Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ber Oljefondet investere i fornybar energi

Framtiden i våre hender er med i en bred allianse av investorer og organisasjoner som ber Oljefondet investere mer i fornybar energi og en grønn framtid.
– Vi forventer at Erna Solberg lytter til vårt råd og trapper opp investeringene i fornybar energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
– Vi forventer at Erna Solberg lytter til vårt råd og trapper opp investeringene i fornybar energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender er med i en bred allianse av investorer og organisasjoner som ber Oljefondet investere mer i fornybar energi og en grønn framtid.

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) er verdens største statlige investor.  I dag kan SPU kun investere i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. En rekke organisasjoner og institusjoner tar nå til orde for at denne listen bør utvides, slik at fondet også begynner å investere direkte i infrastruktur for fornybar energi.

Vi forventer at Erna Solberg lytter til vårt råd og trapper opp investeringene i fornybar energi. Det gir finansiell mening: Vi kan være med på å redde kloden, og tjene penger mens vi gjør det. Derfor haster det med å endre oljefondets mandat slik at også Norge kan bidra i det grønne skiftet, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har tidligere vist at SPU stadig øker sine investeringer i klimafiendtlig energi som olje, kull og gass.

I et felles brev til de fire partiene som nå samarbeider om å utgjøre det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering, skriver en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.


Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter finansinstitusjoner som KLP, Storebrand, Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse,  Utviklingsfondet,  Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

I brevet viser underskriverne til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede investerer direkte i fornybar energi. SPU er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme, mener underskriverne.  Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi, mener organisasjonene og institusjonene bak fellesbrevet.

I brevet viser underskriverne til at lignende perspektiver tidligere er presentert av Norges Bank Investment Management i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 – men at daværende regjering valgte å se bort fra disse faglige rådene. Nå mener underskriverne at en ny regjering har en mulighet til å ta fagrådene på alvor og se på saken igjen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!