Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

KLP – Kommunenes kull- og oljekasse

Over 1,3 milliarder kroner av norske kommuners pensjonspenger er investert i de største fossile selskapene i verden. Det viser en ny kartlegging Framtiden i våre hender har gjort av KLP-fondene.
Kull- og mineralselskapet Anglo American er ett av selskapene hvor KLP plasserer pensjon.
Kull- og mineralselskapet Anglo American er ett av selskapene hvor KLP plasserer pensjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Over 1,3 milliarder kroner av norske kommuners pensjonspenger er investert i de største fossile selskapene i verden. Det viser en ny kartlegging Framtiden i våre hender har gjort av KLP-fondene.

Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap og leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner, helseforetak og offentlige og private bedrifter. Framtiden i våre hender har nå undersøkt rapporten for KLP-fondene for første halvår 2013.

Gjennomgangen vår viser at KLP har aksjer og obligasjoner i 28 av de 40 største kull- og oljeselskapene i verden, målt etter deres påviste karbonressurser.* Til sammen utgjør investeringene over 1,3 milliarder kroner.

7 av 30 fond

Ved utgangen av 2012 forvaltet selskapet 67 milliarder kroner fordelt på 30 fond. I syv av disse fondene har Framtiden i våre hender funnet 28 ulike selskaper som alle topper Carbon Trackers Initiativs liste over de største kull- og olje selskapene i verden ; 12 av de største kullselskapene og 16 av oljeselskapene.

Fondet med størst eksponering mot fossile energiselskaper er KLP AksjeGlobal Indeks hvor vi finner 14 kull- og oljeselskaper. KLP Obligasjon Global 1 og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks er også tungt eksponerte, med henholdsvis 10 og 11 kull- og oljeselskaper i porteføljen.

Opptatt av bærekraftige investeringer

KLP uttrykker selv at de anser klimaendringene til å være «vår tids største miljøutfordring» og at de derfor ønsker å redusere egen miljø- og klimapåvirkning og i tillegg oppfordre sine interessenter til å gjøre det samme . De fører og rapporterer klimaregnskap i egen virksomhet basert på internasjonale standarder og arbeider for å redusere egne CO2-utslipp.

Samtidig investerer de, som vår kartlegging viser, tungt i en lang rekke selskaper som sitter på mer CO2, i form av kjente reserver, enn det verden kan slippe ut dersom vi skal hindre en global oppvarming over to grader. Vår kartlegging begrenser seg til de 40 største kull- og oljeselskapene. I tillegg har KLP investert i en rekke andre mindre selskaper som driver med utvinning av fossil energi.

Finansiell risiko

KLPs investeringer i fossile selskaper er innebærer ikke bare en klimamessig risiko. Det ligger også en finansiell risiko i å være tungt eksponert mot kull- og olje. KLP har lenge hatt den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.

Hvis verdens ledere kommer til enighet om en god og bindene klimaavtale som begrenser den globale oppvarmingen til to grader vil imidlertid aksjeverdien til verdens største kull- og oljeselskaper kunne reduseres dramatisk, en reduksjon KLP også vil merke.

*Carbon Tracker Initiative har tatt utgangspunkt i selskapenes offentlig kjente ressurser av olje, gass og kull og regnet ut mengden gigatonn CO2 ved forbrenning av ressursene når de har utformet sin liste.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!