Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dramatisk innspurt for norskstøttet oljelov

Norsk bistand til ny lov for olje- og gassutvinning i Uganda har slått feil, mener Global Witness. Organisasjonen frykter at de mangelfulle lovene som nå er i ferd med å vedtas vil undergrave framtiden for oljesektoren i landet.
Om Ugandas befolkningn vil nyte godt av president Musevenis kontroll med oljeesektoren gjenstår å se (Foto: UK Department for International Development)
Om Ugandas befolkningn vil nyte godt av president Musevenis kontroll med oljeesektoren gjenstår å se (Foto: UK Department for International Development)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk bistand til ny lov for olje- og gassutvinning i Uganda har slått feil, mener Global Witness. Organisasjonen frykter at de mangelfulle lovene som nå er i ferd med å vedtas vil undergrave framtiden for oljesektoren i landet.

Uganda går i disse dager inn i sluttfasen av flere års arbeid med å få på plass en ny lovgivning for olje- og gassutvinning.  

Framtiden i våre hender har tidligere skrevet om organisasjoner som Global Witness og FNs Høykommisær for menneskerettigheter  som har uttrykt bekymring for det de mener er flere alvorlig mangler ved lovforslagene. Men komiteen som har behandlet lovforslagene har neglisjert anmodningene, forteller George Boden, kampanjekoordinator i den britiske vaktbikkja Global Witness:

– De mest grunnleggende bekymringsmeldingene har blitt oversett. Verken mangelen på åpenhet, de svake kravene til miljø eller overdreven makt hos presidenten har blitt adressert, sier han og legger til: 

– Det er Ugandas framtidige velstand og stabilitet som står på spill her, og det ser ikke lyst ut.   

Global Witness mener president Yoweri Museveni, som har sittet ved makten i Uganda i snart tredve år, kjører et knallhardt press for å unngå endringer i lovene:

– Blir de mangelfulle lovene som nå foreligger presset gjennom, er det et nederlag for alle som har jobbet for å få på plass en god olje- og gasslovgivning i Uganda, kanskje særlig for Norge som har gått inn med så mye ressurser, sier Boden på telefon fra London.

Mangler muligheter

Norge har vært sterkt engasjert i den ugandiske oljesektoren gjennom initiativet Olje for Utvikling (OfU), siden 2006 og bevilget i fjor 48 millioner kroner til landet, blant annet til å utforme utkastene til lovforslagene som nå skal vedtas.

Global Witness har også tidligere kritisert Olje for Utvikling for ikke å gjøre nok for å påvirke arbeidet med petroleumsloven i Uganda. At lovene er i ferd med å bli vedtatt med så alvorlige mangler reiser på nytt spørsmålet om hvorvidt den norske modellen fungerer etter hensikten, mener Boden. George Boden denneGeorge Boden i organisasjonen Global Witness er bekymret for framtiden i Ugandas oljesektor.

– Måten Olje for Utvikling-programmet er lagt opp på legger ikke til rette for å takle utfordringene i Uganda, sier Boden.

– Det betyr ikke enkelte rådgiverne som jobber for Olje for Utvikling i Uganda vet hvordan Uganda fungerer og kjenner den politiske situasjonen godt, men måten Olje for utvikling- modellen fungerer på strukturelt har sine svakheter.

– Men Olje for utvikling sier de kun er rådgivere og at det til syvende og sist er Ugandas myndigheter som vedtar lovene?

– Ja, og vi synes det er positivt at Olje for Utvikling ønsker dialog, men i en situasjon som denne hvor presidenten så åpenbart forsøker å gagne seg selv foran landets befolkning, kommer modellen til kort, mener Boden.

Målet for Norges bistand til Uganda har vært en petroleumslovgivning som legger opp til mest mulig åpenhet, stabilitet og forutsigbarhet i oljesektoren. Oljelovene som  nå kan bli vedtatt åpner opp for korrupsjon og vanstyre, mener Global Witness:

– I verste fall gir norske bistandsmidler støtte til at statlig plyndring, sier Boden.

Dårlig på samarbeid

Global Witness har fulgt med på utviklingen i Uganda siden landet oppdaget olje i 2008. George Boden mener det er flere svakheter ved måten den norske bistanden til landets oljesektor har fungert, blant annet når det gjelde samarbeid med andre bistandspartnere.

Norge har gjennom Olje for utvikling  dominert utformingen av oljelovgivningen som sin innflytelsessfære, mener Boden og på den måten stått i veien for at andre land  har gått inn og jobbet på feltet:

– Enkelte representanter fra andre nasjonale bistandsorganisasjoner har sagt til meg at de opplever det som vanskelig å bli involvert i arbeidet med oljelovgivningen i Uganda fordi Norge har tatt kontroll og ikke har vært villige til å inkludere dem i arbeidet, sier Boden.

Også organisasjoner og sivilsamfunn har vært kritiske til Olje for utviklings arbeid, forteller han:

– De forteller at de ikke har visst hva Norge har gjort og oppnådd med arbeidet. Kommunikasjonen mellom Norge og sivilsamfunnet har rett og slett vært for dårlig.

Slaget er ikke tapt

Komitebehandlingen av lovforslagene er  egentlig avsluttet og lovene skulle ha blitt vedtatt i parlamentet for et par uker siden.  En gruppe parlamentsmedlemmer har imidlertid sendt lovforslagene i retur til behandlingskomiteen. De var ikke fornøyd med at det ikke hadde skjedd endringer verken på åpenhet eller maktbalansen mellom parlament og regjering.

Forrige uke samlet organisasjonen Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE) samtlige 370 parlamentsmedlemmer for å diskutere lovforslagene med mål om å samle så mange som mulig rundt én agenda og formulere et tydelig standpunkt i forkant av er parlamentsdebatt denne uken.

Ifølge Global Witness gjenstår det å se om parlamentet tør å gå mot regjeringen, eller om regjeringen får presset gjennom lovene slik de ønsker dem:

– Vi må jo ha håp, men signalene fra Uganda er ikke akkurat positive, sier Boden.

Norad har ikke svart på gjentatte epost-henvendelser fra Framtiden i våre hender.Les flere saker om kritikken mot Norges rolle i utformingen av Ugandas olje-og gasslovgivning:

Les også om oljefondselskapet Soco International som er under hard kritikk for planer om oljeleting i nasjonalparken Virunga i Kongo:

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!