Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arbeiderne ved Leeuwenkuil vingård i Sør-Afrika har problemer med å fagorganisere seg. Vinen de lager finner du på Vinmonopolet. Foto: Sigurd Jorde

Omfattende uro på sørafrikansk vingård

Oppsigelser, trusler, fagforeningsnekt og streik har det siste halve året skapt en alvorlig konflikt ved vingården Leeuwenkuil i Sør-Afrika. Den norske vinimportøren Engelstad AS mener vingården «følger regelverket», og vil ikke kommentere den nye utviklingen.
Oppsigelser, trusler, fagforeningsnekt og streik har det siste halve året skapt en alvorlig konflikt ved vingården Leeuwenkuil i Sør-Afrika. Den norske vinimportøren Engelstad AS mener vingården «følger regelverket», og vil ikke kommentere den nye utviklingen.

Fagforeningen Csaawu som organiserer arbeiderne ved vingården Leeuwenkuil i Sør-Afrika framla i 2011 alvorlig kritikk av arbeidsforholdene ved vingården under Framtiden i våre hender sitt besøk i Sør-Afrika. Anklagene fra Csaawu (Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) førte til at vinimportøren Engelstad AS fikk utført en evaluering av vingården og påstandene i april 2012, en evaluering Vinmonopolet var involvert i.

I løpet av høsten 2012 har forholdene mellom fagforeningen, arbeiderne og eieren av vingården utviklet seg til en åpen konflikt med oppsigelser, streik og anklager om mordtrusler.

Norsk vinimportør
Den norske vinimportøren Engelstad AS selger vin fra Leeuwenkuil på Vinmonopolet i Norge. Evalueringsrapporten fra april 2012 viste ifølge Steinar Karlsen, daglig leder i Engelstad, «noen mindre forbedringsområder» som i dag skal være «utbedret og godkjent og saken er nå ansett som lukket fra vår og Vinmonopolets side».  Konfrontert med den dramatiske utviklingen i løpet av høsten, avfeier vinimportøren utviklingen og hevder vingården «følger regelverket».


Fagforeningen Csaawu har blitt nektet innsyn i rapporten fra både Engelstad og Vinmonopolet, på tross av at de har kommet med informasjon til Det norske Veritas som gjennomførte evalueringen. Framtiden i våre hender har også bedt om innsyn, men fått avslag. Ifølge Karlsen er dette en sak «mellom DNV, oss, vinprodusentene og Vinmonopolet».

Fagforeningsrepresentanten Karel Swart fra Csaawu organiserer gårdsarbeiderne ved Leeuwenkuil, og har problemer med å forstå hvordan Engelstad ikke har funnet alvorlige feil ved gården:

– Mens vi snakker er forholdene i ferd med å bli verre, fortalte Swart til Framtiden i våre hender i november 2012 på telefon fra Cape Town i Sør-Afrika.

– Vi har problemer med å få betalt lønninger, selskapet gir ikke kreditt og de tar vekk elektrisitet og transport for arbeiderne, sier Swart.

Nektes adgang til gården
Karel Swart og Csaawu har gjentatte ganger i løpet av høsten kontaktet Framtiden i våre hender med kritikk av forholdene for arbeiderne ved Leeuwenkuil. I dag, noen måneder senere, beskriver han situasjonen som fastlåst.

Swart har ikke adgang til Leeuwenkuil, og kan dermed ikke møte arbeiderne han representerer inne på gården hvor arbeiderne bor og jobber.

Ifølge vingården vil ikke Csaawu dokumentere at de har nok medlemmer til å bli anerkjent som fagforening. Csaawu hevder på sin side at de fagorganiserte arbeidere blir trakassert, og at de derfor ikke kan eller vil oppgi full liste over hvilke arbeidere som de representerer.

Csaawu har i løpet av høsten 2012 lagt ut flere meldinger på sin Facebook-gruppe hvor de angriper eierne av vingården. Flere ulike forhold beskrevet av Csaawu, tyder på et svært konfliktfullt forhold mellom arbeidsgiverne ved Leeuwenkuil, arbeiderne og fagforeningen:

• Tidlig på året i 2012 ble  arbeideren Johan Carstens oppsagt etter å ha jobbet for Leeuwenkuil i tre år. Årsaken skal ha vært at han har “oppildnet arbeiderne”. I september samme år fikk Johan Carstens sparken fra sin  nye jobb på en annen vingård i nærheten, ifølge Csaawu på grunn av innblanding fra Leeuwenkuils eier Willie Dreyer som hevdet Carstens «ville lage problemer».

• Patrick Philander som har arbeidet 15 år for Leeuwenkuil, ble tidlig i 2012 bedt om å forlate fagforeningen, noe han nektet. Påfølgende søndag ble han bedt om å «dra til helvete» av eieren, da han som vanlig ba om å få skyss til byen. Etter krangelen som oppsto ble Patrick Philander og en annen arbeider, Amos White, siktet for mordtrusler mot gårdseieren. Siktelsene ble avvist av retten 23. november.

• I et brev skrevet til Leeuwenkuil i oktober anklager fagforeningen Csaawu en manager på Leeuwenkuil for å ha «filmet arbeiderne med videokamera uten deres samtykke, og fortalt arbeiderne at de vil utsettes for en løgndetektortest for å bekrefte at de forteller sannheten om at de har blitt med i fagforeningen og om søknadene [om medlemskap i fagforeningen] faktisk er signert av arbeiderne selv».

• Csaawu og deres fagforeningsorganisator Karel Swart nektes adgang til å snakke med sine medlemmer som bor inne på Leeuwenkuil. Andre Bloem, som representerer arbeidsgiverorganisasjonen til Leeuwenkuil, bekrefter dette overfor Framtiden i våre hender. Han  viser til at Csaawu ikke er villige til å dokumentere at de representere over 25 prosent av arbeidsstokken, på tross av flere møter i det statlige meglingskontoret for arbeidslivssaker (CCMA). – Vi tror at av de rundt 50 arbeiderne, er det bare 8 som har blitt med i fagforeningen, skriver Bloem til Framtiden i våre hender. Csaawu hevder på sin side at alle er medlemmer, men at de ikke ønsker å vise dokumentasjon på grunn av trakassering fra eierne.

• Etter et av forhandlingsmøtene skal fagforeningsrepresentanten Karel Swart selv ha blitt siktet for trusler, anklager som ifølge ham selv nå har blitt avvist av retten.

• I midten av november 2012 ble fem fagforeningsledere ved Leeuwenkuil sagt opp etter en arbeidermarkering i forbindelse med en omfattende streikebølge i Western Cape provinsen. De påfølgende dagene var 100 arbeidere ved Leeuwenkuil i streik for å få de oppsagte arbeiderne gjeninnsatt. Ifølge Csaawu har gårdseieren kuttet strømmen til arbeiderne som bor på gården. I dag er arbeiderne tilbake i jobb, men skal ha fått en advarsel fra arbeidsgiverne.

Forholdene over er beskrevet av Csaawu selv og lagt ut på deres Facebook-gruppe, beskrevet i brev eller støtteopprop og kommet fram i intervju med Framtiden i våre hender.

I tillegg har fagforeningsorganisatoren Karel Swart overfor Framtiden i våre hender fortalt om alvorlige trusler mot ham og arbeiderne ved gården. Noen av disse fant sted før Engelstad og Vinmonopolets evaluering av vingården, og skal ha blitt undersøkt i evalueringen.

– Fanatiske anklager
Andre Bloem jobber for arbeidsgiverorganisasjonen Cape Agri Employers' Organisation hvor Leeuwenkuil er medlem. Han ønsker ikke å kommentere påstandene fra Csaawu, som han omtaler som «nærmest fanatiske anklager» som «i det minste bør tas med en klype salt».

Steinar Karlsen ved Engelstad AS skriver til Framtiden i våre hender at «mange av påstandene som kom fra Csaawu [i april] ble avkreftet av revisor, eller viste seg vanskelig å verifisere». På spørsmål om Engelstad kan kommentere utviklingen i høst etter at evalueringen var ferdig, skriver Karlsen: «Engelstad er gjort kjent med at både Leeuwenkuil og La Colline følger regelverket som er satt og arbeiderne kan fritt bli med i en fagforening. Alle arbeiderne har i tillegg fått en gjennomgang av innholdet i Code of Conduct og rettighetene som ligger i dette.»

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeiderne ved Leeuwenkuil er så konfliktfylt at det er umulig å få verifisert hver enkelt påstand fra fagforeningen. Likevel viser omfanget av anklager at forholdene ved gården er svært problematiske, og at det er vanskelig å se at fagforeningen møtes med respekt av gårdseieren.  

Etiske retningslinjer
Ifølge Vinmonopolets etiske retningslinjene skal vinprodusenten «sikre at arbeidernes representanter og personell som bidrar til å organisere arbeiderne ikke skal utsettes for diskriminering, plaging, trusler eller straff fordi de er medlemmer av en fagforening eller deltar i fagforeningsvirksomhet, og fagforeningsrepresentanter skal ha tilgang til sine medlemmer på arbeidsplassen».

Fra 2012 er det den enkelte vinimportør som har ansvaret for at vinprodusenten følger de etiske retningslinjene. De nordiske vinmonopolene (Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene) har nå felles etiske retningslinjer, og samordner noe av oppfølgingsarbeidet overfor vinprodusentene.

Framtiden i våre hender har bedt Vinmonopolet om å få se evalueringsrapporten fra april, men blir henvist til Engelstad AS. Engelstad skriver: «Rapporten som er utarbeidet er delt med Vinmonopolet og utover det så anser vi den som en sak mellom DNV, oss, vinprodusentene og Vinmonopolet.»

Engelstad oppgir ingen grunn for hvorfor fagforeningene ikke får del i rapporten hvor de selv har bidratt med informasjon. Fagforeningen Csaawu er på sin side opprørt over at Leeuwenkuil skal være renvasket uten at de selv får se resultatet av evalueringen. Evalueringen ble gjennomført av Det Norske Veritas ved deres kontor «Sustainability & Business Excellence Services DNV South Asia».

Konfliktfullt i landbruket
De problematiske arbeidsforholdene ved Leeuwenkuil føyer seg inn i et større bilde av forholdene i vinindustrien i Sør-Afrika. Selv om bare et fåtall av gårdene opplever åpen konflikt, som på Leeuwenkuil, preges en større del av vinindustrien av at gårdsarbeiderne er fattige, mangler kontrakter og mister sosiale goder på vingårdene. Staten på sin side har innført minstelønn og lovfestet rettigheter for arbeiderne, mens vingårdene har svart med å fjerne gode arbeiderne har hatt men som ikke har vært regulert gjennom avtaler. Mange arbeidere som i generasjoner har bodd på vingårdene og fått mat, strøm eller transport gratis, har mistet dette i løpet av de siste årene. Konflikten på Leeuwenkuil må også sees i lys av dette, hvor arbeiderne klager over tap av strøm, mat og transport.

Dette kan du lese mer om i våre tidligere artikler om tema: «Bitre dråper vin fra Sør-Afrika».

På den annen side har arbeidsforholdene ved en av gårdene som produserte for Robertson Winery blitt langt bedre. Det hevder Csaawu som organiserer arbeiderne på gården. Framtiden i våre hender besøkte denne gården i desember i fjor, og den ble evaluert sammen med Leeuwenkuil.

Store deler av landbrukssektoren i Western Cape, provinsen i Sør-Afrika, var i opprør i november 2012. Fattige landarbeidere krever høyere lønn og bedre arbeidsforhold. En omfattende streik, fulgt av noen voldelige demonstrasjoner, startet i landsbyen De Doorns, som produserer spisedruer blant annet til Norge. Streiken spredte seg så til mange andre landsbyer i regionen, blant annet til vingårdene og Leeuwenkuil.

Les mer i artiklene «Streikeimport kan ramme drueimport til Norge» og «Søte druer og fattige sesongarbeidere».

Tidligere i høst var en stor del av gruveindustrien i Sør-Afrika i opprør, etter massakren mot 34  gruvearbeidere ved Marikana-gruven.

I oktober gikk Csaawu ut med en åpen oppfordring til norske fagforeninger om å støtte deres kamp for arbeiderne ved Leeuwenkuil. I Sverige har fagforeningen ved Systembolaget i Sverige svart med en støtteerklæring til de streikende landarbeiderne. Fagforeningen ved Systembolaget er sammen med Svenske Afrikagrupperna og Latinamerikagrupperna med i kampanjen «Rättvis vinhandel».
Framtiden i våre henders spørsmål til vinimportøren Engelstad AS, besvart av daglig leder Steinar Karlsen:
1.    Er det mulig å få en kopi av evalueringsrapporten som dere bestilte i vår av La Colline og Leeuwenkuil?

Rapporten som er utarbeidet er delt med Vinmonopolet og utover det så anser vi den som en sak mellom DNV, oss, vinprodusentene og Vinmonopolet.

2.    Du skrev i en epost tidligere i høst at «Det ble laget en handlingsplan for å utbedre disse forholdene og dette er nå gjennomført.»  Hvilke tiltak besto denne handlingsplanen av, og som nå er gjennomført?

Uten å gå inn på hele rapporten, så var det punkter som at alle arbeiderne har arbeidskontrakter og at vingården gjennomgår sertifisering av WIETA. Alle punkter som ble anmerket gjennom revisjonen er utbedret og godkjent og saken er nå ansett som lukket fra vår og Vinmonopolet sin side.

3.    Jeg vil gjerne høre Engelstads kommentar til påstandene fra Csaawu (referert i saken over).

Engelstad er gjort kjent med at både Leeuwenkuil og La Colline følger regelverket som er satt og arbeiderne kan fritt bli med i en fagforening. Alle arbeiderne har i tillegg fått en gjennomgang av innholdet i Code of Conduct og rettighetene som ligger i dette.

4.    Oppsigelsene av Johan Carstens og Patrick Philander skal ha funnet sted før Engelstads evaluering – er dette omtalt og vurdert i evalueringen?

Evalueringen er basert på de påstander som er kommet opp, men har også vært en totalgjennomgang av driften hvor det som tidligere nevnt ikke kom frem vesentlige brudd.

5.    Jeg vil også gjerne høre hvordan Engelstad kan garantere at Vinmonopolets etiske retningslinjer overholdes på Leeuwenkuil i lys av påstandene over?

Engelstad følger opp dette i tråd med retningslinjene som er innført av de nordiske monopolene.

6.    Slik jeg forstår situasjonen er det stor avstand mellom din påstand om «noen mindre forbedringsområder» ved de to vingårdene, og påstandene fra Csaawu. Holder du fast på konklusjonen i evalueringen fra tidligere i år, eller tyder påstandene fra Csaawu på at det fortsatt er problemer som må løses?

Vi forholder oss til den evalueringen som er gitt av en uavhengig part, som i dette tilfellet er DNV og har sammen med de aktuelle vingårdene sørget for å utbedre de forbedringsområdene som ble påpekt.

7.    Karel Swart uttaler til meg at «We dont belive the audit [som Engelstad har utført]. Its biased and commercial driven. Its just to confirmed the commercial interest of the business.» Han spør også hvorfor de ikke har fått innsyn I rapporten, tross gjentatte henvendelser gjennom epost (som jeg har fått kopi av) til Vinmonopolet. Hva er din kommentar til det?

Rapporten er ikke gjennomført av Engelstad, men av en uavhengig part som Vinmonopolet har valgt og som ikke har egeninteresse i saken.

8.    Jeg lurer på hvordan Engelstad sikrer at de har oversikt over hvordan forholdene på vingårdene dere importere fra, utover løfter fra eksportøren om at de har ting i orden?

Se svar under punkt 5. Dersom dere ønsker utdyping av Vinmonopolets retningslinjer, så henvender vi til Vinmonopolet.