Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljeinvesteringene vokser – fornybar energi faller

Oljeselskapenes investeringer i å lete etter ny olje har økt, mens satsingen på fornybar energi har sunket de siste to årene. Investeringer i fornybar energi ligger på 20-30 prosent av oljeselskapenes investeringer.
Et av Shells produksjonsskip utenfor Nigeria. Foto: Shell
Et av Shells produksjonsskip utenfor Nigeria. Foto: Shell
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljeselskapenes investeringer i å lete etter ny olje har økt, mens satsingen på fornybar energi har sunket de siste to årene. Investeringer i fornybar energi ligger på 20-30 prosent av oljeselskapenes investeringer.

Klikk for større bilde

Oljeselskapene investerer enorme beløp i å finne ny olje eller utvikle sine oljefelt slik at de gir mer utbytte. Anslagene varierer fra 678 milliarder til 850 milliarder dollar for 2013.

Selskapene må investere stadig mer for å holde tritt med verdens voksende forbruk av olje. Tallene for 2013 ligger mellom 10 og 18 prosent høyere enn 2011. Til sammenlikning har investeringene i fornybar energi falt to år på rad. (Se under.)

Fortsatt høy etterspørsel

Drivkraften bak veksten i investeringer er oljeselskapenes jakt etter olje og gass på svært store havdyp. En annen faktor er fortsatt høy etterspørsel, ifølge Global Data. Samlede kapitalutgifter for oljeselskapene kom på hele 1201 milliarder dollar.

Barclays, som opererer med lavere tall for E&P-investeringer, spår en langsiktig vekst i investeringene:

– Vi tror industrien er i en tidlig fase av sterk og vedvarende vekst, hevdet bankens analytiker James West. Banken mener Midtøsten, og særlig Saudi-Arabia og Irak, driver fram veksten.

Men ikke alle er optimister på oljebransjens vegne. Jarand Rystad, fra analyseselskapet Rystad Energy, varslet på den norske oljemessa i august 2013 om at «den fryktede utflatingen som det spekuleres på vil komme innen olje- og gassinvesteringene i verden, allerede har begynt». Ifølge Rystad vokser ikke investeringene lenger like raskt, kurven har begynt å flate ut. Flere aktører peker nå på at det begynner å gå trått for de største oljeselskapene som sliter med fortjenesten synker. Men klimahensyn er foreløpig ikke årsaken til vanskelighetene.

Holder budsjettet?

Det er ingen overraskelse at selskapene investerer i fortsatt drift. Utfordringen ligger i at det meste av de nye funnene ikke kan utvinnes, hvis vi skal nå det internasjonalt anerkjente togradersmålet. Med dagens tempo i forbruk, inkludert vekst, vil vi ha brukt opp «karbonbudsjettet» i løpet av 20 år. Budsjettet på 990 gigatonn CO2 er oppgitt i den siste rapporten fra FNs klimapanel. Det tilsvarer rundt 1/3 av allerede kjente reserver av olje, kull og gass.

Flere aktører, særlig de som står oljebransjen nær, mener vi fortsatt kan utvinne det meste vi kjenner til av olje, mens kull må bli liggende. Selskapene og landene – som Kina – som eier kullet deler ikke nødvendigvis denne oppfatningen om at kullet må bli liggende. Ifølge prognosene til Det internasjonale energibyrået vil veksten fortsette raskt også fram mot 2017, hvor kull vil konkurrere med olje om å være den viktigste energikilden i verden.

– Bortkastede investeringer

Men ikke alle er enige i at all olje kan utvinnes. Organisasjonen og analysebyrået Carbon Tracker skriver: «Ettersom børsnoterte selskaper eier rundt 25% av de totale reservene [av kull, olje og gass] (som utgjør 2860 Gt CO2), vil deres proporsjonale del av klimabudsjettet gjøre at de ikke er i nærheten av å kunne bruke alle sine reserver».

Ifølge organisasjonen sitter børsnoterte energiselskaper på rundt 25 prosent av verdens totale karbonreserver, mens statlige selskaper og selvstendige stater sitter på resterende 75 prosent av påviste reserver. Carbon Tracker forutsetter for enkelthets skyld at alle kutter likt. Det er ikke nødvendigvis en rettferdig løsning, fordi det ikke tar hensyn til at noen land er ferske oljeprodusenter og ikke ennå har hatt mulighet til å utnytte sine rike ressurser.

I denne sammenheng er det penger ut av vinduet å lete etter mer olje. I en analyse av verdens 200 største kull- og oljeselskaper har Carbon Tracker funnet 674 milliarder dollar i kapitalutgifter over en periode på ett år. «Hvis kapitalutgiftene fortsetter på samme nivå i det neste tiåret vil vi se opptil 6,74 trillioner dollar i kapital kastet bort på å reserver som trolig ikke kan utvinnes».

Fornybar får en knekk


Klikk for større bilde

I fornybarbransjen har det vært en kraftig vekst i investeringene det siste tiåret, fulgt av et markert fall i 2012 og 2013. Tallene for 2013 er ikke klare, men vi kan forvente investeringer på 15-20 under 2012. Investeringene i vind, vann, sol og andre fornybare kilder lå i 2012 på 244 milliarder dollar, ifølge en rapport fra UNEP og Bloomberg. Tall for tredje kvartal 2013 viser en nedgang på 14 prosent fra andre kvartal, og 20 prosent fra samme periode i 2012.

Den eksplosive veksten i fornybar energi – en sjudobling fra 2004 til 2011 – er en suksesshistorie. På få år har fornybar strøm gått fra å være «alternativ energi» til å bli en reell konkurrent med strøm fra for eksempel kullkraftverk. Tyskland nevnes som et grønt eksempel i Europa, men den mest imponerende veksten har skjedd i Kina. Men de to siste årene har kurven likevel pekt nedover, av flere grunner. Usikkerhet rundt energipolitikken i Europa, billig gass i USA og mindre vekst i sol og vind i Kina, og en generell svekkelse av politisk vilje i de største landene, er ifølge Bloomberg årsaken til nedgangen i 2013:

«Regjeringene aksepterer at verden har et stort problem med klimaendringer, men for øyeblikket virker de for nedgravde i kortsiktige hjemlige saker til å ta de nødvendige tiltak», sier Michael Liebreich i Blooomberg New Energy Finance.

Langt igjen

Setter vi de to sektorene opp mot hverandre ser vi at det er langt igjen. Fornybarinvesteringene i 2012 var bare 1/3 av investeringene i ny olje, eller 1/5 hvis vi sammenlikner med de totale kapitalutgiftene til oljeselskapene. Hvis verden skulle fortsette som i dag, virker tallene normale. Men satt i et klimaperspektiv viser det den store utfordringen det er å vri energiinvesteringene fra fossil til fornybar.

Merk: Som oppgitt i teksten er det sprikende tall for hvor store investeringer oljeselskapene gjør framtidig produksjon. Mangel på åpenhet om hva oljeselskapene bruker sine investeringspenger til gjør det også vanskelig å vite nøyaktig hva kapitalutgiftene går til.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!