Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Zijin Group er nå utestengt fra Oljefondets investeringsunivers. Men fondet hadde ingen aksjer i selskapet.

Oljefondet var allerede ute av selskapene


Oljefondet hadde allerede i 2012 kvittet seg med  de fem selskapene som Finansdepartementet nylig varslet at de har utelukket fra Oljefondet. Finansdepartementet smykker seg med en utelukkelse som er over ett år gammel og fremstiller den som ny. Departementet vil ikke forklare hvorfor, ettersom regjeringen trådte av samme dag.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Oljefondet hadde allerede i 2012 kvittet seg med  de fem selskapene som Finansdepartementet nylig varslet at de har utelukket fra Oljefondet. Finansdepartementet smykker seg med en utelukkelse som er over ett år gammel og fremstiller den som ny. Departementet vil ikke forklare hvorfor, ettersom regjeringen trådte av samme dag.

Samtidig med nytt statsbudsjett og regjeringens avgang, varslet Finansdepartementet at behandlingen av åtte tilrådinger fra Etikkrådet er ferdigbehandlet. I fem av sakene har Finansdepartementet besluttet å følge Etikkrådets tilråding om utelukkelse. I tre av sakene har Finansdepartementet besluttet å be Norges Bank følge opp sakene gjennom eierskapsutøvelsen.  De fem selskapene utelukkes på grunn av brudd med de etiske retningslinjene for fondet. Det Finansdepartementet ikke fortalte var at Norges Bank av andre årsaker solgte seg ut av selskapene allerede i fjor. Selskapene var borte på porteføljeoversikten per 31.12.2012.

Lang behandlingstid
Etikkrådet for Oljefondet leverte i 2012 elleve såkalte tilrådninger til Finansdepartementet, hvor de ga anbefalinger om selskaper Norges Bank bør selge seg ut av, sette på observasjonslisten eller gå i dialog med for å endre selskapets opptreden. Like før sommeren 2012 leverte Etikkrådet fire tilrådninger til Finansdepartementet hvor de anbefalte Norges Bank å trekke seg ut av selskapene WTK Holdings Berhad, Zijin Mining Group, Volcan Compañia Minera og Anglogold Ashanti Ltd. To andre tilrådninger ble oversendt i april og desember samme år, for henholdsvis Zuari Agro Chemicals Ltd og Ta Ann Holdings Berhad.

Det har tatt Finansdepartementet ett år å behandle Etikkrådets forslag. Mandag 14. oktober ble det klart at Finansdepartementet følger Etikkrådets anbefaling om utsalg for alle unntatt AngloGold Ashanti.

Solgte i 2012
I mellomtiden har Norges Bank allerede solgt seg ut av de fem selskapene. Samtlige av de fem var inne i Oljefondets portefølje i 2011, men var ute ved neste oppdatering 31. desember 2012. Finansdepartementet har med andre ord nå bedt Norges Bank om å utelukke selskaper fra Oljefondet som allerede er ute av fondet.

Finansdepartementet unnlot å nevne dette i sin pressemelding.

Det er uklart hva som har skjedd. Framtiden i våre hender får ingen begrunnelse eller forklaring fra departementet, som venter på at en ny minister skal komme på plass.
To av selskapene – WTK Holdings Berhad og Ta Ann Holdings Berhad – driver med tømmer- og palmeolje i Malaysia. De kan ha blitt solgt ut som del av Norges Banks utsalg fra 23 selskaper som driver med palmeolje.

Kinesiske Zijin Mining Group og peruanske Volcan Compañia Minera er gruveselskaper som skal bidra til grov miljøskade gjennom sin gruvevirksomhet.

Beholder AngloGold Ashanti
Etikkrådet har levert en grundig gjennomgang av det sørafrikanske gruveselskapet AngloGold Ashanti, med gullproduksjon i blant annet Ghana og Tanzania. Ifølge Etikkrådet har selskapet «vært åpne og delt store mengder informasjon». Likevel mener Etikkrådet at det er en «uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin gruvevirksomhet i Ghana er ansvarlig for alvorlig miljøskade og medvirker til grove og systematiske krenkelser av menneskerettigheter.»

Likevel har Finansdepartementet valgt å se bort ifra granskningen og anbefalingen, og følger i stedet Norges Banks ønske om å drive aktivt eierskap overfor gruveselskapet i en periode på fem år. Det kommer ikke fram hvorvidt Finansdepartementet eller Norges Bank har annen eller ny informasjon om AngloGold Ashanti enn det Etikkrådet har levert.

Mild behandling av oljeselskaper
Finansdepartementet valgte en mildere tilnærming enn Etikkrådets anbefaling også overfor de to oljeselskapene Shell og Eni. Les Framtiden i våre henders kommentarer til det her.

Selskapets navn

Virksomhet

Dato for tilrådning

Etikkrådets tilrådning

Finansdepartementets beslutning

WTK Holdings Berhad

Tømmer

25. juni 2012

Utelukkelse

Utelukkelse

Ta Ann Holdings Berhad

Tømmer og palmeolje

3. des 2012

Utelukkelse

Utelukkelse

Zijin Mining Group

Gruvevirksomhet; gull, kobber mm

18. juni 2012

Utelukkelse

Utelukkelse

Volcan Compañia Minera

Gruvevirksomhet; sølv, sink, mm

21. juni 2012

Utelukkelse

Utelukkelse

Zuari Agro Chemicals Ltd

Produksjon av gjødsel

18. april 2012

Utelukkelse

Utelukkelse

Anglogold Ashanti Ltd

Gruvevirksomhet; gull

27. juni 2012

Utelukkelse

Eierskapsutøvelse

Royal Dutch Shell

Oljeselskap

20. mars 2013

Observasjon

Eierskapsutøvelse

Eni Sp.A.

Oljeselskap

20. mars 2013

Observasjon

Eierskapsutøvelse


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!