Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Modig gjort

Høyres Heidi Nordby Lunde er modig. Hun er midt i en valgkamp, men våger likevel si at bensinavgiften bør dobles. Hun har rett i at verken de rødgrønne eller Høyre/Frp tør gå inn for at forurenseren skal betale.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Høyres Heidi Nordby Lunde er modig. Hun er midt i en valgkamp, men våger likevel si at bensinavgiften bør dobles. Hun har rett i at verken de rødgrønne eller Høyre/Frp tør gå inn for at forurenseren skal betale.

Parallelt med at klimatrusselen vokser år for år, har bruken av grønne skatter i Norge avtatt år for år. Bruken er i dag mindre enn den var da Grønn skattekommisjon kom med sine anbefalinger i 1996. Norge er ett av de landene som har redusert bruken av grønne skatter og avgifter mest siden 90-tallet. Det til tross for løfter både i Arbeiderpartiets program og i de rødgrønnes Soria Moria-erklæring: arbeidet for kvoter, men også avgifter skulle forseres.

Det er blitt med satsingen på kvoter (med et positivt unntak for endringer i bilavgiftene). Men kvotehandelen fungerer ikke. Kvoteprisen er blitt for lav. Før finanskrisen i 2008 var prisen på ett tonn CO2 åtte ganger høyere enn i dag. Selv med betydelig høyere kvotepriser, vil Norge også trenge andre virkemidler for å nå egne klimamål. Skatter og avgifter er mer forutsigbart for bedriftene enn kvoter, gir mindre rom for den lobbyvirksomheten som preger tildelinger av kvoter, og gir inntekter som staten kan bruke til grønn skatteomlegging.

Dagens rødgrønne regjering har bragt bruken av grønne skatter og avgifter ned på et rekordlavt nivå. Kan vi, med Nordby Lundes hjelp, håpe på at det blir annerledes i en Høyre-regjering?

Les mer om den ønskede doblingen av bensinavgiften her.