Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik blir Oljefondet "best-i-test"

Siv Jensen må sørge for at oljefondet ikke tjener på å ødelegge klimaet. Vi har anbefalingene til hvordan fondet kan bli "best-i-test" internasjonalt.
Oljefondets miljøinvesteringer må økes og klimaverstingene kastes ut. Åpenheten om fondsforvaltningen må økes. Foto: Flickr Eigirdas
Oljefondets miljøinvesteringer må økes og klimaverstingene kastes ut. Åpenheten om fondsforvaltningen må økes. Foto: Flickr Eigirdas
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Siv Jensen må sørge for at oljefondet ikke tjener på å ødelegge klimaet. Vi har anbefalingene til hvordan fondet kan bli "best-i-test" internasjonalt.

11. november gav et strategiråd bestående av internasjonale eksperter Finansdepartementet anbefalinger om hvordan oljefondet kan bli en pådriver internasjonalt for en etisk og bærekraftig forvaltning. Framtiden i våre hender  pdf har gjennomgått utenlandske pensjonsfond for å finne eksempler på beste praksis. Her er våre anbefalinger til finansminister Jensen om hvordan fondet kan bli «best-i-test»:

1. Øk de miljørettede investeringene

I dag utgjør slike investeringer cirka 0,7 prosent av hele porteføljen. Til sammenlikning: De nederlandske pensjonsfondene ABPs og PGGMs miljø- og sosialt rettede investeringer utgjør over 3 prosent, og det britiske miljødepartementets pensjonsfond har som mål å investere hele 25 prosent i ren energi innen 2015.

Solberg-regjeringen vurderer å opprette et eget mandat for Oljefondet innen fornybar energi – Et mandat med de samme krav til forvaltning som de andre investeringene. Dermed vil fondet kunne kjøpe vindmølleparker slik det i dag kan kjøpe eiendom. Det californiske pensjonsfondet CalPERS satte i 2004 et mål om redusere energiforbruket for sine eiendomsinvesteringer. I 2012 var energiforbruket redusert med hele 23 prosent. 1 prosent av oljefondets investeringer er i dag i eiendom, og vi mener det må settes et klart mål om energieffektivisering i disse eiendommene.

Vi mener også at det er nødvendig å øke miljørettede investeringer til minst 15 prosent i 2020.  

2. Kast ut klimaverstingene
Utelukkelse har vært et viktig virkemiddel i Oljefondets arbeid. Fondet har kvittet seg med selskaper som har gjort alvorlig miljøskade. Mange andre pensjonsfond har fulgt etter.

Men Oljefondets etiske rammeverket tolkes i dag slik at svære klimagassutslipp ikke defineres som alvorlig miljøskade. Fondet har følgelig investert 241 milliarder kroner i aksjer i selskaper som har eierposter i mer olje, gass og kull enn det verden kan brenne hvis vi skal unngå at en global oppvarming blir på under to grader. Jensen bør lære av nederlandske ABP som i fjor reduserte investeringene i energiselskapet Drax på grunn av selskapets store CO2-utslipp.

3. Flere investeringer i de beste selskapene
Framtiden i våre hender mener dessuten at fondet bør innføre en best-i-klassen-filtrering. Dette betyr at fondet investerer i de selskapene med best klimaprofil og unngår de verste.

4. Økt åpenhet
Hva som regnes som en miljørettet investering, og hvilke selskaper det dreier seg om, holder Oljefondet tett om. Kun ti av disse selskapene ble nevnt i siste årsmelding. Vi mener fondet bør lære av PGGM som praktiserer full åpenhet.

Etikkrådet ga i fjor Finansdepartementet råd om å sette Shells og Enis virksomhet i Nigerdeltaet til observasjon, fordi deres oljesøl har påført deltaet alvorlige miljøødeleggelser. Men departementet besluttet at det skal føres dialog med Shell i opp til ti år før sterkere virkemidler vurderes.

Hvis dialog skal ha en effekt, er åpenhet viktig. Da er det mulig for medier og organisasjoner å følge med på om det har effekt. Oljefondets årsrapporter må derfor fortelle hvilke selskaper det føres dialog med, hva som er hovedtemaet for dialogen og hvor lenge den har pågått. Lær av nederlandske ABP som offentliggjør en liste med selskaper de har hatt dialog med.

5. Ta ledelsen
Norge gikk i bresjen da vi innførte etiske retningslinjer for Oljefondet. Nå er fondet akterutseilt på klima og åpenhet. Ved igjen å ta ledelsen kan fondet bane veien for en god standard på internasjonal fondsforvaltning. Siv Jensen må sørge for at oljefondet ikke tjener på å ødelegge klimaet.

Dette innlegget ble publisert i Bergens Tidende den 11.11.2013.

Les hele gjennomgangen av beste praksis internasjonalt:  pdf Slik blir Oljefondet Best-i-test . Framtiden i våre hender har gjennomgått fire utenlandske pensjonsfond for å finne beste praksis for ansvarlige investeringer.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!