Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NTP vil gi utslippseksplosjon fra luftfarten

– Vi må bygge infrastruktur som tar oss til lavutslippssamfunnet i 2040. Det gjør ikke regjeringen med Nasjonal transportplan, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Vi må bygge infrastruktur som tar oss til lavutslippssamfunnet i 2040. Det gjør ikke regjeringen med Nasjonal transportplan, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.


I Nasjonal transportplan, som nå er lagt fram, varsler regjerningen storsatsing på nye motorveier, og utvidelser ved de store lufthavnene. Hoveddelen av Avinors investeringsmidler vil gå til investeringer ved de store lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Å fortsette å satse så mye på bil og fly, er å gå baklengs inn i framtiden. Regjeringen burde heller ha vist handlekraft og lagt fram en strategi for å redusere biltrafikken og gjøre jernbanen til et konkurransedyktig alternativ til bil og fly, også utenfor intercity-området, sier Hermstad.

Han tenker spesielt på jernbanelinjen sørover mot Sverige. Der lover regjeringen bare nye linjer til Fredrikstad innen 2024, mens resten av sporet til Halden er skjøvet ut i tid.

- Mellom Oslo og Gøteborg går det 2200 lastebiler hver dag. Godsandelen på tog er bare 17 prosent. Regjeringen presentere ingen troverdig plan for å løse dette. Utslippene fra godstransporten har økt med 76 prosent siden 1990, sier Hermstad.

Han etterlyser også en troverdig plan for finansiering av de store jernbaneprosjektene.

– Regjeringen fortsetter å diskriminere jernbanen. Mens bilistene er med å betale en stor del av regningen ved veiutbygging, er jernbaneverket fremdeles avhengig av de årlige statsbudsjettene. Dermed ender investeringsbudsjettet til jernbanen med å bli bare litt mer enn ¼ av investeringsbudsjettet til nye veger de neste ti år, sier Hermstad.

Det skal investeres ca. 97 milliarder i jernbane og over 370 milliarder i veier.

Hermstad mener regjeringen forspiller en viktig sjanse til å skape begeistring for lavutslippsamfunnet.

– Nasjonal transportplan er et av de få politiske dokumentene der politikerne får mulighet til å planlegge langt fram i tid. Her kunne regjeringen lagt fram en visjon som viste hvordan Norge skulle komme seg til lavutslippssamfunnet. Isteden låser de oss til et utslippssamfunn i mange tiår framover. Hadde politikerne i Norge i 1850 var like visjonsløse som dagens regjering, ville de ikke bygd jernbane. De hadde bygd flere staller i byene for å øke kapasiteten i hestetransporten. Det er det regjeringen gjør, ved å fortsette storsatsing på motorvei, sier Hermstad.

Kontaktperson:

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. Telefon 980 36 762

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!