Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)

Menneskeskapte klimaendringer: Forskerne sikrere enn noen sinne

Det er omtrent like sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt som at sola står opp i morgen, sa Miljødirektoratets Ellen Hambro da FNs klimapanel la fram første del av sin femte hovedrapport i dag.
Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)
Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er omtrent like sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt som at sola står opp i morgen, sa Miljødirektoratets Ellen Hambro da FNs klimapanel la fram første del av sin femte hovedrapport i dag.

IPCC Cover9.200 vitenskapelige artikler, 2 millioner gigabyte data fra klimamodeller og arbeidet til 259 forfattere fra 39 land ligger til grunn for den femte hovedrapporten til FNs klimapanel. I dag la panelet fram det såkalte sammendraget for beslutningstakere (Summary for Policymakers) til første delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Konklusjonene er ikke lystige:

  • Det er «ekstremt sannsynlig» - mer enn 95 prosent sikkert – at mesteparten av oppvarmingen de siste 60 år skyldes menneskeskapte utslipp.
  • Hvis utslippene fortsetter som i dag («business at usual»-scenarioet), kan vi regne med en temperaturøkning på mer enn 4 grader innen 2100. Vi passerer 2-gradersmålet rundt 2050.
  • Perioden fra 1983-2012 var sannsynligvis den varmeste 30-årsperioden de siste 1400 årene.
  • Isbreene krymper, og vil fortsette med det selv om oppvarmingen stanses.
  • Konsentrasjonene av klimagassene CO2, metan og lystgass i atmosfæren er høyere enn de har vært på minst 800.000 år.
  • CO2-konsentrasjonene i atmosfæren er 40 % høyere enn i førindustriell tid.
  • 30 prosent av CO2-utslippene siden førindustriell tid er tatt opp av havet. Det fører til havforsuring, som kan få konsekvenser blant annet for dyrelivet utenfor norskekysten.
  • Havstigningen går 20 ganger raskere enn den har gjort de siste 2.000 årene. Havet stiger i snitt 3,2 mm per år, men det er store lokale variasjoner. I forrige mellomistid, da temperaturen på jorda var 2 grader høyere enn i dag, var havnivået mellom 4 og 10 meter høyere.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!