Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)

Menneskeskapte klimaendringer: Forskerne sikrere enn noen sinne

Det er omtrent like sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt som at sola står opp i morgen, sa Miljødirektoratets Ellen Hambro da FNs klimapanel la fram første del av sin femte hovedrapport i dag.
Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)
Skal vi stoppe klimaendringene, må store deler av verdens reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken. (Ill. foto: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er omtrent like sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt som at sola står opp i morgen, sa Miljødirektoratets Ellen Hambro da FNs klimapanel la fram første del av sin femte hovedrapport i dag.

IPCC Cover9.200 vitenskapelige artikler, 2 millioner gigabyte data fra klimamodeller og arbeidet til 259 forfattere fra 39 land ligger til grunn for den femte hovedrapporten til FNs klimapanel. I dag la panelet fram det såkalte sammendraget for beslutningstakere (Summary for Policymakers) til første delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Konklusjonene er ikke lystige:

  • Det er «ekstremt sannsynlig» - mer enn 95 prosent sikkert – at mesteparten av oppvarmingen de siste 60 år skyldes menneskeskapte utslipp.
  • Hvis utslippene fortsetter som i dag («business at usual»-scenarioet), kan vi regne med en temperaturøkning på mer enn 4 grader innen 2100. Vi passerer 2-gradersmålet rundt 2050.
  • Perioden fra 1983-2012 var sannsynligvis den varmeste 30-årsperioden de siste 1400 årene.
  • Isbreene krymper, og vil fortsette med det selv om oppvarmingen stanses.
  • Konsentrasjonene av klimagassene CO2, metan og lystgass i atmosfæren er høyere enn de har vært på minst 800.000 år.
  • CO2-konsentrasjonene i atmosfæren er 40 % høyere enn i førindustriell tid.
  • 30 prosent av CO2-utslippene siden førindustriell tid er tatt opp av havet. Det fører til havforsuring, som kan få konsekvenser blant annet for dyrelivet utenfor norskekysten.
  • Havstigningen går 20 ganger raskere enn den har gjort de siste 2.000 årene. Havet stiger i snitt 3,2 mm per år, men det er store lokale variasjoner. I forrige mellomistid, da temperaturen på jorda var 2 grader høyere enn i dag, var havnivået mellom 4 og 10 meter høyere.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!