Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lykke til, Eskil!

Er Arbeiderpartiet villig til å sette grenser for norsk oljeutvinning? Partiets programkomite gikk inn for utvinning også i det unike området Lofoten, Vesterålen og Senja. Bare AUFs leder Eskil Pedersen stemte i mot.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Er Arbeiderpartiet villig til å sette grenser for norsk oljeutvinning? Partiets programkomite gikk inn for utvinning også i det unike området Lofoten, Vesterålen og Senja. Bare AUFs leder Eskil Pedersen stemte i mot.

Hvordan rimer det med partiets visjon, slik den er formulert i partiprogrammet: «en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse…».

Jeg mener at partiets grenseløse oljeiver bryter med visjonen.

Verden er allerede i økologisk ubalanse takket være brenning av kull, olje og gass. Jorda varmes opp – og klimaet kommer i ubalanse. Brenning av norsk olje og gass bidrar årlig med 530 millioner tonn CO2 (2010). Det er ti ganger mer enn de samlede årlige utslippene i Norge! Klimaeffekten av disse utslippene rammer urettferdig. Den rammer hardest fattige land som til nå har sluppet ut minst klimagasser og som har minst mulighet til å tilpasse seg klimaendringene.

Den uhemmede norske oljeletingen og utvinningen er urettferdig også på en annen måte. Maksimalt en tredel av verdens påviste fossile reserver kan brennes de neste 40 år hvis jorda skal unngå mer enn to graders oppvarming. Hvilke land skal få lov til å utvinne alle sine reserver? Er det rike Norge, eller er det langt fattigere land med fossile reserver?

Olje og gass gir penger og arbeidsplasser og vil bidra til å sikre Norges overklasseposisjon i en verden som vil slite med ekstremt vær og ekstrem ulikhet. Blir det ”svelt i hjel” om vi lar noe av petroleumen vår bli liggende under havbunnen? Neppe. Våre naboland tilhører også verdens suksessland, selv uten oljeinntekter. – Det er ikke oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden, sier finansminister og Ap-veteran Sigbjørn Johnsen.

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomite har latt solidaritet og miljø vike for økonomi. Jeg håper flertallet på partiets landsmøte ser det annerledes og følger AUF. En hemningsløs norsk oljeutvinning er uforenlig med partiets visjon.

Lykke til med mobiliseringen på landsmøtet, Eskil Pedersen!