Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dette forventer vi av ny regjering

Den rødgrønne regjeringen mislyktes i å trekke med seg folk i klimapolitikken og kutte klimagassutslippene. Vi ber derfor en ny regjering prioritere følgende tre tiltak innenfor klima- og miljøpolitikken.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender ber den nye regjeringen sørge for en klimavennlig transportpolitikk.
Arild Hermstad og Framtiden i våre hender ber den nye regjeringen sørge for en klimavennlig transportpolitikk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den rødgrønne regjeringen mislyktes i å trekke med seg folk i klimapolitikken og kutte klimagassutslippene. Vi ber derfor en ny regjering prioritere følgende tre tiltak innenfor klima- og miljøpolitikken.

I forbindelse med regjeringsforhandlingene som foregår mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp, har Framtiden i våre hender sendt innspill til saker vi mener bør prioriteres innen klima- og miljøpolitikken.

Dette er de viktigste punktene:

1. Et oljeutvinningstempo tilpasset norsk økonomi og det globale klimaet
2. Fra røde til grønne skatter
3. Et fremtidsrettet oljefond
4. En klimavennlig transportpolitikk
5. Bedrifters samfunnsansvar

Det overordnede målet, mener Framtiden i våre hender, må være å innfri behovet om kraftige utslippskutt de neste fire årene.

Vi tar utgangspunkt i at en ny regjering legger Klimaforliket fra 2012 og togradersmålet til grunn, samt representantforslaget om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser fra Høyre, Venstre og Krf våren 2013.
Vi registrerer at stortingsmeldinger og klimaforlik fra 2007 til i dag viser at språkbruken har blitt mer og mer diffus, og bokføringen stadig mer kreativ, etter hvert som kuttmål viser seg vanskelige å gjennomføre. Kombinert med lave kvotepriser har dette gjort at norske bedrifter handler klimakvoter i stedet for å utvikle og investere i teknologi som kutter produksjonsutslipp.

Du kan lese hele innspillet fra Framtiden i våre hender her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!