Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Støtt arbeidet vårt for en grønn framtid
Framtiden i våre hender jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.
Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Vi bidrar til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger.

Samlet miljøbevegelse mobiliserer til klimavalg

Frivillige i over 80 norske organisasjoner mobiliserer nå for at miljø og klima skal komme høyere opp på dagsorden ved valget 2013. En rekke initiativ som politiske utspørringer, leserinnlegg, minifestivaler, og stands planlegges i disse dager av Framtiden i våre henders lokallag rundt om i landet i samarbeid med resten av klimavalgalliansen.
Godt klimasamarbeid i Haugesund. I midten: Framtiden i våre henders lokallagsleder Nini Hæggernes (Foto: FIVH-Haugalandet)
Godt klimasamarbeid i Haugesund. I midten: Framtiden i våre henders lokallagsleder Nini Hæggernes (Foto: FIVH-Haugalandet)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Frivillige i over 80 norske organisasjoner mobiliserer nå for at miljø og klima skal komme høyere opp på dagsorden ved valget 2013. En rekke initiativ som politiske utspørringer, leserinnlegg, minifestivaler, og stands planlegges i disse dager av Framtiden i våre henders lokallag rundt om i landet i samarbeid med resten av klimavalgalliansen.
 
Til tross for at det dreier seg om hele vårt fremtidige livsgrunnlag sliter miljø og klima med å manifestere seg som toppsaker ved norske stortingsvalg. De største partiene hevder hardnakket at de tar utfordringene på alvor, men deres manglende vilje til å ta utslippskutt på hjemmebane vitner om en oppsiktsvekkende kortsiktig horisont, hvor miljøet stadig nedprioriteres til fordel for økt økonomisk vekst i den neste fireårsperioden.

moss klimavalgbrosjyrenFramtiden i våre henders partievaluering (Foto: FIVH-Moss)Den modige visjonen, med tiltakene for å skape fremtidens bærekraftige samfunn med nye arbeidsplasser innen et mangfoldig  grønt næringsliv, må man til småpartiene Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Rødt og SV for å finne.  Dette viser Framtiden i våre henders gjennomgang av partienes partiprogrammer hvor Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet får karakterer under middels for sin miljø- og klimapolitikk.

Som en reaksjon på manglende politisk vilje til å prioritere miljø- og klimatiltak, har over 80 organisasjoner gått sammen og dannet alliansen Klimavalg 2013. Alliansen består av et bredt spekter av organisasjoner av bl.a. kirkesamfunn, og diverse interesseorganisasjoner, i tilllegg til de mer opplagte miljø- og klimaorganisasjonene. Alliansen har samlet seg om seks felles miljø- og klimakrav til politikerne i valgkampen. Kravene finner du her.

Framtiden i våre henders lokallag i Trondheim er med i styringsgruppen for klimavalg i byen, og startet kampanjen allerede i vår med politikermøte 23. april. Her ble representanter for de forskjellige partiene grillet på hvilken klimapolitikk de vil føre hvis de kommer på stortinget. Fremover mot valget vil laget delta på klimavalgstand i Nordre gate, mens det hele kulminerer i en stor klimakonsert på torget på den nasjonale markeringsdagen 24. august.

Blindern.styret.SigmundenLokallagsleder Sigmund Hegstad håper lærere og elevråd følger oppfordringen om å via mer oppmerksomhet til klimapolitikk under skolevalgene (Foto: Julie Lunde Lillesæter)I Oslo planlegger Framtiden i våre henders studentlag å fokusere spesielt på de unge i skole- og studentmiljøet. Målet er å stille med stand på alle skolene i forbindelse med skolevalgene. Der vil de dele ut partievalueringen for å gi elevene noe konkret rettet opp mot valget. I tillegg har de utformet et eget brev med oppfordring om å sette fokus på klima når valget skal diskuteres i samfunnsfagtimene og skoledebattene. Brevet har de sendt til samfunnsfaglærere og elevrådene på mange skoler i Oslo.

I Bergen blir det stor markering for klimahandling i sentrum den 24. august, og studentlaget er medarrangør i samarbeid med bl.a. Besteforeldreaksjonen og en rekke andre. Her blir det konserter, stands, performance, prøvevalg, appeller og mye mer. 

FIVH-Haugalandet er også svært involvert i Klimavalgsamarbeidet, og har allerede mobilisert en del i byen. I samarbeid med alliansen planlegger de Klimavalgstand den 17. august under Havnedagene, i tillegg til stand på selve markeringsdagen 24. august.
 
Moss lokallag har også hatt flere stands i byen og informert forbipasserende om hvilke partier som har den beste klima- og miljøpolitikken. Den 3. september kl. 19. planlegger de i samarbeid med Moss menighet og filosofi-cafeen et Klimavalgmøte med seniorrådgiver i Cicero, Pål Presterud. Følg med her for mer info.

Lokallagene FIVH-Bodø, FIVH-Kristiansand, og FIVH-Nedre Glomma er også på hugget i Klimavalgarbeidet, og vil være på plass i bybildet og snakke med folk og oppfordre dem til å la klimapolitikken være den avgjørende faktoren når de avgir sin stemme. Du kan finne mer informasjon om arrangementene i de forskjellige byene her.

Med så mye aktivitet, og så mange som engasjerer seg aktivt tror vi at klimavalg 2013 har stort potensiale til å øve reell innflytelse over valgresultatet i favør av en mer ambisiøs klimapolitikk. I tillegg er det tydelig at denne alliansen har bidratt til å skape et godt samarbeid mellom alliansens deltagere lokalt, noe som miljøpolitikken forhåpentligvis vil høste frukter av også i fremtiden.

Trondheim klimavalgplakatenTrondheim gjør forberedelser til 1. mai-tog for både klimavalg og levelønn. (Foto: FIVH-Trondheim)

 


Aktuelle videoer

Aktuelle videoer

Det viktigste rommet

Myteknusing

Ta det helt med ro...

Vegetarskrekk