Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil Erna Solberg ta markedet i bruk for å kutte klimautslippene? Arild Hermstad er optimist (foto: CF-Wesenberg).

Grønt skattehåp

Høyre og FrP vil ha forslag til grønne skatter og avgifter fra en ny skattekommisjon. Følges forslagene til kommisjonen opp, kan grønne skatter bli Norges viktigste klimavirkemiddel.
Vil Erna Solberg ta markedet i bruk for å kutte klimautslippene? Arild Hermstad er optimist (foto: CF-Wesenberg).
Vil Erna Solberg ta markedet i bruk for å kutte klimautslippene? Arild Hermstad er optimist (foto: CF-Wesenberg).
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Høyre og FrP vil ha forslag til grønne skatter og avgifter fra en ny skattekommisjon. Følges forslagene til kommisjonen opp, kan grønne skatter bli Norges viktigste klimavirkemiddel.

Med grønne skatter vil Solberg-regjeringen bidra til å nå målene i klimaforliket. Framtiden i våre hender hadde en grønn skattekommisjon som ett av fem prioriterte forslag til regjeringserklæring, og vi skylder Venstre og KrF en takk for at dette kom med i plattformen.

Alle er enige om at forurenseren skal betale. Den forrige grønne skattekommisjonen (1996) foreslo en økning i de grønne skattene uten at det totale skattetrykket skulle øke. Men likevel har omfanget av slike skatter og avgifter i prosent av totalbeskatningen falt, både under den borgerlige Bondevik-regjeringen (2001-2005) og under den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen (2005-2013).        

Det er derfor ikke nok at en ny skattekommisjon leverer gode forslag. Arbeiderpartiet klarte ikke å motstå press fra den delen av fagbevegelsen som ikke ønsket en skatteomlegging. Også Finansdepartementet har motsatt seg en grønn skatteomlegging. Byråkratene der har en, ofte sunn,  konservativ ryggmargsrefleks når det kommer til endringer i innkreving og forvalting av felleskapets penger. Det kan gjøre det vanskelig å få gjennomslag for forslagene fra en ny skattekommisjon .  Økonomiprofessor Johan Vogt hevdet engang at det bare finnes to partier i Norge. Finansdepartementet og resten. Det er nok mye sant i det.

Den nye finansminister vil merke at byråkratene i departementet er vant til å få det som de vil. Departementet er svært uvillig til å godta skatteendringer eller avgiftslettelser som vil binde opp fremtidige statsbudsjetter. Det skapte stor misnøye da biodrivstoffavgiften ble satt opp over natten under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2011. Saken kunne vært løst om regjeringen i stedet hadde varslet en opptrapping over flere år, og slik skapt mer forutsigbarhet. De har klart det i Sverige.

I regjeringserklæringen ønsker Høyre og Frp å styrke langsiktigheten i budsjettplanleggingen. De vil nedsette et nytt offentlig utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder. Det kan være godt nytt, men det kan også være begrunnet i et ønske om å øke pengebruken til formål som ikke nødvendigvis er bra for miljø og klima. Vi vil følge dette arbeidet med stor interesse fremover.