Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forkast monsterplan!

På fredag 2. november var det  høringsfrist for «Masterplan for Gardermoen». Masterplanen handler i korte trekk om å berede grunnen for å bygge en tredje rullebane, slik at flyplassen er rustet til å møte mer enn en dobling i flytrafikken de neste 20-30 årene.
På fredag 2. november var det  høringsfrist for «Masterplan for Gardermoen». Masterplanen handler i korte trekk om å berede grunnen for å bygge en tredje rullebane, slik at flyplassen er rustet til å møte mer enn en dobling i flytrafikken de neste 20-30 årene.

 
Framtiden i våre hender mener denne monsterplanen må forkastes av to grunner:
1) Bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, er det samme som å gå inn for en kraftig økning i klimagassutslippene i en bransje som allerede har rekordhøy vekst i utslipp. Bare de siste 4 årene har veksten vært på nesten 1 mill tonn CO2-ekvivalenter hvis vi inkluderer utenrikstrafikken og effekten av utslipp i høye luftlag. Videre utbygging vil legge til rette for et svært klimafiendtlig transportmønster.

2) Ja til masterplan og tredje rullebane =nei til høyhastighetstog.
Masterplanen bygger på prognoser som  forutsetter at høyhastighetstog ikke bygges.  Det betyr at hvis norske politikere nå sover i timen har de plutselig lagt til rette for en infrastruktur som stenger for togutbygging mellom de største byene i Sør-Norge og til våre naboland.  Lavutslippssamfunnet blir enda lenger unna. Hver  nordmann flyr allerede i snitt 13 ganger lenger enn det de tilbakelegger med tog.  

Det er ikke for sent
I Nasjonal transportplan 2010-2019 fremgår det at regjeringen har fattet en prinsippbeslutning om at det skal båndlegges et bestemt areal for en eventuell tredje rullebane ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Men meldingen peker også på at denne beslutningen ikke er et vedtak om at banen skal bygges. Før det kan gjøres et vedtak må det tas stilling til hvilket areal som skal båndlegges og hvilken form og innhold selve båndleggingsvedtaket skal ha. MAsterplanen anbefaler hvilket areal som bør båndlegges. Masterplanen er altså en viktig forutsetning for et endelig vedtak.
 
Samferdselsministeren må gripe inn
Framtiden i våre hender oppfordrer på regjeringen med samferdselsministeren  spissen om å vise styringsvilje slik at vi ikke får en uhemmet vekst i flytrafikken:
1)      Det er ikke for sent skrinlegg all videre planlegging for en tredje rullebane. Britene har tidligere stanset utvidelsene av både Heathrow og flere andre flyplasser  med klimahensyn som  viktig begrunnelse.
2)      Det må isteden bygges ut et togtilbud mellom de store byene i Sør-Norge og våre naboland som kan konkurrere med flyet på tid, pris og komfort.
3)      Det må bli dyrere å fly  -  både innenlands og utenlands, og Framtiden i våre hender anbefaler å innføre en avgift etter tysk modell.
 
Les hele høringsuttalelsen til Framtiden i våre hender her.