Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fornyet kritikk mot gruvegigant

Knappe to år etter at Framtiden i våre hender ba Etikkrådet vurdere Oljefondets investeringer i gruvegiganten Glencore, har saken fått  fornyet oppmerksomhet. Organisasjonen Caritas ber nå om uttrekk fra selskapet. Framtiden i våre hender støtter kravet.
Framtiden i våre hender har lenge ønsket Oljefondet ut av det omstridte selskapet Glencore (Foto:Flickr)
Framtiden i våre hender har lenge ønsket Oljefondet ut av det omstridte selskapet Glencore (Foto:Flickr)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Knappe to år etter at Framtiden i våre hender ba Etikkrådet vurdere Oljefondets investeringer i gruvegiganten Glencore, har saken fått  fornyet oppmerksomhet. Organisasjonen Caritas ber nå om uttrekk fra selskapet. Framtiden i våre hender støtter kravet.


– Glencore er et verstingselskap som vi lenge har ment at Oljefondet bør ekskludere. Vi stiller oss derfor 100 prosent bak dette kravet, sier Arild Hermstad.

Allerede i mars 2012 ba Framtiden i våre hender Etikkrådet om å vurdere omfattende og alvorlig kritikk mot det sveitsisk gruveselskapet Glencore. Gjennom undersøkelser hadde vi fått innsikt i flere etiske brudd og overtramp, blant annet knyttet til selskapets gruvevirksomhet i Zambia, gjennom datterselskapet Mopani Copper Mines plc.

I et brev til Etikkrådet ba vi de ta stilling til hvorvidt det var uakseptabel risiko for at Oljefondet medvirket til uetiske handlinger gjennom sitt eierskap i selskapet. Oljefondet hadde på det aktuelle tidspunktet investeringer på 900 milliarder i Glencore International PLC, samt at obligasjoner for henholdsvis 260 millioner i Glencores datterselskap i Luxembourg (Glencore Finance Europe SA) og 31 millioner i Glencore Funding LLC som er registrert i USA. I dag er de samlede investeringene i selskapet fremdeles på over 1 milliard.

Klaget inn for OECD

Flere organisasjoner har de siste årene forsøkt å ansvarliggjøre Glencore for ulike sider av selskapets uetiske virksomhet. Den franske organisasjonen Sherpa gikk i 2011 sammen med fire andre europeiske organisasjoner og klaget inn Glencore til OECDs kontaktpunkt i Sveits. De mente selskapet hadde brutt med OECD retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Til grunn for klagen lå et utkast til en revisjonsrapport utført av de norske avdelingene av Econ Pöyry og Grant Thornton, på oppdrag fra Zambiske myndigheter, finansiert av Norad. I rapporten, som ble lekket på nettet, skrev de norske revisorene at Glencore hadde benyttet seg av flere metoder for skatteunndragelse i Zambia.

Framtiden i våre hender satte søkelys på saken og påpekte Norges dobbeltmoral. Gjennom Norad-programmet Skatt for Utvikling brukte Norge millioner av bistandskroner på å bekjempe skatteunndragelse hos utenlandske gruveselskaper i Zambia, samtidig hadde Oljefondet milliardinvesteringer i gruveselskaper som var anklaget omfattende skattetriksing i samme land.

– Vi kan ikke bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser på den ene siden og samtidig investere milliarder av kroner i selskaper som driver med åpenbar og storstilt skatteunndragelse, uttalte leder Arild Hermstad til NTB. Også Aftenposten omtalte saken.

Glencore avviste revisjonsrapporten

I juni i 2011 leverte Glencore en skriftlig uttalelse, som de også publiserte på sine hjemmesider, der de nektet for alle anklagene framsatt av organisasjonene, samtidig påsto de at revisjonsrapporten fra Grant Thornton og Econ Pöyry inneholdt en rekke faktafeil. Glencore viste til et brev fra konsulentselskapet Deloitte som reviderer selskapet årlig, som skrev at de hadde foretatt en gjennomgang av rapporten og  at den var «full av fundamentale mangler både når det gjelder metodologi og tilnærming og at den dermed ikke har gitt grunnlag for noen konklusjoner».

Framtiden i våre hender har vært i kontakt med en av de norske revisorene som var med å utarbeide revisjonsrapporten. Han kjenner seg igjen i kritikken og mener rapportens anbefaling om ytterligere undersøkelser av Glencores skattepolitikk var godt begrunnet.

Magert utfall i OECD

OECDs kontaktpunkt i Sveits publiserte sitt final statement i november i 2012, men kom ikke med noen form for kritikk av Glencore. Organisasjonene som klaget inn Glencore har uttalt til Framtiden i våre hender at de er skuffet over utfallet som  ble en dialog mellom selskapet og organisasjonene om «videre steg».

Oljefondet bør ta grep

I fjor kontaktet Framtiden i våre hender Etikkrådet for å høre hvor saken om Glencore sto, men Etikkrådet ville ikke kommentere vurderinger og saksgang før en eventuell tilrådning forelå.

Nå har Caritas besøkt gruven og lanserer en rapport hvor de krever at Oljefondet rekker seg ut av Glencore. Framtiden i våre hender gir sin fulle støtte til kravet.

Les våre andre saker om Glencore

Oljefondet investerer i skattesvindlere

Oljefondet investerer i svartelistet selskap

Oljefondets selektive aktivisme

Oljemillioner i gruveversting

Oljefondselskap i miljøtrøbbel


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!