Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hva er Clean Clothes Campaign?

Clean Clothes Campaign Norge er et nettverk av norske organisasjoner som igjen er en del av et europeisk nettverk, Clean Clothes Campaign (CCC).
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Clean Clothes Campaign Norge er et nettverk av norske organisasjoner som igjen er en del av et europeisk nettverk, Clean Clothes Campaign (CCC).


ccc1 thumb
Kampanjens hovedmål er å forbedre arbeidsforholdene til arbeiderne som produserer våre klær og sko. Vårt viktigste krav er retten til å kunne organisere seg i fagforeninger – for mange en forutsetning for å kunne påvirke situasjonen på arbeidsplassen i ønsket retning.

Andre krav vi støtter opp under er retten til kollektive lønnsforhandlinger, bekjempelse av barnearbeid, en lønn det går å leve av, en arbeidsplass der helse, miljø og sikkerhet sikres, samt kortere arbeidsdager.

CCC består av mer enn 250 organisasjoner innenfor fagbevegelsen, kvinne- og ungdomsorganisasjoner og miljøbevegelse. I dag er kampanjen representert i 15 europeiske land og et sekretariat i Amsterdam. Clean Clothes Campaign i Norge koordineres av Framtiden i våre hender. I plattformen inngår også Handel og Kontor og Changemaker.
ccc logoer

Hvordan jobber vi?

Bevisstgjør forbrukerne
Hvis vi forbrukere skal kunne engasjere oss må vi kjenne til hvordan forholdene er for de som syr våre klær. CCC Norge arbeider for å informere om hvordan klesindustrien fungerer og samtidig inspirere og oppfordre enkeltmennesker og organisasjoner, som forbrukere, til å øve press på kleskjeder og ledelsen ved fabrikkene. Det kan høres ut som en formidabel oppgave – å få til positive forandringer i en bransje med så store økonomiske interesser og mange aktører – men vi vet at all nødvendig forandring begynner et sted. I tillegg til direkte involvering av forbrukerne, ønsker vi også å bidra til en levende debatt om årsakene til og løsinger på problemene i klesindustrien. Oppslag i media er derfor et viktig virkemiddel for å nå fram til folk.

Øver press og viser solidaritet
Fabrikkarbeidere som sover på arbeidsplassen ved symaskinene i Bangladesh. (Foto: CCC)
CCC Norge ikke en merkeordning, men setter fokus på uverdige arbeidsforhold i tekstilindustrien. Vi arbeider for at alle aktører i leverandørkjeden, og ikke bare et enkelt klesmerke, skal oppføre seg ryddig. Via vårt internasjonale nettverk står vi i direkte kontakt med lokale fagforeninger som representerer arbeiderne ved fabrikker i fattige land.

CCC oppfordrer ikke forbrukerne til å boikotte varemerker da det ofte bare resulterer i arbeidsledighet og rasering av lokalsamfunn. I stedet ønsker vi å informere om forholdene ved den fabrikken det gjelder, og oppfordrer forbrukerne til å  holde presset oppe overfor kleskjeder og fabrikkledelse.

CCC-nettverket får jevnlig henvendelser fra fagforeninger som trenger støtte for å kunne håndheve sine grunnleggende rettigheter overfor fabrikkledelsen. Arbeidernes stemme er sentral for kampanjen, og vi setter stor lit til at informasjonen vi får fra fagforeningen er en pålitelig beskrivelse av situasjonen. Likevel må alltid opplysningene bli bekreftet på ulike måter før CCC går inn i et samarbeid med de fagorganiserte.

Gjennom våre lynappeller kan du engasjere deg direkte ved å sende en oppfordring via e-post fra vår hjemmeside kleskjeden og fabrikkledelsen.

Fabrikkarbeidere demonstrerer for økte lønninger. (Foto: CCC)
Vi vet at lynappellene nytter: arbeiderne har i mange tilfeller fått tilbake jobbene sine, ofre og etterlatte etter en fabrikksbrann får erstatning og medisinsk behandling, truslene mot fagforeninger slutter og rettmessig lønn blir utbetalt.  Men vi er avhengig av ditt engasjement! Det å skrive under på en lynappell tar bare ett minutt men kan endre arbeidernes liv.

Mange av de store kleskjedene har butikker i flere land. Derfor har lynappellene i de senere år ofte vært spredt over hele Europa, der forbrukerne er, og noen ganger iUSA.  like internasjonale som selskapenes representasjon. På CCCs internasjonale hjemmeside kan du lese mer om saker der multinasjonale selskaper som FILA og Adidas har vært direkte involvert, eller hvor andre kjente merker, slik som H&M, Zara, Gap og Vero Moda, knyttes til fabrikker hvor det er konflikter eller har skjedd en ulykke.

Kartlegging og oppfølging
Kleskjedene har et selvstendig ansvar for hvordan produksjonen foregår ved fabrikkene de kjøper varer fra. Stadig flere av de store internasjonale og norske kjedene slutter seg til etiske retningslinjer som stiller krav til leverandøren om ikke å betale arbeiderne under minstelønn, å ha regulert arbeidstid, organisasjonsfrihet etc. CCC har i en årrekke kartlagt kleskjedenes etiske retningslinjer og oppfølging av policy. Vi intervjuer arbeidere og avslører kritikkverdige forhold ved fabrikkene. Dette skjer i samarbeid med fagbevegelse og menneskerettighetsorganisasjoner i produsentlandene.

Påvirke politikere og offentlige innkjøpere
Det er ikke bare privatpersoner som kjøper tøy – også offentlig sektor kjøper store mengder klær, sko og tekstiler hvert år. CCCC-nettverket arbeider for at kommuner, fylkeskommuner og staten skal stille krav til at produksjonen av de varer man kjøper inn skjer i henhold til etiske retningslinjer som bygger på FNs menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

euLynapellene til Clean Clothes Campaign er støttet av EU og The European Instrument of Democracy and Human Rights (EIDHR). Innholdet på denne nettsiden reflekterer ikke nødvendigvis synet til EU.Kontakt Clean Clothes Campaign Norge

Carin Leffler
Telefon: 22 03 31 78
Mobil: 995 302 45
E-post: carin@framtiden.no


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!