Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Usmakelig fra Ola Borten Moe

Ola Borten Moe antyder i Dagens Næringsliv at Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp gleder seg over det som nå skjer i Syria. Det synes jeg er usmakelig fra en av Norges mektigste politikere.
Er Jens SToltenberg og Norge tjent med en minister som Ola Borten Moe?
Er Jens SToltenberg og Norge tjent med en minister som Ola Borten Moe?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ola Borten Moe antyder i Dagens Næringsliv at Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp gleder seg over det som nå skjer i Syria. Det synes jeg er usmakelig fra en av Norges mektigste politikere.

Akkurat nå pågår en av verdens største humanitære katastrofer i Syria. Vitner på bakken forteller om barn som er gasset i hjel i søvne. Situasjonen både i Syria, og for flyktningene i leirene utenfor, har på kort tid gått fra vondt til verre. Som en konsekvens av uroen i Syria og Midtøsten, har oljeprisen steget markant de siste dagene, og ligger nå på 115 dollar fatet.

Det var i den anledning Ola Borten Moe uttalte følgende til Dagens Næringsliv (29/8):

«Det (oljeprisveksten) understreker poenget jeg ofte har fått kritikk for; nemlig at norsk olje og gasseksport er viktig for dem som sitter nederst ved bordet. I Norge kan vi godt håndtere dette, men for dem som har 1-2 dollar per dag å leve for vil så store svingninger – enten det er olje eller korn – være veldig vanskelig. Du kan jo ringe Kirkens Nødhjelp eller Framtiden i våre hender og spørre om dette er en stor og lykkelig dag for dem siden oljeprisen har gått opp og det så vil presse det globale forbruket ned. Jeg er ikke av den oppfatning».

Denne uttalelsen er både usmakelig og til de grader på siden av det en maktperson bør befatte seg med, at den egentlig taler for seg selv. Men når den kommer fra Norges mektige oljeminister, velger jeg likevel å komme med en kort kommentar.

Å antyde at Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender feirer konsekvensene av grove menneskerettighetsbrudd, krig og drap, er absurd. Uttalelsene viser at Ola Borten Moes egen argumentasjon er på gyngende grunn. Ingen med kunnskap og bevistyngde på sin side, behøver å ty til så dramatiske virkemidler for å svekke sine meningsmotstanderes troverdighet. Det er liten tvil om at det er Ola Borten Moe selv som her  bruker en humanitær krise til å fremme egen argumentasjon.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la 20. august fram en rapport om norsk oljeproduksjon og effekten på energisituasjonen i lavinntektsland. Rapporten var bestilt av Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp, og dokumenterer tydelig at norsk olje og gass ikke kommer de fattige til gode. Det medfører at Borten Moes avvisning av redusert norsk oljeproduksjon som et klimatiltak, ikke kan begrunnes ut i fra hensynet til verdens fattige. Vi mener rapporten må åpne for en mer sannferdig debatt, både om norsk oljeproduksjon og om energisituasjonen i fattige land.

Ola Borten Moe har vært blant de fremste eksponentene for «norsk olje for de fattige»-retorikken, og SSBs konklusjon burde derfor være ekstra relevant for ham. Men han er ikke interessert.

I stedet mener han at usikkerheten rundt oljeprisen på kort og lang sikt løses best ved at Norge pumper opp mest mulig av sin olje. Verdens fattige nyte rikke godt av norsk olje. De trenger drastisk økt tilgang på fornybar energi som kan gi sikker og moderne tilgang til strøm, uten å binde dem til avhengighet av en ikke-fornybar råvare som preges av ustabile priser.  Norsk olje- og gassproduksjon selges i all hovedsak i det europeiske og nordamerikanske markedet. Dens prisregulerende effekt når uroen i Midtøsten eskalerer er neglisjerbar.

Negative klimaeffekter, prisvolatilitet og urettferdig fordeling av petroleumsressurser er nettopp det som gjør dem spesielt lite egnet som fremtidens energikilde i fattige land.

Ola Borten Moe burde argumentere rolig og behersket med at han ønsker å forlenge oljealderen fordi han tror vi vil tjene penger på det. I stedet velger han å skyve fattigfolk foran seg i argumentasjonen sin.

Med uttalelsene til Daqens Næringsliv tar oljeministeren sin egen argumentasjon til et nytt lavmål.