Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever brems i oljeletingen

Framtiden i våre hender krever i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet at ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO) avvikles.
Framtiden i våre hender krever i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet at ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO) avvikles.

Framtiden i våre hender mener at TFO-ordningen må avskaffes som tildelingsmekanisme på norsk sokkel.

– TFO-ordningen ignorerer miljøfaglige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skal beskytte, sier rådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender. 

- Dessuten er TFO-ordningen, som andre deler av konsesjonspolitikken, i stor grad frikoplet fra Norges vedtatte klimapolitikk. Klimapolitiske hensyn inngår ikke som en del av beslutningsgrunnlaget. Dette er besynderlig, all den tid norsk petroleumssektoren i klimapolitisk sammenheng står i en særstilling. Ikke bare forårsaker sektoren store utslipp, virksomheten utvinner også selve hovedårsaken til klimaproblemet, nemlig fossile brensler. Det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene som sektoren forårsaker, er å ikke lyse ut eller tildele nye områder for produksjon, sier Vea.