Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bergensbanen på fire timer er tøys og tull

Det er bra at det fra tid til annen settes søkelys på hvor dårlig det står til med Bergensbanen, slik det fremkommer i BA og i en serie andre oppslag. Men løsninger er ikke å arbeide for Bergensbanen på fire timer, slik altfor mange bergensere gjør. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er bra at det fra tid til annen settes søkelys på hvor dårlig det står til med Bergensbanen, slik det fremkommer i BA og i en serie andre oppslag. Men løsninger er ikke å arbeide for Bergensbanen på fire timer, slik altfor mange bergensere gjør. 

Blant dem er Forum for nye Bergensbanen som overfor NRK sier at Bergensbanen må prioriteres på bekostning av InterCityutbyggingen. Det er en usedvanlig dårlig idé. Det som haster er å lage helhetlige planer for nye dobbeltsporede baner mellom Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Firetimersbanen mellom Bergen og Oslo er både urealistisk, dyr og svært lite framtidsrettet. Skal vi bygge en konkurransedyktig jernbane for passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen, må vi bygge nytt. Det er ikke InterCity som står i veien for dette, men gammeldags tro på at Bergensbanen kan løse samferdselsbehov mellom øst og vest i et langsiktig perspektiv.

Bergensbanen er 103 år gammel. Det medfører at punktlighet, hastighet og kapasitet er lav. Utfordringene for både person- og godstrafikken, som skyldes bratte, svingete og rasutsatte strekninger, lar seg ikke løse ved å utbedre dagens bane. Selv med opprustning og utbygging for flere titalls milliarder vil reisetidene aldri bli kunne bli så kort at toget vinner store markedsandeler fra flytrafikken. For å få vesentlig flere passasjerer og mer gods over på skinner, trengs det også langt flere togavganger. Disse får ikke plass på et enkeltspor som fra før av sliter med dårlig punktlighet og stadig «venting på motgående tog».

Internasjonal erfaring viser at flyreisende velger toget når reisetiden kommer ned mot to og en halv time. Da vil til gjengjeld all flytrafikk erstattes med toget, og de kjøpesterke gruppene vil også bidra til at inntektene for jernbanen vil tillate hyppige avganger og god komfort.

Kjære alle togentusiaster i Bergen, legg firetimersplanen død en gang for alle.

Dere bør heller støtte miljøbevegelsens entydige krav om at neste års Nasjonal transportplan må sette av midler til planlegging av høyhastighetsbaner mellom de store byene, i form av konseptvalgutredninger som avklarer traséløsninger mellom Østlandet og Vestlandet. Denne vil gi svar på om det bør bygges ny bane mellom Oslo og Hønefoss og videre mot Bergen, eller om en framtidig trasé mellom landets to største byer bør gå et annet sted. Dette er kunnskap som trengs, for å få et pålitelig og attraktivt togtilbud som realiserer klima- og trafikksikkerhetsgevinsten av jernbanen.

Samtidig må InterCity-planene realiseres så fort som mulig. Et fullt utbygd InterCity-triangel er første skritt i de nye banene til Trondheim, Kristiansand, og ikke minst til Sverige og Europa. Det er også et helt nødvendig premiss for at godset skal komme seg fra kontinentet og videre til Oslo, og resten av landet.

Bergensbanen kan og bør videreføres og vedlikeholdes med tanke på godstransport og videre drift av Vossebanen. Den må imidlertid ikke sees på som ryggraden i en togløsning mellom øst og vest for de neste hundre årene.