Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Livsløpsgrillen

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

Vi har doblet kjøttforbruket her i landet de siste førti årene. (ill.: Mr. Who)
Vi har doblet kjøttforbruket her i landet de siste førti årene. (ill.: Mr. Who)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

Tallene er basert på gjennomsnittlig kjøttforbruk per person i Norge i dag og forventet levealder. Beregningene viser at hver av oss i gjennomsnitt vil spise over seks kuer og okser, 27 griser, 22 sauer og lam, 2,6 hjortedyr og 1 147 kyllinger og annet fjørfe i løpet av livet. I tillegg kommer mindre mengder kjøtt fra andre dyr som hester, geiter, kaniner og småvilt.

Til sammen blir det over 1200 dyr per person.

I 2012 ble det totalt spist over 70 millioner dyr her i landet.

Verre enn bilen

Kjøttforbruket vårt er økende, mens utslippene fra personbiler faller som følge av strengere utslippskrav til nye biler. Om ikke trenden snur, vil de som er unge i dag belaste miljøet mer gjennom middagstallerkenen enn gjennom bilkjøringen.


Noen har et høyt kjøttforbruk, andre er vegetarianere. Noen lever også lenger enn andre. Her har vi beregnet gjennomsnittet, og mer presist dette: Hvor mange dyr av ulike slag vil et menneske i Norge spise, om hun eller han oppnår den gjennomsnittlige levealderen i 2012 og har et kjøttforbruk som tilsvarer gjennomsnittet i samme år.

Antall dyr

De fleste dyrene vi spiser fôres fram og slaktes i Norge.

Tabellen under viser hvor mange dyr vi spiste i 2012 og antallet som forventes å bli spist uti fra samme forbruk gjennom en levetid på 81,5 år.
Livslopsgrillen550 antalldyrAntall dyr spist totalt i Norge, per person per år og i løpet av gjennomsnittlig levetid.


Klimagassutslipp fra kjøtt og bil

Vårt kjøttforbruk fører til utslipp på mellom 0,5 og 0,8 tonn per person per år, og mellom 40 og 65 tonn per person i løpet av vår levetid.

Sammenlignet med utslippene fra norske personbiler,  som i 2011 utgjorde 1,1 tonn per person per år, er forskjellen at utslippene fra bilkjøring nå har begynt å falle – de falt med 100.000 tonn fra 2010 til 2011 - og kan ventes å bli redusert mer i årene framover, som følge av skjerpede utslippskrav til nye biler. De som er unge i dag vil derfor slippe ut mindre CO per leveår fra bilkjøring enn vi gjør i dag.

Kjøttforbruket derimot er sterkt økende, og det er ingen tegn til at denne trenden skal snu. Fra 2010 til 2011 økte forbruket fra 77,8 til 79,2 kg per innbygger. Helsedirektoratets prognose for 2012 er 79,4 kg per innbygger.


pdf Les mer i rapporten Livsløpsgrillen.

 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!