Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever at Mölnlycke gir jobbene tilbake

Det ble sagt at de 22 arbeiderne oppviglet til streik og de mistet de jobben. Nå krever arbeiderne, som produserer klær for europeiske sykehus, jobbene sine tilbake.

Noen av medlemmene i Mölnlyckes fagforening i Thailand (Foto:Framtiden i våre hender)
Noen av medlemmene i Mölnlyckes fagforening i Thailand (Foto:Framtiden i våre hender)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Det ble sagt at de 22 arbeiderne oppviglet til streik og de mistet de jobben. Nå krever arbeiderne, som produserer klær for europeiske sykehus, jobbene sine tilbake.

Arbeiderne jobber for selskapet Mölnlycke Health Care (Thailand) Ltd. I over et år har det thailandske datterselskapet av den svenske helsegiganten, som produserer operasjonsklær for sykehus i Europa, nektet å gjeninnsette 22 fagorganiserte som mistet jobben fordi de angivelig deltok i en «ulovlig streik».

Selv et nasjonalt tvisteorgan, som har beordret Mölnlycke til å ta arbeiderne tilbake, blir ikke hørt. Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender er en del av, har lenge engasjert seg i saken og informert offentlige innkjøpere, fagbevegelsen og andre viktige aktører om saken.

Du kan støtte de oppsagte arbeiderne – send en e-post til Mölnlyckes hovedkontor i Göteborg! Denne underskriftskampanjen er avsluttet.

Norske helseinstitusjoner, med Helse Sør-Øst i spissen, fortalte i høst at det vil være «særs vanskelig» å  signere en ny kontrakt med Mölnlycke hvis selskapet ikke løser konflikten til fordel for de oppsagte arbeiderne.

Mölnlycke produserer et bredt spekter av medisinske artikler i flere land, inkludert Indonesia, Belgia, Malaysia, Frankrike, Polen og Tsjekkia.

Mer om konflikten:
Mölnlycke Health Care (Thailand) Ltd sparket de fagorganiserte arbeiderne etter deres deltakelse i hva selskapet beskriver som en ”ulovlig streik” i august 2011. Ifølge fagforeningen og deres forbund var det ikke en streik. De forteller at når arbeiderne hørte at deres tillitsvalgte, som hadde forhandlet frem en ny tariffavtale, hadde blitt nektet adgang til arbeidsplassen gikk de til ledelsen for å be om en forklaring. Dette ble kalt en ”streik”.

Den thailandske Industrial Relations Committee (IRC) gransket hendelsen og slo fast at det ikke hadde vært noen ulovlig streik. IRC påla deretter selskapet å gjeninnsette de oppsagte arbeiderne, men Mölnlycke har ikke fulgt opp pålegget. IRC består av representanter fra arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene og har blitt satt opp spesielt for å løse vanskelige arbeidskonflikter i Thailand.  

I stedet skal angivelig ledelsen Mölnlycke Health Care (Thailand) Ltd ha øvet et sterkt press på arbeiderne for at de skal inngå individuelle arbeidsavtaler, med dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn det den kollektive avtalen dekker. Arbeidere forteller at flere av dem som har nektet å signere har blitt straffet, blant annet ved å bli overført til nye arbeidsoppgaver de ikke har kompetanse til å utføre. Noe senere ble et nytt lønnssystem presentert og arbeiderne ble bedt om å godta den nye ordningen. Hundrevis av arbeidere har imidlertid signert en protest mot dette lønnssystemet.

Også den svenske fagforeningen IF Metall har protestert og rettet skarp kritikk mot Mölnlycke.

17 av de 22 oppsagte har sett seg nødt til akseptere en slags økonomisk kompensasjon fra Mølnlycke. De som aksepterer slik kompensasjon frasier seg samtidig et rettsoppgjør og kravet fra å få jobben sin tilbake. I følge fagforeningen var disse arbeiderne i en prikær økonomisk situasjon og i ferd med miste hjemmene sine grunnet manglende inntekt. Men fem arbeiderne fortsetter sin kamp for å få levebrødet tilbake.

Clean Clothes Campaign får opplyst at det nå er flere rettssaker som involverer Mölnlycke i Thailand: Bortsett fra den antatt usaklige oppsigelsen av 22 fagforeningsaktivister, har fagforeningen klaget inn Mölnlyckes brudd på tariffavtaler og vilkårlige kutt av arbeidernes lønninger og velferdsgoder. I slutten av oktober klaget de fem oppsagte fagorganiserte inn Mölnlycke Health Care (Thailand) Ltd for ikke å følge IRC avgjørelse om at arbeiderne skal gis tilbake jobbene sine. Arbeidere har også levert in klager til politiet og domstolen mot ledelsens atferd mot arbeiderne.

Til tross for økende press fra Clean Clothes Campaign, fagforbundene Textile, Garment and Leather Workers Federation of Thailand (TWFT) og Chemical Workers Union Alliance (CWUA)  og en globale føderasjonen IndustriALL, har altså Mölnlycke nå gått rettens vei for å utfordre IRCs avgjørelse.

Nettverket Clean Clothes Campaign har kontaktet offentlige innkjøpere i Sverige og Norge, og vil fortsette å gjøre det i flere land for å spre informasjon om konflikten. Mölnlycke må sikre at arbeiderne blir sikret sine rettigheter i henhold til ILOs kjernekonvensjoner og internasjonale menneskerettigheter!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!