Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Statoil finner stadig ny olje. Spørsmålet er hvor mye de kan utvinne i framtiden. Foto: Øyvind Hagen, Statoil.

Jubler Statoil for tidlig?

Statoil jubler over sitt nye store funn utenfor Canada. Et bortgjemt tall i den siste FN-rapporten viser at oljen trolig må bli liggende urørt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statoil jubler over sitt nye store funn utenfor Canada. Et bortgjemt tall i den siste FN-rapporten viser at oljen trolig må bli liggende urørt.

– Vi fant olje, mye olje. Det er så vidt vi kan se verdens største konvensjonelle funn i år, og det er Statoils største utenfor Norge, uttalte Statoil Helge Lund ved framleggingen av kvartalsrapporten i oktober.

Må bli liggende?

Hvis det noen gang blir satt i drift. Klimatrusselen finnes ikke på radaren til oljeselskapene, som i 2013 investerer opp mot 850 milliarder i oljeleting og utvikling av oljefelt. Men fortsetter forbruket av fossil energi på dagens nivå, vil vi ha brukt opp verdens karbonbudsjett på 30 år, altså i 2043. Legger vi til forventet vekst på 3 prosent i året, har vi 20 år igjen – 2033 – før all olje må bli liggende under bakken.

Trolig vil ikke Statoils nye funn utenfor Canada kunne settes i drift før etter 2020. Det tar alltid flere år fra oljeselskapene gjør et funn til oljefeltet kan settes i drift og levere olje til markedet.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel inneholder et tall som er en sterk advarsel til oljebransjen. Vi kan bare slippe ut 270 milliarder tonn karbon før verden stanger i klimamålet på to grader. Tallet tilsvarer 990 milliarder tonn karbondioksid. Grensen brytes hvis vi utvinner og forbrenner mer enn 1/3 av verdens kjente reserver av kull, olje og gass.

Funnet mest

Advarselen har likevel ikke fått oljeselskapene til å bremse sin iver etter å lete etter mer olje. Statoil er det selskapet i verden som har funnet mest olje i 2013. Funnet utenfor Canada er dessuten som nevnt det største funnet i år. En oversikt fra Barclays bank fra 2012 setter Statoil på 10. plass over hvilke oljeselskaper i verden som bruker mest penger på oljeleting og utvinning (Exploration & Production).

Granskes av egne aksjonærer

Selv om Statoil jubler, er andre aktører mindre optimister for Statoils framtid. I januar 2013 skrev HSBC et internt notat om «ubrennbare reserver», det vil si kull, olje og gass som må bli liggende urørt hvis vi skal nå togradersmålet. HSBC gjorde en analyse av europeiske oljeselskaper, basert på en forventning om at olje dyrere enn 50 dollar fatet vil bli liggende når bare 1/3 av oljen kan hentes ut. Ifølge HSBC har «Statoil den høyeste verdien i reserver som risikerer å bli ubrennbare, noe som tilsvarer 17 prosent av markedsverdien».

Statoil har også blitt kritisert for sin produksjon av tjæresand i Canada, og ble på årsmøtet i år bedt om å trekke seg ut av en gruppe på 27 aksjeeiere med til sammen 600 millioner kroner i aksjer.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!