Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Et klimavennlig oljefond

Skal oljefondet fortsette å investere som om klimakrisen ikke eksisterte, eller skal oljefondet bli en aktiv aktør som bidrar til overgangen til en fossilfri og  bærekraftig fremtid? Framtiden i våre hender lanserer en rapport om hvordan oljefondet (Statens pensjonsfond utland) kan bli klimavennlig.
Arild Hermstad mener oljefondets investeringsprofil må endres.
Arild Hermstad mener oljefondets investeringsprofil må endres.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Skal oljefondet fortsette å investere som om klimakrisen ikke eksisterte, eller skal oljefondet bli en aktiv aktør som bidrar til overgangen til en fossilfri og  bærekraftig fremtid? Framtiden i våre hender lanserer en rapport om hvordan oljefondet (Statens pensjonsfond utland) kan bli klimavennlig.

klimafondArild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, mener det er nødvendig å gjøre noe med investeringsprofilen til fondet.  

– Mange tar det nok for gitt at fondet plasserer sine penger i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. For eksempel: Vi har sluttet oss til klimakonvensjonens mål om å holde den globale temperaturstigningen under to grader. Da er det vel naturlig å forvente at oljefondets investeringer gjenspeiler dette målet? Slik er det ikke i dag.

På hvilken måte bryter fondet med Norges internasjonale forpliktelser?
– Fondet er overeksponert i fossil sektor. Vi har tidligere vist at oljefondet per i dag investerer i 86 av verdens 100 mest karbonrike oljeselskaper, og 60 av de 100 kullselskapene med størst kullreserver – målt etter deres påviste karbonressurser. I løpet av 2012 har Oljefondet økt eierandelen i flertallet av disse selskapene og aksjeverdien av investeringene var på rundt 230 milliarder ved årsskiftet.

Har ikke fondet tilsvarende investeringer i fornybar energi?

– I 2009 ble det også besluttet å etablere et program for miljørelaterte investeringer. Disse investeringene skal i følge Finansdepartementet ligge på mellom 20 og 30 milliarder kroner årlig. I 2012 var de på 26 milliarder kroner, dvs. ca 0,7 prosent av fondet. Vi mener det ikke skal ligge en begrensning på hvor mye som kan investeres miljørettet. Tvert i mot så må Finansdepartementet sørge for at det jobbes systematisk med å øke andelen av fondet som investeres på en miljøvennlig måte.

Spiller det noen rolle hva pensjonsfondet i Norge gjør? Norge er jo et lite land.
– Når dette skrives er oljefondet på nesten 4500 milliarder kroner, det vil si en knapp million per nordmann. Det er et av verdens største pensjonsfond. Pengene tilhører fellesskapet, og bruken av dem har en svært langsiktig tidshorisont. Fondet er investert i over 7000 selskaper verden over, så ja, det spiller absolutt en rolle. 

Oljefondet har jo etiske retningslinjer?
– Verden over er det mange som beundrer fondets etiske profil og den åpenheten det har praktisert siden 2004, da første generasjons etiske retningslinjer ble etablert. Den gang spilte forøvrig Framtiden i våre hender en avgjørende rolle. Da Finanskomiteen gikk inn for å opprette et utvalg som skulle foreslå etiske retningslinjer i 2003, ble det vist til Framtiden i våre henders rapport «Verdiløse penger – veien mot et etisk oljefond» i komitéinnstillingen. «Graver–utvalget» ble opprettet og utarbeidet de etiske retningslinjene som siden har blitt oppdatert seinest i 2010.

– Men oppdateringene har ikke tatt hensyn til de utfordringene vi står overfor på klimaområdet. Klimarisikoen blir oversett når investeringene følger vante spor. Vi mener også at den økonomiske risikoen ved i dag å investere tungt i fossil energi, blir oversett.

Hva anbefaler rapporten for å få til en endring?
– Oljefondet er en sterk økonomisk muskel som kan brukes til en overgang fra fossil energi til fornybar energi. Formålet med denne rapporten er å avlive myten om at oljefondet er nødt til å følge business–as–usual, og å vise at det er mulig å bidra til omstilling globalt ved å legge om fondets portefølje fra fossile til fornybare investeringer.

– Dette må gjøres ved å integrere miljøhensyn i hele forvaltningen av fondet, ved å ha klare mål for økningen i miljøinvesteringer, ved å bruke best-i-klassen filtrering, og ved å endre praksis slik at høye klimagassutslipp gir grunnlag for uttrekk.

– Vi ønsker å legge grunnlaget for en ny generasjon etiske retningslinjer. Retningslinjer som tar ansvar for jordas klima.  

pdf Her kan du laste ned rapporten: Et klimavennlig oljefond

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!