Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tungt historisk klimaavtrykk fra Oljefondets selskaper

Det historiske klimaavtrykket til Oljefondet er stort. 46 av fondets selskaper står alene for 24 prosent av klimautslippene fra 1750 og fram til i dag, viser Framtiden i våre henders utregning.
To tredjedeler av de historiske utslippene av klimagasser kan spores tilbake til bare 90 selskaper.
To tredjedeler av de historiske utslippene av klimagasser kan spores tilbake til bare 90 selskaper.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det historiske klimaavtrykket til Oljefondet er stort. 46 av fondets selskaper står alene for 24 prosent av klimautslippene fra 1750 og fram til i dag, viser Framtiden i våre henders utregning.

Selv om det er liten framgang i de pågående klimaforhandlingene i Warszawa, øker trykket på selskapene og landene som står bak klimaendringene. En fersk avsløring i The Guardian, viser hvordan bare 90 selskaper står for 2/3 av alle historiske klimautslipp fra 1750 og fram til i dag. Blant de 90 selskapene finner vi 50 børsnoterte og private selskaper og 31 statlig eide energiselskaper, som Statoil. De øvrige ni aktørene på listen er statlig energiindustri i land som tidligere Sovjet, Nord-Korea og Kina.

Historisk avtrykk

Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – har investert i 38 av de private og 8 av de statlige selskapene, for til sammen 189 milliarder kroner. Samlet har disse selskapene sluppet ut 351 milliarder tonn CO2-ekvivalenter, viser Framtiden i våre henders utregning. Det utgjør 24 prosent av alle menneskeskapte utslipp fra den industrielle revolusjon startet rundt 1750 og fram til i dag.

I tillegg kommer vårt eget Statoil,* med utslipp tilsvarende 4,37 milliarder tonn CO2, eller 0,3 prosent av de historiske utslippene. Statoil sitter på olje- og gassreserver som ved forbrenning vil bidra med nye 2,5 milliarder tonn CO2 over de neste tiårene.

Vanskeliggjør klimaavtale

Tallene for de historiske utslippene er beregnet av Climate Accountability Institute og offentliggjort i The Guardian. De historiske utslippene er et av konfliktfeltene som gjør det vanskelig å bli enige om en internasjonal klimaavtale. De fattige landene krever langt kraftigere klimakutt fra de rike landene, i og med at det meste av de historiske utslippene har skjedd i dagens rike land. Videre krever mange fattige land økonomiske bidrag for å bøte på klimaskaden og hjelp til utvikling som ikke er basert på fossil energi.

Oljefondets klimaavtrykk er tungt også for framtidige utslipp. Framtiden i våre hender har tidligere regnet ut de forventede klimautslippene fra kull, olje og gass som Oljefondets selskaper sitter på i form av reserver.

*Oljefondet kan ikke investere i Statoil, men den norske staten eier 67 av selskapet. Statens pensjonsfond (Folketrygdfondet) investerer også i Statoil.

Oljefondets historiske co2Oljefondets investeringer i selskapene med størst historisk klimaavtrykk. Tabell: Framtiden i våre hender.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!