Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny rapport avliver oljemyte

Er norsk olje bra for verdens fattige? Ja, hevder oljenæringen og norske politikere. Nei, mener SSB i ny rapport. Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender reagerer på bevisst villedende kommunikasjon fra myndighetene.
Norsk oljeproduksjon kommer ikke verdens fattige til gode, viser ny rapport. (Foto: Statoil)
Norsk oljeproduksjon kommer ikke verdens fattige til gode, viser ny rapport. (Foto: Statoil)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Er norsk olje bra for verdens fattige? Ja, hevder oljenæringen og norske politikere. Nei, mener SSB i ny rapport. Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender reagerer på bevisst villedende kommunikasjon fra myndighetene.

Den nye rapporten, som er laget av forskere ved SSB på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender, viser at dersom Norge reduserer oljeproduksjonen, vil ikke det ha noe å si for energitilgangen i fattige land. Dette er stikk i strid med et av oljenæringen og norsk etoppolitikeres mest brukte argument for norsk oljeutvinning.

– Våre ledende politikere har systematisk omtalt norsk oljeproduksjon som et internasjonalt solidaritetsprosjekt. Det er det ikke, og nå krever vi en debatt på ærlige vilkår, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.


Rapporten viser at norsk olje hovedsakelig eksporteres til Europa og Nord-Amerika. I tillegg viser den at en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon vil ha beskjeden virkning på energiprisene. Det er dermed ikke slik at fattige land kommer til å lide under høye energipriser om Norge pumper opp mindre olje.

Dytter fattige foran seg

Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp mener norske politikere må slutte å skyve foran seg dem som nyter minst av et gode, og som samtidig rammes hardest av de negative effektene.

– Norsk oljeproduksjon har lite med internasjonal fattigdomsreduksjon å gjøre. For å dekke energimangelen i land i sør, må vi ta i bruk andre virkemidler. For eksempel må Oljefondet investere mer i fornybar energi i fattige land og norske myndigheter må legge til rette for at risikoen for selskaper ved å investere i fornybar energi blir lavere, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Mange eksempler

Hermstad viser til ett, av mange, eksempler på det organisasjonene mener er bevisst villedende kommunikasjon fra øverste politiske ledelse.

- I olje- og energidepartementets årsbok for petroleumsvirksomheten i 2011 skriver statsråd Ola Borten Moe at ”utviklingslandene sin økte tilgang på norsk energi vil være med på å bedre levekåra og trekke millioner ut av fattigdom”. Realiteten er at fattige mennesker ikke får noen direkte glede av norsk petroleum, sier Hermstad.

Statoil-topp Helge Lund, Jens Stoltenberg og Erna Solberg, samt leder for Norsk Olje og Gass, Gro Brækken, er bare noen av de personene med påvirkningskraft i oljeindustrien som bruker argumentasjonen om at norsk olje- og gassproduksjon er nødvendig for at disse menneskene skal få tilgang til energi.

I tillegg til at norsk olje ikke kommer verdens fattige til gode, viser rapporten også at kutt i norsk oljeutvinning føre til netto nedgang i de globale klimagassutslippene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!