Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske banker har ikke oppdaget karbonboblen

De største olje- og kullselskapene i verden er alle inkludert i aksjefondene som selges av Norges største banker, viser en undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Men privatkunder får ingen advarsel om risikoen ved investeringer i selskaper som bidrar til klimaendringene.
Store lass med kull transporteres fra Borneos kullgruver og til det asiatiske markedet. Foto: Sigurd Jorde
Store lass med kull transporteres fra Borneos kullgruver og til det asiatiske markedet. Foto: Sigurd Jorde
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
De største olje- og kullselskapene i verden er alle inkludert i aksjefondene som selges av Norges største banker, viser en undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Men privatkunder får ingen advarsel om risikoen ved investeringer i selskaper som bidrar til klimaendringene.

Viktige finansaktører har begynt å advare mot en finansiell risiko ved aksjeinvesteringer i kull- og oljeselskaper. Framtiden i våre hender har undersøkt alle aksjefond som selges av Norges største banker og fondsforvaltere og identifisert hvilke fond som inkluderer aksjer fra verdens 20 største oljeselskaper og 20 største kullselskaper.

En internasjonal klimaavtale som begrenser den globale oppvarmingen til to grader vil kunne redusere aksjeverdien til verdens største kull- og oljeselskaper kraftig. Mellom 66 og 80 prosent av selskapenes kull- og oljereserver må bli liggende i bakken hvis målet skal oppfylles. Dette vil også få følger for verdien av aksjefondene som norske banker tilbyr private kunder.

Framtiden i våre hender har undersøkt alle internasjonale aksjefond hos de fem største aktørene på det norske aksjefondsmarkedet: DNB, Skagen, Odin forvaltning, Storebrand og Nordea. Disse bank- og spareinstitusjonene forvalter til sammen 85 milliarder kroner i aksjefond for norske privatkunder. I undersøkelsen har vi identifisert hvilke fond som inkluderer de 20 største olje- og 20 største kullselskapene. Selskapene er identifisert av Carbon Tracker og rangert etter hvilke selskaper som sitter på størst reserver av fossil energi omregnet til karbondioksid. I et klimaperspektiv er det disse selskapene som vil gi de største bidragene til globale klimautslipp.

Undersøkelsen viser at:
  • Alle de 40 største selskapene, med unntak av to kinesiske kullselskaper, er representert i fond som tilbys norske privatkunder.
  • DNB, Storebrand og Nordea inkluderer flest av de store kull- og oljeselskapene i sine fond.
  • Skagen og Odinfondene operer begge med færre fond og markert lavere andel av de største energiselskapene.
  • Den finansielle risikoen ved klimaendringene oppgis ikke i informasjonen om fondene som gis til kundene.

I tillegg til de til sammen 40 selskapene som er identifisert i denne undersøkelsen, har mange av aksjefondene også inkludert mindre oljeselskap fra hele verden, inkludert norske Statoil. Flere fond har også investert i oljeservice-selskaper som bidrar til veksten i verdens oljeproduksjon, og vil kunne rammes økonomisk av redusert globalt oljeforbruk. Særlig norske olje- og offshoreselskaper er gjengangere i aksjefondene. Fondenes eksponering mot olje- og kull er dermed langt større enn tallene i denne undersøkelsen viser.

fondsliste1

DNB bedre enn Nordea?

DNB tilbyr 79 aksje-, obligasjons- og rentefond til sine private kunder. 26 av disse fondene inkluderer aksjer i kull- og oljeselskapene som er analysert i undersøkelsen. 19 av de største oljeselskapene er representert, og 9 av de største kullselskapene. Graden av eksponering mot fossile energiselskaper varierer mye, fra bare ett selskap til 21 i fondene med størst fossil eksponering. DNB Aktiv 100/80/50/30, DNB Global Indeks og DNB Global Energy er de seks fondene med tyngst eksponering mot olje og kull.

Nordea tilbyr 74 fond, hvor 22 av fondene inkluderer aksjer fra de største kull- og oljeselskapene. Nordea har et markert lavere antall kull- og oljeselskaper inkludert i sine fond. De tre mest fossile fondene – Nordea Internasjonale Aksjer (1-3) – har til sammen 11 oljeselskaper og 3 kullselskaper. Det neste på lista, Nordea Global Index Fund, har 7 oljeselskaper og 2 kullselskaper. I de øvrige fondene er tallet langt lavere (fra 1-5 selskaper til sammen).

fondsliste2

Storebrands dobbelthet

Storebrand tilbyr det aksjefondet (Storebrand Indeks – Alle markeder) med høyest antall av oljeselskaper i undersøkelsen: 16 av de største oljeselskapene, 12 av de største kullselskapene. Dette på tross av at Storebrand som den eneste norske selskap har advart mot nettopp klimakonsekvensene av investeringer i kull. Sommeren 2013 solgte Storebrand seg ut av 19 selskaper involvert i kull og tjæresand, og ekskludert disse fra sitt investeringsunivers.

– Dette gjør vi for å reduseres fossil- og CO2-eksponeringen og sikre langsiktig stabil avkastning, uttalte Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Storebrand har valgt å ekskludere selskaper som utelukkende driver kullproduksjon. Kullselskapene i denne undersøkelsen er blant verdens størst gruveselskaper. Selskapene driver også annen gruveproduksjon i tillegg til kull og har derfor ikke blitt utelukket av Storebrand.

Utfordringen ved Storebrands tilnærming til kull er at de selger seg ut av de mindre kullselskapene, men beholder investeringer i selskaper som til sammen sitter på langt større kullreserver. Flere av aktørene, som BHP Billiton, Anglo American og Xstrata, er også blant selskapene som har størst historiske utslipp av CO2.

Du kan lese Storebrands svar til vår undersøkelse her:

Skagen og Odin

Både Skagen og Odin, som tilbys av blant annet Sparebank1 og Skandiabanken, har langt færre aksje- og rentefond som de tilbyr kundene. Interessant i denne undersøkelsen er at de også har inkludert langt færre av de store internasjonale kull- og oljeselskapene. I Odins fond Emerging Markets, har vi bare funnet ett av de største oljeselskapene. Skagen inkluderer bare fire av selskapene, fordelt på tre fond.

Advarslene fra finans

Flere finansaktører har det siste året begynt å advare mot risikoen ved den såkalte karbonboblen. I Norge har som nevnt Storebrand advart mot investeringer i kull. Internasjonalt har storbankene HSBC og Goldman Sachs advart mot kull og olje. Risikoen består i at selskapenes aksjeverdi er basert på at selskapene eier eller har rettigheter til utvinning av mer olje og kull enn det kloden kan forbruke før vi når to graders økt gjennomsnittstemperatur. Det er i dag internasjonal enighet om å begrense klimaendringene til under to grader. Investeringene i olje og kull utgjør derfor også en stor miljørisiko.

Organisasjonen Carbon Tracker har med sine rapporter «Unburnable Carbon» bidratt til at også finansverdenen har fått øyene opp for klimproblemet. Framtiden i våre hender har tidligere analysert Oljefondets «karbonboble», og vist hvordan fondet sitter på aksjer i selskaper som eier mer kull og olje enn det som kan brukes opp.

Les Framtiden i våre henders undersøkelse av Oljefondets karbonboble her.

Sviktende klimaprofil

På tross av investeringene i fossil energi, ønsker bankene å framstå som klimavennlige: «DNB-konsernets direkte klima- og miljøpåvirkning er i hovedsak knyttet til egne klimagassutslipp og avfall fra kontorvirksomheten», skriver selskapet på sine hjemmesider. DNB skriver videre at de tar hensyn til indirekte klima- og miljøpåvirkning: «For DNB er det viktig systematisk å vurdere både investerings-, utlåns- og leverandørporteføljene opp mot klimarisiko og -muligheter.»

Men i salgsbeskrivelsen for hvert enkelt fond, finnes det ingen konkret vurdering av klimarisiko. I for eksempel fondet DNB Aktiv 100 oppgis at 20,92 prosent av aksjene er plassert i olje og gass, men ikke et ord om risikoen for at aksjeverdien av kull- eller oljeselskapene kan påvirkes av verdens uttalte klimamål.

Nordea hevder i likhet med at de tar miljøet på alvor, og har de siste årene trappet opp sitt arbeid med etiske investeringer. På hjemmesidene er det kun klimaavtrykket ved egen virksomhet som omtales, ikke selskapene banken investerer i. I likhet med DNB finnes det ingen risikovurdering av fondene som tar hensyn til klima.

Relevant informasjon om «karbonboblen»:

Den norske kampanjen Fossilfrie penger er den norske grenen av en raskt voksende internasjonal kampanje – Go Fossil Free – for å få privatpersoner og institusjoner av alle slag til å trekke sine investeringer ut av kull og annen fossil energi. Framtiden i våre hender har introdusert kampanjen i Norge.

Carbon Tracker er en organisasjon hvor finansanalytikere har analysert hvilke ressurser olje- og kullselskapene oppgir som sine verdier til sine aksjeeiere. Organisasjonen har avslørt at selskapene sitter på langt større resusser enn det man kan utvinne.

Framtiden i våre henders tidligere artikler om «karbonboblen» finner du her:

Tolv år igjen med norsk klimabudsjett

Oljeinvesteringene vokser – fornybar energi faller

Norges kritikkverdige investeringer i Borneos kullgruver
kullolje i norske fond

 

Fondene med flest olje- og kullselskaper

Antall

1

Storebrand Indeks - Alle Markeder

28

2

DNB Aktiv 100

21

3

DNB Aktiv 30

21

4

DNB Aktiv 80

18

5

DNB Aktiv 50

18

6

DNB Global Indeks

18

7

DNB Global Energy

18

8

Storebrand Global Indeks I

15

9

Nordea Intern. Aksjer (1-3)

14

10

Storebrand 2030

14

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!