Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Framtidens klimatrusler: Norge investerer i alle

Norges to tyngste økonomiske aktører – Oljefondet og Statoil – investerer milliarder i 14 store karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide. Framtiden i våre hender har i en ny undersøkelse identifisert over 100 oljefondselskaper som investerer i økt utvinning av kull, olje og gass over hele kloden.
Kullproduksjonen i Indonesia har vokst kraftig de siste årene, og gjort landet til verdens største kulleksportør. Foto: Sigurd Jorde
Kullproduksjonen i Indonesia har vokst kraftig de siste årene, og gjort landet til verdens største kulleksportør. Foto: Sigurd Jorde
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norges to tyngste økonomiske aktører – Oljefondet og Statoil – investerer milliarder i 14 store karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide. Framtiden i våre hender har i en ny undersøkelse identifisert over 100 oljefondselskaper som investerer i økt utvinning av kull, olje og gass over hele kloden.

Verdens ledere har lovet å stanse klimaendringene, likevel foregår det over hele verden en rask vekst i utvinningen av karbonressurser som kull, olje og gass. Det finnes ingen effektive internasjonale avtaler som bremser utslippene av klimagasser. Det er ingenting som hindrer verdens kull- og oljeselskaper fra å utvide produksjonen – noe de gjør i stort monn. Karbonselskapenes samlede nysatsing utgjør verdens trolig største klimatrussel.

Kullselskapene vil møte den den økende etterspørselen etter energi med nye store kullprosjekter i Kina, Australia, Indonesia og USA. Oljeselskapene er på sin side involverte i en rekke store nye olje- og gassprosjekter i Irak, i arktiske strøk, utenfor kysten av Afrika og i Kaspihavet og i dype oljefelt utenfor Brasil og Mexicogolfen. Enorme uutnyttede karbonressurser finnes også i  skifergass i USA og i tjæresand i Canada og Venezuela.


Framtiden i våre hender har undersøkt hvordan Oljefondet og Statoil har investert i 14 store utvinningsprosjekter over hele verden. Prosjektene vil bidra til fortsatt vekst i klimagassutslipp og en utvikling som går mot 5-6 grader temperaturøkning.

Her er oversikten over framtidens 14 største klimatrusler:

1. Kinas vekst i produksjon og forbruk av kull
2. Australia satser på mer kull i Queensland
3. Kappløp om olje og gass i Arktis
4. Indonesia øker kullproduksjonen i Kalimantan
5. Canadas tjæresandproduksjon
6. USAs kullsektor åpner nye eksportmarkeder
7. Iraks oljeproduksjon innhenter nabolandene
8. Oljeselskapene går i dypet i Mexicogolfen
9. Brasil satser på «pre-salt»-olje
10. Kazakhstan øker oljeproduksjonen        
11. USA opplever kraftig vekst i skifergass
12. Store gassfelt funnet utenfor kysten av Øst-Afrika
13. Vekst i gass rundt Det kaspiske hav
14. Venezuelas enorme tjæresand-ressurser

Les notatet: pdf Norges investeringer i framtidens største klimatrusler

Vår undersøkelse viser at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har investert tungt i samtlige prosjekter. Vi identifiserer her 107 olje- og kullselskaper som er i ferd med å øke sin produksjon og dermed setter klimamålene i fare. Til sammen har Oljefondet investert 219 milliarder i disse selskapene. I 78 av de 107 selskapene har fondet kjøpt flere aksjer i 2012, og verdien har økt med 1,2 milliarder fra 2011 til 2012. Økningen er relativt lav, noe som skyldes at Oljefondets oljeportefølje hadde liten vekst i 2012. Oljefondets vekst i denne bransjen skjer på tross av at klimahensyn skal være et av Oljefondets satsingssaker. Statoil er et internasjonalt oljeselskap med høye ambisjoner og tilstedeværelse i nær alle prosjektene vi analyserer i dette notatet.

Disse nye utvinningsprosjektene skal forsyne oss med ny fossil energi i flere tiår framover. Konsekvensen er en forlengelse av vår avhengighet av fossil energi – og at vi ikke klarer å bremse klimaendringene.

Den norske regjeringen sitter som majoritetseier i Statoil og lager retningslinjene for Oljefondet. Regjeringen gambler i realiteten med at det globale «togradersmålet» som Norge støtter, vil gå opp i røyk. Det er bred politisk enighet både i Norge og internasjonalt om at den globale temperaturstigningen skal holdes under 2 grader. Både Regjeringen og opposisjonspartiet Høyre har uttalt at det først og fremst er verdens kullproduksjon som må bremses, hvis vi skal redde klimaet. Men Framtiden i våre henders  gjennomgang viser at Oljefondet har eierandeler også i selskaper som øker kullproduksjonen. Det er stor avstand mellom regjeringens løfter på klima og hva den gjør i praksis.

De siste årene har flere aktører, inkludert Det internasjonale energibyrået, påpekt at verden bare kan utvinne og forbruke en liten andel av kjente reserver av olje, kull og gass. Trolig må rundt 80 prosent av alle kjente reserver bli liggende i bakken, hvis vi skal nå de internasjonale klimamålene.

Framtiden i våre hender har tidligere vist at Oljefondet alene har aksjeinvesteringer i selskaper som eier mer karbon enn som kan utvinnes, innenfor det såkalte togradersmålet.

Les mer om denne problemstillingen i artikkelen Oljefondets problematiske karbonboble og Kjøper seg opp i olje og kull.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!