke sin ansvarlige investeringer på lang sikt. 
Strategirådet har gitt Finansminister Siv Jensen råd om forvaltningen av oljefondet. Foto: Rune Kongsro.
Strategirådet har gitt Finansminister Siv Jensen råd om forvaltningen av oljefondet. Foto: Rune Kongsro.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I 2013 fikk et såkalt strategiråd i oppdrag å komme med anbefalinger til hvordan oljefondet kan styrke sin ansvarlige investeringer på lang sikt. 

Rådet la frem sin rapport i høst, og rapporten kan enkelt oppsummeres med følgende hovedpunkter:
  • Mer forskning på hvordan det å ta hensyn til blant annet miljøforhold påvirker porteføljeverdien
  • Mer åpenhet i eierskapsutøvelsen av fondet
  • Nedleggelse av etikkrådet og overføring av utelukkelse og observasjonsbeslutninger til Norges bank
Framtiden i våre hender har kommet med høringinnspill til strategirådets rapport.

1. Mer forskning
Strategirådet har tatt lite tak i vår tids største utfordring, klimaendringer. Dersom vi ikke klarer å forebygge disse vil større og større andeler av fondets avkastning gå til å bøte på klimaskader. Det er derfor i vår og fondets interesse å invvestere på en måte som ikke ødelegger klimaet; Framtiden i våre hender mener at det er nødvendig å redusere investeringene i kull, olje og gass, og øke investeringene i fornybart.

Strategirådet anbefaler å integrere hensynet til bærekraft i porteføljen, og derfor ønsker de mer forskning på effekten av å integrere blant annet miljøhensyn på porteføljeverdien. Vi mener det er en avsporing å forske på hvorvidt dette har en positiv eller negativ effekt på porteføljen, men at forskningen må dreie seg om hvordan vi raskest mulig kan få et fossilfritt oljefond.

2. Mer åpenhet 
Vi mener det er positivt at rådet anbefaler mer åpenhet på prinsipper som ligger til grunn for eierskapsutøvelsen. Men samtidig anbefales det ikke åpenhet på hvilke selskaper som det er dialog med eller som utelukkes på grunn av brudd på de etiske retningslinjene.

Det er ingen overdrivelse å si at den norske modellen med offentliggjøring av tilrådningene er av stor betydning for utviklingen av en mer samfunnsansvarlig forretningspraksis internasjonalt. De offentlige begrunnelsene som er gitt for utelukkelse har vært normdannende i det internasjonale arbeidet med ansvarlige investeringer. Investorer i Norge og internasjonalt har brukt oljefondet som mal for sitt etikkarbeid.

3. Nedelggesle av Etikkrådet
Strategirådet foreslår å legge ned Etikkrådet og at kunnskapen og kompetansen de har skal integreres i forvaltningsorganisasjonen i Norges bank. Vi mener det er nødvendig med et råd som er uavhengig politisk og uavhengig av den økonomiske forvaltningen av fondet. Vi mener det er veldig for etikk i forvaltningen at et uavhengig Etikkrådet beholdes.

Videre foreslår strategirådet å overlate beslutninger om utelukkelse til hovedstyret i Norges bank. Strategirådet unngår å drøfte problemstillingen knyttet til at hovedstyret har økt avkastning som mål. Det er vanskelig å se at etiske hensyn skal ivaretaes når ansvar for profitt og ansvar for å sanksjonere brudd på etiske retningslinjer legges til samme styringsorgan.

Du kan lese hele høringsuttalelsen vår her.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!