Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kun én prosent kakao fra fattige land

Selv om sukker, kaffe og kakao dyrkes i fattige land, importerer Norge produktene fra Europa. Mens fattige land lager råvarene, havner en stor del av fortjenesten i Europa.
En familie plukker kaffe på São Tomé. Selv om all kaffe dyrkes utenfor Europa, blir 90 prosent av kaffen brent og pakket i Europa før den kommer i butikken. (Foto: Sigurd Jorde)
En familie plukker kaffe på São Tomé. Selv om all kaffe dyrkes utenfor Europa, blir 90 prosent av kaffen brent og pakket i Europa før den kommer i butikken. (Foto: Sigurd Jorde)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Selv om sukker, kaffe og kakao dyrkes i fattige land, importerer Norge produktene fra Europa. Mens fattige land lager råvarene, havner en stor del av fortjenesten i Europa.

De største produsentene av råvarer som sukker, kakao og kaffe finnes i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Men Norge importerer bare 0,28 prosent av sukkeret fra fattige land. Resten importerer vi fra Danmark og Storbritannia og andre europeiske land som dyrker sukkerroer. Kakao og kaffe dyrkes bare i Asia, Afrika og Latin-Amerika, men Norge importerer all kakao og mye av sin kaffe fra andre europeiske land.

Framtiden i våre hender har analysert verdien av import for de viktige tropiske råvarene sukker, kakao og kaffe. Tallene avslører et interessant mønster i importen av fattige lands råvarer:

• Bare 0,28 prosent av sukkeret importert til Norge målt i verdi kommer fra land utenfor Europa.
• Bare 1,1 prosent av kakaoen importert til Norge kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika hvor kakaoen dyrkes.
• Av den totale kaffeimporten til Norge kommer 76 prosent fra kaffeproduserende land som Brasil og Colombia, mens 24 prosent kommer europeiske land som ikke dyrker kaffe.
• Kaffeimporten fra Brasil og Colombia og andre kaffeprodusenter er i hovedsak er ferske kaffebønner, som brennes og bearbeides i Norge. Av ferdig brent kaffe, kommer bare 9,8 prosent fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, resten kommer fra Europa og andre utviklede land.

De tre jordbruksproduktene sukker, kakao og kaffe viser på forskjellig måte hvordan råvarer som i utgangspunktet er tropiske produkter, blir importert til og videreforedlet i Europa. Verdiøkningen som skjer ved bearbeidingen fra råvarer til ferdig vare skjer i Europa, og tilfaller andre europeiske land. Dette gjelder særlig kakao, men også kaffe.

Sukker: Søtt og europeisk
Norge importerer 99,7 prosent av alt sukker fra EU, i alle hovedsak fra Danmark og Storbritannia. Mens sukker historisk ble laget av sukkerrør fra store plantasjer i Karibbien, har EUs tollsatser og subsidier av europeiske bønder skapt en enorm sukkerproduksjon i Europa, basert på sukkerroer. Sukkerproduksjonen i EU har vært kritisert gjennom flere år fordi den er subsidiert, har blitt dumpet billig i fattige land og fordi subsidiene har ført til korrupsjon.

Import av sukker til Norge i kroner (2011)
(Råsukker, sukker og raffinade)
Europa og USA Afrika, Asia og Latin-Amerika
Danmark 524233287 Cuba 624692
Storbritannia 176362272 Zambia 427636
Sverige 1980260 Mauritius 409976
Frankrike 1527837 Paraguay 238117
Belgia 1492966 Kina 76042
Nederland 1396869 Pakistan 60670
Tsjekkia 713620 Iran 56764
Tyskland 527311 Brasil 39035
USA 509138 India 35156
Australia 203636 Sri Lanka 24003
Øvrige land: 105253 Øvrige land: 43198
SUM 709 052 449 SUM 2035289


Kaffe: Dyrket i Brasil – brent i Europa
Verdien av importert kaffe til Norge var på hele 1,6 milliarder kroner i 2011. Av dette gikk 1,2 milliarder til import av kaffe direkte fra kaffeproduserende land. Likevel ble det importert kaffe fra Europa for 384 millioner, eller 24 prosent av verdien. Av de 12 største kaffeeksportørene til Norge, var halvparten fra Europa. De to største eksportørene er Brasil og Colombia, fulgt av Sveits på tredjeplass og Sverige på femte.

Importen fra kaffeproduserende land som Brasil og Colombia var nesten utelukkende av ubrente kaffebønner. Denne kaffen blir brent og pakket i Norge. Verdien på importen av ubrent kaffe var på 1,17 milliarder kroner i 2011. Samtidig ble det importert en betydelig mengde ferdig brent kaffe til en verdi av over 400 millioner kroner. Importen av brent og bearbeidet kaffe domineres av europeiske land med Sveits og Sverige på topp. Bare 9,8 prosent av brent kaffe kom fra Brasil, Colombia og andre kaffeproduserende land.

Import av kaffe i kroner (2011) 
(Ubrent og brent kaffe, med og uten koffein)
Sveits 143880838 Brasil 608379087
Sverige 111590243 Colombia 241483873
Storbritannia 39299629 Guatemala 119821291
Italia 32456425 Nicaragua 53699412
Nederland 24038881 Kenya 51799438
Tyskland 23374228 Etiopia 26125862
Frankrike 3983215 Mexico 22949204
Danmark 1782395 India 16098118
Belgia 1273031 Peru 14095869
Spania 1049826 Honduras 13269364
USA 1009397 Tanzania 12576510
Finland 231447 Vietnam 10895529
Østerrike 171598 El Salvador 10620652
Øvrige land: 276016 Øvrige land: 13940985
SUM 384417169   SUM 1215755194


Kakao: Fra afrikanske kakaobønner til europeisk kakaosmør
Kakaoplanten kommer opprinnelig fra Mellom-Amerika. I dag er de viktigste kakaoprodusentene i verden Elfenbeinskysten, Ghana, Indonesia, og en del mindre produsenter i Afrika og Latin-Amerika. Det importeres lite kakaobønner til Norge. Til gjengjeld ble det importert bearbeidet kakao for nesten 257 millioner i 2011. Bearbeidet kakao importeres i form av kakaosmør, kakaomasse og kakaopulver. Av dette kom nesten 254 millioner fra Europa og bare 2,9 millioner fra land som dyrker kakao. Bare 1,1 prosent av den bearbeidete kakaoen kom fra Elfenbeinskysten, Peru, Malaysia og andre kakaoprodusenter.

Import av bearbeidet kakao i kroner (2011)
(Kakaobønner, kakaomasse, kakaosmør, kakaopulver)
Europa og USA Afrika, Asia,Latin-Amerika
Nederland 164054528 Elfenbeinskysten 1360948
Belgia 59995245 Peru 667836
Frankrike 11308328 Malaysia 604973
Tyskland 8700083 Thailand 105461
Østerrike 4937627 Ecuador 72369
Sveits 2710281 Sør-Afrika 44393
Polen 1368925 Filippinene 16281
USA 256552 Indonesia 15084
Storbritannia 192341 India 8090
Spania 173584 Ghana 7676
Øvrige land: 234226 Øvrige land: 12839
SUM 253931720   SUM 2915950


Du kan lese mer om kakaoimport til Norge i Framtiden i våre henders rapport «Bitter sjokolade».

Sjokoladeskjevhet
Sjokolade er i realiteten et kakaoprodukt, som blir tilsatt melk, sukker, nøtter, og annet. Men på det norske markedet er det liten sammenheng mellom hvor kakaoen dyrkes og hvor sjokoladen kommer fra. Det ble i 2011 importert sjokolade for 898 millioner kroner til Norge. Av dette dominerer Europa fullstendig, med små innkjøp av sjokolade fra USA og andre vestlige land. Bare 368.155 kroner gikk til sjokolade fra utviklingsland, noe som utgjør 0,04 prosent av sjokoladeimporten til Norge. Med andre ord er det under 0,04 prosent av sjokoladen som kommer fra land som selv produserer kakao – hovedingrediensen i sjokolade.

Import av sjokolade i kroner (2011)    
(Alle typer sjokolade som inneholder kakao) 
Europa, USA og Kina Afrika, Asia, Latin-Amerika
Sverige 252565654 Thailand 90010
Tyskland 161429969 Ecuador 83290
Nederland 112384464 Tyrkia 56442
Belgia 88307368 Vietnam 33107
Frankrike 53723475 India 28859
Danmark 52100675 Sør-Afrika 28318
Litauen 40868315 Egypt 18776
Sveits 27482338 Costa Rica 9532
Storbritannia 27095705 Colombia 9520
Polen 17073086 Peru 5404
Finland 14266048 Indonesia 1827
Øvrige land: 50859819 Øvrige land: 3070
SUM 898156916   SUM 368155

I en norsk sjokolade er det med andre ord bare melka som er norsk. Kakaoen er dyrket i Elfenbeinskysten, Ghana, Nigeria eller et annet tropisk land, men blir bearbeidet til kakaomasse i Nederland, Belgia eller Frankrike. Sukkeret i sjokoladen kommer fra Danmark eller Storbritannia. Mens råvarene kommer fra fattige land, er bearbeiding, pakking, merking og markedsføring totalt dominert av de rike landene.

Framtiden i våre hender har sluttet seg til kampanjen Nyt Afrika som oppfordrer til mer import fra Afrika. Les mer her:

Alle tall gjelder verdien av importerte varer til Norge for 2011. Alle tall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene for sukker gjelder ikke sukker importert til dyrefor.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!