Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Regjeringen vil bygge staller

Hvis politikerne i Skandinavia i 1850 var like visjonsløse som dagens, ville de ikke bygd jernbane. De hadde bygd flere staller i byene for å øke kapasiteten i hestetransporten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hvis politikerne i Skandinavia i 1850 var like visjonsløse som dagens, ville de ikke bygd jernbane. De hadde bygd flere staller i byene for å øke kapasiteten i hestetransporten.

Dette sa administrerende direktør for Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Bjørn Nilsson, på en konferanse om høyhastighetstog i Stockholm denne uken.

Kontrasten mellom dette arrangementet og Regjeringens nasjonale transportplan 2014-2023 er slående. Lyntogkonferansen var full av visjoner og gjennomførbarhet: Vi hørte kinesiske, japanske, amerikanske, britiske og franske jernbanefolk fortelle om hvordan de bygger samfunn for 2030, 2040 og 2050. Høyhastighetstog har rullet på japanske skinner i snart femti år, og har skapt levende samfunn og mobilitet på en helt ny måte. Innenlands flytrafikk er nesten unødvendig, og biltrafikken har andre funksjoner enn å frakte mennesker mellom store og små byer. I England handler det egentlig ikke om tog, men om hva slags samfunn de ser for seg om 20-40 år.

De tekniske løsningene fins. Japanske ingeniører har utviklet metoder for å rydde unna 125 cm snø på ett døgn. En kinesisk ingeniør lovte at hans stateide selskap kunne bygge Oslo-København med kjøretid 2,5 time. Byggetid: 4 år. Han lovte også finansiering på gundtige vilkår! Visjonen er en skandinavisk «8-millionersby» fra Oslo, via Gøteborg og Malmø til København. Men for å reise mellom dem, må du ha veldig god tid, og helst kjøre bil. Du kan ikke en gang kjøpe togbillett Oslo-København på www.nsb.no. På Deutsche Bahns nettsider www.db.de, derimot, går det helt fint, men du må fortsatt belage deg på ca 8,5 time og minst ett togbytte.

Den mest substansielle kritikken mot den skandinaviske 8-millionersbyen er at den ikke er mer ambisiøs: Hvorfor ikke ta med Stockholm i en 12-millionersby, byene på Jylland i en 16-millionersby, eller de andre sørnorske byene? Min teori er at kreftene bak 8-millionersbyen, deriblant Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner, har skjønt at det vil være mer enn krevende nok å få med seg Norge på få bygget en tilstrekkelig rask linje fra Oslo til svenskegrensen. 66 land bygger nå høyhastighetstog. Norge er fortsatt ikke blant dem, og vil ikke bli det de neste ti årene dersom transportplanen følges. Det er trist! Nå risikerer vi at våre skandinaviske naboer bygger framtidens infrastruktur, mens vi utbedrer 100 år gamle skinner.

Det er flott at Intercity-nettverket får mer dobbeltspor. Noen milliarder til sykkelstier er også på tide, bedre sent enn aldri. Likevel er visjonene for det utslippsfrie samfunnet fraværende.

Dersom byråkratene og politikerne som står bak denne transportplanen hadde skrevet en transportplan for vel hundre år siden, ville de foreslått et gigantisk løft for hestetransporten. Flere staller, dobbeltspor for hestekjerrer, kanskje et eget avlsprogram for å utvikle sterkere hesteraser. Og ikke minst: Tiltak for mer effektiv håndtering av hestemøkk i byene. Om det hadde stått noe om Bergensbanen, hadde det vært omtrent dette, "i et noe lengre perspektiv vil ambisjonene for utvikling av de lange strekningene med hensyn til persontogtrafikken kunne utvikles videre", side 64 i NTP

Heldigvis sørget Stortinget for at vi fikk en Bergensbane for hundre år siden, men denne kan ikke lenger legge føringer for fremtidens togsatsing.
Dagens NTP lover opprustning av Bergensbanen, basert på en urealistisk plan om å få kjøretiden ned mot 4,5 time på vrldig lang sikt. Ettersom dette er basert på videreutvikling av 100 år gammel infrastruktur, blir det sannsynligvis dårligere og dyrere enn planlagt, men vi kan likevel få en litt raskere turistbane enn vi har i dag. Men vi kobler ikke sammen Østlandet og Vestlandet med moderne infrastruktur.

Spørsmålet er hvilket samfunn vi vil ha i 2030 og 2050. Hvis vi skal ta klimaendringene på alvor kan vi ikke planlegge for et samfunn som baserer seg på en betydelig vekst i flytrafikken frem til 2040 (side 66 i NTP). Dette bryter med togradersmålet som Norge har forpliktet seg til. Hvis vi fortsatt ønsker mobilitet, er høyhastighetstog den eneste realistiske teknologien for alle reiser under 1000 km. Å lage langsiktige transportplaner i 2013 uten satsing på høyhastighetstog, gjør Norge til et mindre framtidsrettet land enn Tyrkia, Marokko, India og Vietnam.

Er det det vi vil?