Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mine forventninger til Solbergs klimatale

Tirsdag 5. november skal Erna Solberg avsløre regjeringens klimapolitikk på årets Zero-konferanse. Jeg forventer at Norges nye statsminister griper sjansen og sier at hun vil bruke Oljefondet som som et viktig virkemiddel i klimapolitikken. 
Erna Solberg skal presentere regjeringens klimapolitikk. Arild Hermstad og Framtiden i våre hender har store forventninger. (Foto: Zero)
Erna Solberg skal presentere regjeringens klimapolitikk. Arild Hermstad og Framtiden i våre hender har store forventninger. (Foto: Zero)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tirsdag 5. november skal Erna Solberg avsløre regjeringens klimapolitikk på årets Zero-konferanse. Jeg forventer at Norges nye statsminister griper sjansen og sier at hun vil bruke Oljefondet som som et viktig virkemiddel i klimapolitikken. 

Det norske oljefondet, som nå er på over fem tusen milliarder kroner, er så langt en ubrukt kraft i klimakampen. Oljefondet er definitivt det største og viktigste virkemidlet statsminister Solberg har råderett over. Dersom Oljefondet investerer kraftig i fornybar energi og mindre i olje, kull og gass, vil det ha enorm betydning for framveksten av ren energi i verden. Det vil også være økonomisk lurt.

Jens Stoltenberg grep ikke sjansen. Tvert imot. Han gjorde det motsatte, og under hans ledelse økte Oljefondet investeringene i olje, kull og gass. For eksempel investerer vi 55 milliarder i selskaper som er sterke drivkrefter for økt oljesandutvinning i Canada. Denne virksomheten er i seg selv en av de største truslene mot klimaet. Ikke bare gir utvinningen svært høye utslipp per produsert enhet. Det utgjør også en enorm trussel mot natur, ferskvann og det sårbare miljøet i Canada.

De enorme reservene som finnes av oljesand gjør det bortimot umulig å klare å holde temperaturøkningen under to grader, så lenge det ikke er vilje til å begrense uttaket av disse ressursene. Vi mener det kan være grunnlovsstridig å investere i oljesand, slik en utredning fra Norsk Klimastiftelse også drøfter.

Framtiden i våre hender har tidligere fortalt om hvordan Oljefondet eier nesten alle verdens store olje- og kullselskap. Det betyr at Oljefondet er en svær karbonboble. I følge IEA kan maksimalt en tredjedel av de kjente reservene av kull, olje og gass tas opp dersom vi skal ha mulighet til å unngå farlige klimaendringer.

I dag kan ikke Oljefondet investere i tobakk. Det samme må skje med kull og tjæresand.

Arild Hermstad
Vi trenger derfor en gradvis overgang fra et svart til et grønt fond. For å få dette til bør statsminister Erna Solberg gi følgende løfter på Zero-konferansen i morgen: 

1. I dag kan ikke Oljefondet investeres i tobakk. Det samme må skje med kull og tjæresand. For å få til dette, vil Erna Solberg be Stortinget om å vedta dette som et nytt kriterium. Storebrand har solgt seg ut av kull og tjæresand allerede.

2. Hun vil be om at fondet skal kunne investere i grønn infrastruktur, slik man har godkjent fondet for investeringer i eiendommer. Hun svarer dermed ja på brevet som Framtiden i våre hender og en rekke organisasjoner skrev til henne for litt siden.

3. Solberg vil innføre «best in class»-investeringer.

4. Regjeringen skal stille målbare klimakrav knyttet til alle investeringene i oljefondet. For eksempel krav til at eiendommene oljefondet eier skal bli 30 prosent mer energieffektive innen fire år. Stille krav til alle energiselskaper i porteføljen om lavere utslipp per produsert enhet, etter hvert nullutslipp

Dersom statsministeren lover å gjøre dette, skal jeg love ikke å mase om at en bestemt sum skal settes av til klimavennlige investeringer. Med disse forutsetningene vil nemlig hele fondet være i ferd med å farges grønt. Bare slik kan vi sikre et oljefond som virker til beste for våre etterkommere.


Les også:
Ber Oljefondet investere i fornybar energi
Framtidens klimatrusler: Norge investerer i alle