Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Statsbudsjett med grønnskjær

Regjeringen leverer sitt beste klimabudsjett på åtte år, men det er langt fra nok til å kutte i de norske utslippene, mener Framtiden i våre hender.  
Det siste statsbudsjettet til Sigbjørn Johnsen ble også det grønneste. (Foto: Arbeiderpartiet)
Det siste statsbudsjettet til Sigbjørn Johnsen ble også det grønneste. (Foto: Arbeiderpartiet)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen leverer sitt beste klimabudsjett på åtte år, men det er langt fra nok til å kutte i de norske utslippene, mener Framtiden i våre hender.  

Mandag 14. oktober la den rødgrønne regjeringen fram sitt siste statsbudsjett før Erna Solberg overtar.

Leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender er fornøyd med at regjeringen øker miljøavgiftene og prioriterer mer penger til  jernbane.

– Endelig ser vi et statsbudsjett med en svak grønnfarge. Dette må den nye regjeringen til Erna Solberg bygge videre på, sier Hermstad.

Hermstad er spesielt fornøyd med økte avgifter for luftfarten og den generelle økningen i mineraloljeavgiften, men han savner tiltak rettet mot oljesektoren.

– CO2-avgiften på kontinentalsokkelen får nye satser, men det innebærer kun en marginal justering, og er langt fra nok til å bremse utslippsveksten i oljesektoren, sier Hermstad, og peker på at utslippene fra norsk sokkel har vokst med nærmere 80 prosent siden 1990.

– Vi forventer at den nye regjeringen går mye lenger og øker avgiftene for dem som forurenser mest, sier Hermstad.


For lite penger til drift og vedlikehold

Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke investeringene i jernbanenettet fra 6,4 mrd. kroner i 2013 til 9,9 mrd. kroner i 2014. Framtiden i våre hender er strålende fornøyd med de økte investeringene, men etterlyser mer penger til drift og vedlikehold.

– Nesten hele økningen i jernbanebudsjettet går til nybygging, mens midlene til drift og vedlikehold fortsatt vil ligge under det nødvendige. Det hjelper lite å klippe snorer for nye enkeltstrekninger dersom togene står på grunn av manglende vedlikehold på resten av strekningen, mener Hermstad.

Han er også tilfreds med satsingen på kollektivtransport.

– Økningen i belønningsordninger for kollektivtrafikk i de store byene er i tråd med klimaforliket, men vi forventer at den nye regjeringen vil sørge for ytterligere økninger. Ellers når vi ikke målet om at trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange, sier Hermstad.

Oljesektoren fortsatt fredet

Som helhet mener Hermstad at budsjettet ikke vil gi store nok klimakutt. Han er spesielt skuffet over at regjeringen vil øke satsingen på økt oljeutvinning.

Han viser til at prognosene i nasjonalbudsjettet viser at utslippene vil fortsette å øke fram mot 2020, fra 52,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012 til 54,4 millioner.

– Mye av økningen vil komme fra oljesektoren, og der forslår regjeringen ingen budsjettiltak som vil gi kutt, sier Hermstad.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!