Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Om ubrukelige fossilreserver

Mandag 12. november la IEA, Det internasjonale energibyrået, fram sine årlige prognoser for hvordan verdens energimarkeder vil se ut fremover. Konklusjonene er at verden langt fra er i rute om vi skal begrense den globale temperaturøkningen til to grader.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mandag 12. november la IEA, Det internasjonale energibyrået, fram sine årlige prognoser for hvordan verdens energimarkeder vil se ut fremover. Konklusjonene er at verden langt fra er i rute om vi skal begrense den globale temperaturøkningen til to grader.

Behovet for energi er for stort, subsidiene til fossil energi er for massive, og den politiske og økonomiske innsatsen for å redusere klimagassutslippene for liten.  I 2011 beløp de globale subsidiene til fossilindustrien seg, altså til olje, kull og gass, til 523 milliarder amerikanske dollar. Det er seks ganger mer enn det som tilfaller fornybarsektoren. Enda mer absurd er det at fossilsubsidiene øker!

Samtidig slår IEA fast at kun 1/3 av alle kjente fossile reserver kan utvinnes dersom verden skal lykkes med å unngå mer enn to graders global oppvarming. Det innebærer at utvinningen av fossile brensler må nå et toppnivå innen 2015. I følge IEA er dette et lite trolig scenario. Energibehovet, spesielt i fremvoksende økonomier, som Kina og India, er for stort, og utviklingen av alternativ energi går for sakte.

Framtiden i våre hender tror IEA undervurderer hvilken rolle fornybar energiproduksjon vil spille (les mer om dette hos klimaskribent Anders Bjartnes her), og vi tror de undervurderer den politiske muligheten for å kutte utslippene fra fossil sektor. IEA har også tidligere bommet i sine anslag, og det vil overraske mange om denne tradisjonelt oljefokuserte institusjonen skal forutse knekkpunkter i økonomien som følge av fornybarsektorens konkurransekraft.

Jeg tror det er mulig å snu utviklingen. Norge kan bidra ved å kutte i egen oljeproduksjon, samtidig som vi bruker vår oppsparte oljekapital til å investere fremtidsrettet i fornybare løsninger.

SSB foreslo før sommeren at Norge bør vurdere redusert utvinningstempo som klimatiltak. De mener potensialet for kutt hjemme, og i utlandet, som følge av dette er stort.

Samtidig må vi bruke det kanskje største og viktigste verktøyet vi har; vårt snart 4000 milliarder store oljefond. Vi må vri kapitalen fra fossile investeringer til nye og fornybare løsninger. I dag er oljefondet inne  i 67 av de 100 største kullselskapene i verden, og 90 av de 100 største oljeselskapene. Dette er risikable investeringer, all den tid de tilsammen sitter på mer fossile ressurser enn det verden kan tillate seg å brenne. Som eiere av fondet betyr det at våre etterkommere vil lide store tap som følge av fondets nåværende investeringsstrategi: Enten mister porteføljen store verdier som er basert på anslått verdi av ubrukelige fossile reserver, eller de vil oppleve et globalt klima som endres dramatisk og irreversibelt. Et slikt valg er unødvendig, vi kan både tjene penger og løse klimaproblemet om vi legger om strategien. Først da kan politikerne kalle fondets strategi ansvarlig eller langsiktig bærekraftig.

Les flere blogginnlegg fra Arild her.