Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet: Finansdepartementets skylapper

Oljefondets investeringer i fossil energi er et veddemål som vi er dømt til å tape, mener Framtiden i våre hender.
Oljefondet eier i dag 67 av verdens 100 største kullselskaper og 90 av verdens 100 største oljeselskaper. - Svært problematisk, mener Framtiden i våre hender.
Oljefondet eier i dag 67 av verdens 100 største kullselskaper og 90 av verdens 100 største oljeselskaper. - Svært problematisk, mener Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets investeringer i fossil energi er et veddemål som vi er dømt til å tape, mener Framtiden i våre hender.

  • Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen 23/11-2012, og er skrevet av leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.
I Dagsavisen (13/11) hevder statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet at Norges oljeformue, det vil si Oljefondet, forvaltes på en bærekraftig måte, til beste for nåværende og framtidige generasjoner. Det stemmer ikke. Hun sier at Norges Bank har skjerpet forventningene til selskapenes klimaarbeid og økt investeringene i klimavennlige bedrifter. Dette er altfor lite, altfor sent.

Singsaas overser fullstendig det største bærekraftdilemmaet: Statens pensjonsfond utland (SPU) eier i dag 67 av verdens 100 største kullselskaper og 90 av verdens 100 største oljeselskaper. Til sammen har fondet investert 241 milliarder kroner i olje og kull, viser en oversikt fra Framtiden i våre hender. Disse selskapene besitter rettigheter til fossil energi som til sammen vil påføre atmosfæren omkring 680 gigatonn CO2 . Totalt har menneskeheten et karbonbudsjett på 540 gigatonn CO2 til disposisjon de neste 40 år, om vi skal unngå at den globale oppvarmingen blir større enn to grader. Togradersmålet er gjeldende norsk politikk, og formelt vedtatt av FN og det internasjonale samfunn. Det betyr at Singsaas og regjeringen sitter med aksjer i selskaper som legger opp til langt større CO2-utslipp enn det verden kan tåle.


Fondets investeringer i fossil energi er derfor et veddemål som vi er dømt til å tape. Enten taper vi i form av at verden ikke blir enig om en bindende klimaavtale, hvor konsekvensen blir et klima ute av kontroll. Alternativet er at vi klarer å holde oss innenfor togradersmålet, men fondet taper da store summer fordi mesteparten av de fossile reservene blir liggende i bakken. Oljefondets investeringer i olje- og kullselskaper vil altså gi store økonomiske tap.

Framtiden i våre hender forutsetter at Norges politiske ledelse legger til grunn at vi skal lykkes med klimapolitikken. Vi ønsker svar fra Finansdepartementet på hvordan SPUs investeringsprofil kan endres slik at vi setter midlene i arbeid for at togradersmålet skal kunne oppnås.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!